“Kıyıköy halkı için iyi bir komşu olmayı hedefliyoruz”

Rus doğalgazını hem Türkiye’ye hem de Avrupa’ya taşıyacak olan ikili boru sisteminden oluşan TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı Projesi’nde son aşamaya gelindi. 2019 yılında sona erecek projede açık denize döşenen boruların bir ucu Kıyıköy, diğer ucu ise Rusya’nın Anapa kentinde bulunuyor. Bu büyük enerji yatırımından Türkiye çok şey kazanırken, sosyal sorumluluk projeleriyle kazanan bir diğer taraf ise Kıyıköy halkı oluyor…

Bir ucu Rusya’nın Anapa kentinde bir ucu ise Kırklareli’nin Kıyıköy beldesine ulaşan Türk Akım Açık Deniz Boru Hattı Projesi’nde gelinen son aşamada, Kıyıköy halkına pek çok sosyal yatırım kazandırılıyor. Çevresel etkilerin en aza indirgendiği, yapılan telafi çalışmaları ile doğanın zarar görmediği projenin sosyal projeleri oldukça dikkat çekici.
Konu ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede; “TürkAkım projesini geliştirirken, çevreye karşı sorumluluklarımızı ön planda tutuyoruz. Projenin tüm aşamalarında sağlık, güvenlik, emniyet ve çevre standartlarına uygun hareket ediyoruz. Rusya ve Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmeleri gerçekleştirilerek çevre ve bölge halkı üzerindeki olası etkiler ile bu etkilerin bertaraf edilebilmesi için gerekli önlemler belirlendi” dendi.
Ağaç kaybı ve yeniden ağaçlandırma
Projedeki en önemli unsurlardan bir tanesi ağaç kaybının telafi edilmesi. Bu konuda yapılan bilgilendirmede;
- Projenin bölgedeki ormanlık alan üzerindeki etkileri asgariye indirme amacı güdüyoruz.
- Proje sahası, Longoz ormanları ve koruma sahalarıyla etkileşmeyecek şekilde belirlendi. TürkAkım ÇED’inde ifade dildiği gibi, Longoz ormanları proje alanının 15 kilometre kuzeyinde yer alıyor.
- Türkiye mevzuatı uyarınca yeniden ağaçlandırma maliyetlerini de kapsayan orman izin harçları ödendi.
- Ayrıca, İstanbul Üniversitesi orman Fakültesi akademisyenlerince yeniden ağaçlandırma konusunda bağımsız bir araştırma yapıldı.
- Ardından ağaç kaybının telafisi için öngörülen ağaçlandırma planımızı hayata geçirmek üzere Orman Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ ile bir anlaşma imzaladık.
Orijinal tasarımı mühendislik optimizasyonuyla küçültülen proje sahası 57,5 hektarlık bir alanı kapsıyor.
Orman Müdürlüğünden alınan izinlere göre; Geçici inşaat sahasındaki ağaç kaybı olan alan inşaat sonunda yeniden ağaçlandırmak üzere Orman Müdürlüğü’ne teslim edilecek. Orman Genel Müdürlüğü ve BOTAŞ ile imzalanan anlaşma kapsamında Orman Müdürlüğü yeniden ağaçlandırma yapılacak üç ayrı alan belirledi; Tekirdağ’da 89 hektar, Silivri’de 20 hektar, Aksaray’da ise 10 hektar. 119 hektarlık toplam ağaçlandırma alanı, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin yaptığı bağımsız değerlendirme sonucundaki tavsiyesine binaen belirlendi. Mevcut bilgiler ışığında yeniden ağaçlandırma oranının en az 1:5 olması bekleniyor. Ağaçlandırma planının uygulama maliyetlerini TürkAkım proje şirketi karşılayacak” dendi.
Ekolojinin korunması
Proje yerel ekoloji üzerindeki etkileri asgariye indirmeyi hedefliyo. Bu kapsamda; Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından hassas ve tehdit altında kabul edilen türler başta olmak üzere, 1100’ü aşkın hayvan proje alanı dışına taşındı; Benekli kaplumbağa, Trakya tosbağası, Mahmuzlu Akdeniz tosbağası ve çayır kertenkelesi.
Bununla birlikte proje alanındaki nehir yataklarından 50 adet Türk Zambağı soğanı inşaat dışındaki uygun habitat alanlarına taşındı. Yine endemik tohumları Ankara’daki tohum bankasında saklanmak ve inşaat sonrasında yeniden ekilmek üzere toplandı.
Toplumsal sorumluluk
“Kıyıköy halkı için iyi bir komşu olmayı hedefliyoruz” sloganı ile çalışmaları yürüten proje ekibi Kurumsal Sosyal Sorumluluk yaklaşımı kapsamında şunları kaydetti;
- Paydaş Katılımı çerçevesinde projenin her aşamasında süreğen ve katılımcı bir diyalog yürütüyoruz.
- Etki Yönetimi çerçevesinde olası etkileri asgariye indiriyor veya bertaraf ediyoruz. Önlenemeyen etkiler için telafi ve tazmin mekanizması uyguluyoruz.
- Gönüllü olarak hayata geçirdiğimiz Yerel Yatırım Programı çerçevesinde Kıyıköy’ün ekonomik ve sosyal gelişimine destek oluyoruz.
- Projeden kaymaklanan ekonomik etkiler yaşayabilecek paydaşlarımızla, etkileri ortadan kaldıracak veya asgariye indirecek önlemler almak üzere irtibata geçiyor, ya da tazmin etmek için uygun çözümler üzerinde uzlaşıyoruz.
- Birey ve işletmelerin yaşadığı etkilerin tutarlılık ve hakkaniyet ilkesiyle telafi edilmesi için tazminat mekanizması uygulanıyor. Bu kapsamda;
Arıcılık faaliyetlerinin proje alanı dışına taşınması sağlandı. Proje alanı yakınında olup etki yaşayabilecek hayvancılara yem ve su desteği sağlandı, mandalar için yeni sulama havuzları açıldı. Balıkçılıkla uğraşanların geçim kaynakları üzerindeki etkilere çözüm sağlamak ve kıyıya yakın çalışmalar esnasında balıkçılık faaliyetlerinin devam edebilmesine destek vermek için Kıyıköy’deki balıkçılara tazminat ödendi.”
2017-2018’de tamamlanan
yerel yatırım projeleri
Belediye Plajındaki güvenlik ve dinlence altyapısı iyileştirildi.
Kıyıköy sağlık ocağına ekipman bağışlandı.
Kıyıköy’de futbol ve basketbol sahaları yapıldı.
Kıyıköy okullarının koşulları iyileştirildi
Kıyıköy çocukları için Fotoğraf Çalıştayı düzenlendi.
Vize’de eski kamu binası bakım ve onarım çalışmaları yapılarak Halk Eğitim Merkezi’ne dönüştürüldü.
2018-2019 Yerel Yatırım Programı kapsamında ise balıkçılığın desteklenmesi, turizm, istihdam, beceri geliştirme. Bölgede dinlenme, eğitim ve sağlık hizmetlerinin ve çevrenin iyileştirilmesi. Sanatsal faaliyetlerin ve organizasyonların desteklenmesi hedefleniyor.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. Sedat KARACADURALIOĞLU 17 Ağustos 2018 Cuma 15:57:15

    çok faydalı ise Bulgaristan üzerinden neden gitmiyor adamlar topraklarının kirlenmesini zarar görmesini istemiyor fransa rusya Bulgaristan çimento fabrikalarını kapatıyor çevresine önem vermeyen Türkiye gibi ülkelere yaptırıyor kendi sağlıkl ve toprakları kirlenmiyor .kıyıköylüler dilenciye verilen sadaka gibi seviniyor fakat geleceği düşünmüyor

  2. Resmen bu doğa katline güzelleme yapmışınız.

  3. karşıyız her şeye karşı