“Kırklareli’nde tüm belediyelerimize araç verilmiştir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un önceki gün Kırklareli parti binasında yaptığı “Muhalefet Belediyelerine kaynaktan sadece yüzde 3’lük kısım aktarılıyor” iddialarına AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler’den yanıt geldi. Çiler; “Açıklaması doğru değil. Türkiye Belediyeler Birliği sürekli tekzip gönderiyor. Kırklareli’nde Lüleburgaz (Talebi yok) hariç tüm belediyelere araç vermişiz. Yüzde 3 doğru olsaydı tüm belediyelerine araç verilmiş olmazdı” dedi. Çiler; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli’ne geldiğinde "Çok çalışın, halka doğruları söyleyin" demiştir. Ama maalesef bugün Türkiye’de CHP’nin geldiği noktada tam tersine Atamızın bu sözlerini uygulayan, yaşayan ve yaşatan yok. Bir kere de doğru bir şey söylesinler. Bu araçlar belediyelerinde duruyor. Almadık desinler. İspat etsinler” ifadelerini kullandı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun önceki gün Kırklareli parti binasında basın mensuplarıyla buluşmuş, açıklamalarda bulunmuştu. Torun açıklamalarında; “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kaynaklarının yüzde 97’sini, Cumhur ittifakı Belediyelerine sağladılar. Sadece yüzde 3’lük kısmı CHP ve muhalefet Belediyelerine aktarıldı” iddialarını öne sürmüştü.
Bu iddialara cevap Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler’den geldi. Çiler; “Açıklaması doğru değil. Türkiye Belediyeler Birliği sürekli tekzip gönderiyor. Kırklareli’nde Lüleburgaz (Talebi yok) hariç tüm belediyelere araç vermişiz. Yüzde 3 doğru olsaydı tüm belediyelerine araç verilmiş olmazdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20 Aralık 1930 tarihinde Kırklareli’ne geldiğinde "Çok çalışın, halka doğruları söyleyin" demiştir. Ama maalesef bugün Türkiye’de CHP’nin geldiği noktada tam tersine Atamızın bu sözlerini uygulayan, yaşayan ve yaşatan yok. Bir kere de doğru bir şey söylesinler. Bu araçlar belediyelerinde duruyor. Almadık desinler. İspat etsinler” dedi.
İl Başkanı Alper Çiler Türkiye Belediyeler Birliği resmi internet sayfasındaki bilgi notunu da paylaşarak konuya açıklık getirdi;
“Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler tarafından Türkiye Belediyeler Birliğinin araç hibe ve yardımlarında belediyeler arasında ayrımcılık yaptığı, yetkisiz olarak yurtdışına, valiliklere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına araç verdiği, CHP’li encümen üyeleri tarafından sorulan sorulara yeterli cevap vermediği ve birliğin bütçesinin keyfi yönetildiği iddialarına ilişkin medyada yer alan haberler konusundaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.
1- Türkiye Belediyeler Birliği tüm belediyelerin doğal üye olduğu bir kamu tüzel kişisidir.
2- Türkiye Belediyeler Birliğinin gelirleri, öz gelirlerinin yanı sıra merkezi idareden belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan paylardan kesilen binde ikilik (%0,02) gelirden oluşmaktadır. Birlik Meclisinin CHP'li temsilcilerin de katıldığı 28/09/2011 tarih ve 2011/2 sayılı oybirliği ile alınan kararı çerçevesinde bu gelir Birliğe aktarılmaktadır. Dolayısıyla Birliğimizin gelirleri tüm belediyelerde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kaynakları ile öz gelirlerinden oluşmakta, Birliğin yüzde 65 gelirinin bazı CHP'li belediyeler tarafından aktarılan gelirlerden oluştuğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kaldı ki tüm belediyelerin aidat kesintisine esas payları da devlet tarafından gönderilmektedir. Türkiye Belediyeler Birliğine hiçbir belediye tarafından bugüne kadar herhangi bir para aktarılmamıştır.
3- Birlik Meclisinin 04 Haziran 2014 tarihli gündemiyle görüşülerek kabul edilen Birlik Tüzüğünün 7’nci maddesinin (f) bendinde, "yurt içi ve yurt dışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal veya toplumsal olaylardan etkilenen belediyelerle dayanışmayı teşvik etmek ve destek olmak" Birliğimizin görevleri arasında yer almakta olup araç yardımları bu kapsamda yapılmaktadır. Bütçe kısıtı, mali yetersizlik, doğal afetler, göç ve sığınmacı akını gibi olağanüstü durumlar araç yardımlarımızın temel dayanağını oluşturmaktadır. 2014 yılından bu güne kadar 1953 iş makinesi ve araç belediyelerimize teslim edilmiştir. Bununla birlikte araç hibe ve yardımlarında sayısal oranlar da dikkate alınmaktadır. Örneğin 2020 yılında hibe edilen araç sayısı ile CHP'li belediyelerin toplam belediye sayısına oranı dikkate alındığında Cumhuriyet Halk Partili belediyelere 24 araç hibe edilmesi gerekirken 26 araç, 2021 yılında 37 araç teslim edilmesi gerekirken 38 araç hibe edilmiştir.
4- Belediyeciliğin geliştirilmesi Birliğimizin ana görevleri arasındadır. 2019-2021 yılları arasında belediyelerin görev ve hizmet alanlarında iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amacıyla Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni, ENPATİ Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması, Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Yarışması, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi, Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Yarışması ile Belediyeler İçin İlan ve Reklam Materyallerinin Kent Estetiğini Geliştirecek Şekilde Düzenlenmesi ve Tabelalarda Türkçe’nin Güzel Kullanımı Yarışması yapılmış ve belediyelere bu kapsamda proje desteği verilmiştir. Projelere başvuru yapan ve tarafsız jüri tarafından ödüle layık görülen tüm partilere mensup belediyelerin yanı sıra 6’sı Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 23 CHP’li belediyeye de proje desteği sağlanmıştır.
5- Türkiye Belediyeler Birliğinin kaynakları parti ayrımı yapılmaksızın belediyelerin hizmetinde kullanılmaktadır. Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde projeye katılan tüm belediyelere bisiklet hibe edilmekte, Ankara'ya gelen ve transfer talebinde bulunan tüm belediye başkanlarımıza transfer hizmeti sunulmakta, Birlik konukevinden talepte bulunan belediye başkan ve personeline konaklama imkanı sağlanmaktadır.
6- Birliğimiz Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından denetlenmektedir. Birliğimiz gelir ve giderleri ile faaliyetleri Sayıştay tarafından 2018 yılında denetlenmiştir. Birliğimizin 6 Ocak 2022 tarih ve 5094 sayılı yazısıyla Sayıştay Başkanlığına Birliğimizi denetlenmesi için tarafımızdan başvuru yapılmıştır. Ayrıca 4 CHP’li Encümen üyemizin 25/10/2021 tarihinde Savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine Mülkiye Başmüfettişleri tarafından Birliğimizde denetim sürmektedir.
7- Birliğimiz şeffaf ve hukuka uygun olarak yönetilmektedir. Birliğin tüm faaliyetlerinin yanında dağıtılan tüm araç ve ödüllere her yıl Birlik faaliyet raporunda yer verilmektedir. Bu güne kadar faaliyet raporuna Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin de dahil olduğu Birlik Meclisi tarafından herhangi bir itiraz olmamış faaliyet raporları oybirliği ile kabul edilmiştir. (F.Kurtbayram)

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. eğri cetveller 23 Ocak 2022 Pazar 09:51:13

    Tüm doğruları eğriltip "işte bunlar yeni doğrular" diye ortaya çıkıp herşeyi mahvedenlerin doğruları eğrilerin eğrisidirler ki kanıtladılar.