Kırklareli’nin ekolojik sorunları için Meclis Araştırması istedi

CHP Kırklareli Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, TBMM Başkanlığına Kırklareli’nin ekolojik sorunlarının araştırılarak sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması istedi. Gündoğdu, “Kırklareli’nde yaşanan çevre sorunlarının temelinde bölgede son yıllarda, özelliklede son 20-25 yılda yaşanan çarpık sanayileşme bulunmaktadır. Özelliklede maden şirketlerinin plansız ve denetimsiz bir şekilde Kırklareli’nin muhteşem doğal yapısını ve ekolojik dengesini bozmaya başlaması ciddi tehlike yaratmaktadır. Yaşanan çevre sorunlarının başında; yerüstü su kaynaklarının kirlenmesi, yeraltı sularının çekilmesi, ormanların, meraların tahrip edilmesi ve hava kirliliği bulunmaktadır. Bu doğrultuda; Kırklareli İlimizde telafisi mümkün olmayacak tahribatlar yaşanmadan ekolojik sorunlarının araştırılarak sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırmasına ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.

CHP Kırklareli Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, Kırklareli’nin ekolojik sorunlarının tespiti amacıyla TBMM Başkanlığına Meclis Araştırması için önerge verdi.
Gündoğdu önergesinin gerekçesinde özellikle maden şirketlerine değindi. Gündoğdu gerekçesinde şu ifadelere yer verdi;
“Dünya her geçen gün artacak şekilde birçok ekolojik sorunla yüzleşmektedir. Bu sorunların en önemlileri; küresel ısınma, asit yağmurları, hava, toprak kirliliği ve su kirliliği olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu sorunların en büyük nedeni, insanların dünyada baskın tür olmalarından sonra çok hızlı bir şekilde kaynakları tüketmesidir. Bu derece hızlı bir tüketim ve nüfusun artışıyla birlikte, insanların çevreye verdikleri zararlar da artmaktadır.
Bu ekolojik sorunlar ayrı ayrı ele alınıp mutlaka bir çözüm yolu bulunmalıdır. Aksi takdirde insanlar, kendi sonlarını getirme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.
Avrupa’nın en önemli alanından biri olan Istrancalar’ın daha fazla tahrip edilmeden, yaban hayatı yok olmadan, doğal varlıkların gelecek nesillerin yaşam kaynağı olarak kayıtsız şartsız koruma alanı ilan edilmesi geleceğimize yapılacak en kıymetli yatırımdır. 
Istrancaların önemi
Kırklareli il sınırları içinde 2117 bitki türü ve 2062 hayvan türü olmak üzere toplam 4179 tür canlı tespit edilmiştir. Istrancalar bu nedenle çok önemli bir doğal varlığımızdır. Kırklareli’nde yaşanan çevre sorunlarının temelinde bölgede son yıllarda, özelliklede son 20-25 yılda yaşanan çarpık sanayileşme bulunmaktadır. 
Özelliklede maden şirketlerinin plansız ve denetimsiz bir şekilde Kırklareli’nin muhteşem doğal yapısını ve ekolojik dengesini bozmaya başlaması ciddi tehlike yaratmaktadır. Yaşanan çevre sorunlarının başında; yerüstü su kaynaklarının kirlenmesi, yeraltı sularının çekilmesi, ormanların, meraların tahrip edilmesi ve hava kirliliği bulunmaktadır.
Bu doğrultuda;
Kırklareli İlimizde telafisi mümkün olmayacak tahribatlar yaşanmadan ekolojik sorunlarının araştırılarak sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırmasına ihtiyaç bulunmaktadır.” (T.Öznur Tamtürk)

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. Milletin bağrındaki black goo temizlenip atılmadıkça ekolojik tahribat bitirilemez