Kırklareli’nde resmi kız çocuk evlilik sayısı 48 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Kırklareli nüfusunun doğum, evlenme ve toplumsal cinsiyet istatistikleri konusunda bir bülten hazırladı. Söz konusu bültene göre Kırklareli’nde toplam doğurganlık hızı 1,43 çocuk ile en düşük iller arasında yer aldı. Kırklareli’nde Adölesan doğurganlık binde 12, resmi kız çocuk evlilik sayısı 48 oldu.

TÜİK, Edirne Bölge Müdürlüğü, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla Kırklareli’nin nüfusuna özel bir bülten hazırladı. Bültende doğum, evlenme ve toplumsal cinsiyet istatistikleri konusunda bir basın bülteni hazırladı. Söz konusu bültene göre, toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3,89 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,37 çocuk ile Şırnak, 3,16 çocuk ile Ağrı ve 3,15 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,33 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,34 çocuk ile Kütahya ve Edirne takip etti. Kırklareli ili ise toplam doğurganlık hızında 1,43 çocuk ile en düşük iller arasında 8. sırada yer aldı.
Kırklareli’nde Adölesan doğurganlık binde 12 oldu
Adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2019 yılında binde 17'ye düştü. Diğer bir ifadeyle, 2019 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 17 doğum düştü. Ülkemizde 2019 yılında adölesan doğurganlık hızının en yüksek olduğu il binde 53 ile Ağrı oldu. Bu ili binde 49 ile Muş, binde 42 ile Şanlıurfa ve binde 38 ile Bitlis izledi. Kırklareli ili ise binde 12 ile 47. sırada yer aldı. Adölesan doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise binde 3 ile Bayburt oldu. Bu ili binde 4 ile Trabzon, Tunceli, Bolu, binde 5 ile Gümüşhane ve Rize takip etti. (Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir.)
Kırklareli’nde resmi kız çocuk evlilik sayısı 48 oldu
Ülkemizde Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2009 yılında %8,1 iken bu oran 2019 yılında %3,1'e düştü. Bu oran, illere göre incelendiğinde, 2019 yılında Ağrı ilinin %13,2 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, %13 ile Muş ve %10,6 ile Kars izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla %0,2 ile Tunceli, %0,7 ile Bayburt ve Rize oldu. Kırklareli ilinde ise toplam resmi evliliklerin içinde, evlenen kız çocuk sayısı 48 (%2,3) ile 52. sırada yer aldı.
Kırklareli ilinde kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 25,3 oldu
Kadınlarda 2015 yılında 24,4 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında 25'e yükseldi. Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşının illere göre dağılımı incelendiğinde, 28,4 ile Tunceli'nin evlenme yaşı en yüksek olan il olduğu görüldü. Tunceli'yi, 26,5 ile Artvin ve 26,3 ile Trabzon izledi. Ortalama ilk evlenme yaşı en düşük olan iller ise 21,9 ile Ağrı, 22,5 ile Muş ve 22,9 ile Niğde ve Kars oldu. Kırklareli ili ise kadınların ortalama ilk evlenme yaşında 25,3 ile 19. sırada yer aldı.
Kırklareli ilinde annenin ortalama yaşı 29,1 oldu
İllere göre annenin ortalama yaşı incelendiğinde, Trabzon 30,3 ile en yüksek il oldu. Trabzon’u 30,2 ile Artvin, 30,1 ile Rize, 30 ile Malatya ve 29,9 ile İstanbul illeri izlemiştir.
Annenin ortalama yaşının en düşük olduğu iller ise sırasıyla 26,7 ile Ağrı, 27,2 ile Kars ve Muş, 27,3 ile Kilis, 27,5 ile Bitlis ve 27,6 ile Afyonkarahisar izlemiştir. Kırklareli iline bakıldığında ise 2018 yılında 28,9 iken 2019 yılında 29,1’e yükselerek Türkiye sıralamasında 32. sırada yer almıştır.
Kırklareli ilinde ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 27,3 oldu
Türkiye genelinde illere göre ilk doğumdaki ortalama anne yaşı 2019 yılı verilerine göre, Artvin ili 28,2 ile ilk sırada yer aldı. Artvin ilini 27,9 ile İstanbul, 27,7 ile Muğla ve İzmir, 27,6 ile Eskişehir illeri takip etti. İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en düşük illere bakıldığında ise Ağrı 23, Muş 23,4, Şanlıurfa 24, Bitlis ve Van 24,1 ve Kilis ili 24,2 olmuştur. Kırklareli iline bakıldığında ise 2018 yılında 26,9 iken 2019 yılında 27,3’eyükselerek 12. sırada yer almıştır.
Yönetici pozisyonundaki kadın oranı %17,5 oldu
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2012 yılında %14,4 iken 2019 yılında bu oran %17,5'e yükseldi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol