Lisansüstü programlarda “çok iyi” Lisans ve ön lisans programlarında “iyi”

Kırklareli Üniversitesi’nin Eğitim-Öğretim Değerlendirme Sistemi (EDS-2021) raporu yayınlandı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada raporun “iyi” derecesinde neticelendiği kaydedilerek; “EDS-2021 Raporu ile çoklu veri kaynağından toplanan veriler ve bu verilere dayalı bütünsel değerlendirme sonuçlarından hareketle öğrenme çıktılarına erişim (derste kazanılması gereken nitelikler) genel ortalamalar bazında, lisansüstü programlarda “çok iyi” düzeyde iken lisans ve ön lisans programlarında “iyi” düzeyde olduğu belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Kırklareli Üniversitesi’nin Eğitim-Öğretim Değerlendirme Sistemi (EDS-2021) raporu açıklandı. Raporda üniversitenin Üniversite genelinde lisansüstü, lisans ve ön lisans programları denetime tabi tutuluyor.
Kırklareli Üniversitesi Eğitim-Öğretim Değerlendirme Sistemi Nedir?
Eğitim-Öğretim Değerlendirme Sistemi hakkında bilgi veren Kırklareli Üniversitesi; “Üniversitemizde eğitim-öğretimin niteliğini sürekli geliştirmek için, eğitim-öğretimin sürekli izlenilebilir ve değerlendirilebilir olmasını sağlayan Eğitim-Öğretim Değerlendirme Sistemi, Üniversite genelinde lisansüstü, lisans ve ön lisans programları bazında her bir programın: Program yeterliliklerini (mezun olacak öğrencinin sahip olması gereken nitelikler), Programdaki tüm derslerin öğrenme çıktılarını (bir derste öğrencinin kazanması gereken nitelikler), Programda yer alan her bir dersin ölçme-değerlendirme uygulamalarındaki öğrenci başarı durumu verilerini, Her dönem sonunda, o dönemde öğrencilerin aldıkları derslerin öğrenme çıktılarını ne düzeyde öğrendiğini belirten değerlendirme anketi verilerini, Programdaki her bir derse ait ders içi ve ders dışı öğrenme faaliyetlerini tanımlayan AKTS iş yükü anketi verilerini, Öğrenci Bilgi Sistemindeki (OBS) dersler ve öğrenci başarısı verilerini bütünsel olarak değerlendiren yazılımı ifade etmektedir” cümlelerini kullandı.
EDS-2021 Raporu Neyi İçermektedir?
Kırklareli Üniversitesi raporda olan konuları açıklayarak; “EDS-2021 Raporu, 2020-21 akademik yılı güz döneminde, lisansüstü, lisans ve ön lisans düzeylerinde yürütülen toplam 2.824 ders, bu dersleri alan toplam 134.709 öğrenci ile bahar döneminde yürütülen toplam 3.717 ders ve bu dersleri alan toplam 128.771 öğrencinin (toplamda 6.541 ders ve bu dersleri alan 263.480 öğrenci) Öğrenci Bilgi Sistemindeki başarı performansını, buna bağlı olarak Eğitim Bilgi Paketi ve Eğitim-Öğretim Değerlendirme Sistemlerinde tanımlı: Bölüm program yeterlilikleri ve yürütülen derslerin öğrenme çıktıları ilişkisi, Güz ve bahar dönemlerindeki derslerin her birinde yapılan ölçme-değerlendirme uygulamalarındaki öğrenci başarı durumu ortalamaları ile dersin öğrenme çıktıları ilişkisi, Öğrencilere sunulan derslerin öğrenme çıktıları ve AKTS iş yükü değerlendirme anketi verilerinin bütünsel değerlendirmesini içermektedir.
EDS-2021 Raporu ile çoklu veri kaynağından toplanan veriler ve bu verilere dayalı bütünsel değerlendirme sonuçlarından hareketle öğrenme çıktılarına erişim (derste kazanılması gereken nitelikler) genel ortalamalar bazında, lisansüstü programlarda “çok iyi” düzeyde iken lisans ve ön lisans programlarında “iyi” düzeyde olduğu belirlenmiştir. EDS-2021 rapor sonuçlarına bağlı olarak Üniversite genelinde, lisansüstü, lisans ve ön lisans programlarında gerek öğrenme çıktılarına erişim gerek program yeterliliklerine erişim boyutlarında hem nitelik hem nicelik olarak sürdürülebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir kurumsal eğitim geliştirme çalışmaları yürütülecektir” sözlerini sarf etti.
“Eğitim öğretim değerlendirme sisteminin telif hakkını da kırklareli üniversitesi rektörlüğü adına tescil ettirdik”
Kurumsal Eğitim Raporuna ilişkin açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Kırklareli Üniversitesi olarak eğitim-öğretim alanında yürütülmekte olan birçok projenin Üniversitemizin dijitalleşmesinin temel adımlarını oluşturduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Eğitim-öğretim alanında 2021 yılı itibariyle kendi öz kaynaklarımızla tamamladığımız, Eğitim Öğretim Değerlendirme Sistemi-EDS ve Eğitim Bilgi Paketi-EBP, Üniversitemizde lisansüstü programlardan, ön lisans programlarına kadar verilen tüm eğitim-öğretim içerikleri bu iki sistem üzerinden yürütülmektedir. Bu sistemler, Üniversitemizde yürütülen eğitim-öğretimin nitelik ve niceliğini sürekli geliştirmek için izleme ve değerlendirmeye yönelik farklı sistemlerle entegre çalışarak sürekli veriler sunmakta, aynı zamanda eğitim-öğretim sisteminin bütünsel bir değerlendirmesini yapmaktadır. Bunun somut ürünü olan EDS-2021 Raporu, 2020-21 akademik yılında toplam 6.541 ders ve bu dersleri alan 263.480 öğrencinin başarı düzeyi ile derslerde öğrencinin kazanması gereken nitelikler (ders öğrenme çıktıları), yapılan ölçme-değerlendirme uygulamalarının sonuçları, her bir programdan mezun olan bir öğrencinin sahip olması gereken nitelikler (program yeterlilikleri) ve öğrenci ders değerlendirme anketlerinin sonuçlarını bir arada bütünsel değerlendirmeyi kapsamaktadır. Kırklareli Üniversitesi olarak geliştirdiğimiz bu Eğitim Öğretim Değerlendirme Sisteminin telif hakkını da Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü adına tescil ettirdik.” (V. Abuy)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol