Kırsal kalkınma projelerine hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 13.Etap Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bilgi ve danışma için Trakya ABİGEM’e başvuruda bulunulabileceğini bildiren Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, proje tutarı 2,5 milyon liraya kadar olan yatırımların kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında hibe alabileceklerini söyledi. Kırklareli’nde hibe alabilecek projeler arasında dokuz proje alanı bulunuyor.

Kırklareli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıntel,yaptığı açılamayla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 13.EtapTebliği’nin ResmiGazete’de yayınlandığını duyurdu.
Yönetim Kurulu BaşkanıTurhan Altıntel,verdiği demeçte şunları söyledi:
“Tarım ve OrmanBakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Proje tutarı 2,5 milyon liraya kadar olan yatırımlar, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında hibe alabilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 13.Etap Tebliği (2019/30) 02/08/2019 tarih ve 30850sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine yönelik usul ve esasları içeren tebliğle kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin yatırımları için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar belirlendi. Buna göre, tarımsal ürünlerle tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik tesis yatırımları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılan sera yatırımları, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının arasında bulunduğu konular, hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.
Sert kabuklu meyveler hariç, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleriyle yurt dışında üretimi yapılan ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında bulunmayacak.
Büyükbaş ve küçükbaş mezbahası konusunda kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon başvuruları dışındaki başvurular kabul edilmezken, kanatlı kombinası konusunda sadece yeni tesis kapsamında başvuru yapılabilecek. Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerden başvuru alınacak. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilecek.
Yatırımcılar tebliğ kapsamında ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusu yapabilecek. Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birliklerin tüzel kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları, üyelerinin veya ortaklarının tüzel kişilik veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru yapmasına engel teşkil etmeyecek.
Proje tutarının yarısına
hibe verilecek
Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma süresi 15 Kasım 2020'de son bulacak. Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gerekecek.
Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler veya tüzel kişilerin ekonomik yatırım konularında başvuruda bulunması halinde hibeye esas proje tutarı, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2 milyon 500 bin lira, tamamlama olan başvurularda 1 milyon 750 bin lira ve kapasite artırımı, teknoloji yenileme veya modernizasyon olan başvurularda 1 milyon 250 bin lira üst limitini geçemeyecek.
Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında da hibeye esas proje tutarı 500 bin liraya kadar olabilecek. Hibeye esas proje tutarı alt limiti 50 bin lira olacak.
Proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek. Diğer yüzde 50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin edecek.
Elektronik ortamda başvuru
yapılacak
Başvurular 60 gün içinde gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunacaklar, program konusunda il proje yürütme birimlerinden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilecek. Başvurular, "www.tarimorman.gov.tr" adresinden yapılacak.
Programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlarla satın alma kitabı da aynı adresten temin edilebilecek.
Başvurusu alınan projeler, il proje değerlendirme komisyonunca incelemeye alınacak. Değerlendirmede, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilecek.
Değerlendirme sonucunda desteklenmeye hak kazanan projeler, Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.
Program kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlıkça denetlenecek. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren kanuni faizi ile birlikte geri alınacak.
Başvuruya esas proje için bu tebliğ kapsamında verilecek destek ve faiz niteliğindeki destekler hariç hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun desteklerinden yararlanılamayacak.
Sektörel bazda Kırklareli’nin
faydalanabileceği proje alanları
1- Bitkisel Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
2- Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi Paketlenmesi ve Depolanması
3- Soğuk Hava Deposu
4- Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri
5- Çelik Silo (Tarım Ürünleri Depolanması)
6- Hayvansal Ürün İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
7- Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar
8- Yenilenebilir Enerji Kullanan Seralar
9- Su Ürünleri İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
Bilgi almak ve danışmak içinBorsamızın iştiraki olanTrakyaAvrupa BirliğiİşGeliştirmeMerkeziA.Ş. (ABİGEM)’e başvurabilirsiniz.
İletişim: Tel: 0 282 261 10 29.”

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol