Kırklareli için Meclis Araştırması İstedi

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP’li milletvekili arkadaşları ile birlikte TBMM Başkanlığından Kırklareli’nin ekonomik ve sosyal sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılması için önerge verdi.
Gündoğdu dilekçesinde önce Kırklareli’nin özelliklerinden bahsetti ardından; “Kırklareli halkı yarattığı artı değeri, ödediği verginin karşılığını yeteri kadar ve adil bir şekilde alamamaktadır. Bu doğrultuda; Kırklareli İlimizin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ihtiyaç bulunmaktadır” ifadelerine yer vererek araştırma açılmasını önerdi. Gündoğdu önergeyi 19 Milletvekilinin imzası ile verdi.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP Grubundaki 18 milletvekili arkadaşı ile birlikte Türkiye büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına Meclis araştırması için önerge verdi. Gündoğdu’nun verdiği araştırma önergesinin konusu ile İlimiz Kırklareli oldu. Önergesinde “Kırklareli İlimizin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz” ifadelerinde bulunan Gündoğdu, önergenin gerekçelerini ise şöyle açıkladı;
“Birçok değişik uygarlıklara da ev sahipliği yapan Kırklareli'miz, Yıldız Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan eşsiz doğal zenginliklere sahip bir sınır ilimizdir.
İlimiz sınırlarında bulunan dünyada örneği çok azalan Subasar Ormanları ve bu ormanların içerisinde bulunan Erikli, Saka ve Mert Gölleri âdeta eşsiz bir cennet köşesidir.
Kırklareli ilimizde arazi varlığımızın yüzde 39'u tarım arazisi, yüzde 40'ı orman, yüzde 5'i mera, geriye kalan yüzde 16'sı ise tarım dışı arazidir.
Kırklareli İlimiz ülkemizin ayçiçeği üretiminin yüzde 10,2'sini, buğday üretiminin de yüzde 2,3'ünü, çeltik üretiminin yüzde 2,5'ini karşılamaktadır.
Kırklareli üreticisi, çiftçisi, esnafı, sanayicisi emeği, yoğun çalışma hırs ve azmiyle canla başla üretmeye devam etmektedir. Fakat tüm çabalarına rağmen Kırklareli üreticisi emeğinin karşılığını alamamaktadır.
Kırklareli doğal, kültürel ve tarihî zenginlikleriyle de turizm cenneti olması gereken yerlerden birisidir. Fakat, AKP tarafından desteklerden yoksun bırakılmış, yeterli yatırım ve tanıtım yapılamamıştır.
Bulgaristan'la sınır iş birliği anlaşmasının hâlâ yapılamamış olması, Dereköy Sınır Kapısı'nın TIR geçişlerine kapalı olması şehir ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir.
Kırklareli ilçeleri arasındaki ekonomik uçurumlar ve gelir dağılımındaki dengesizlikler nedeniyle özellikle Pehlivanköy, Kofçaz ve Demirköy ilçelerimizde dışarıya göçler hızlı bir şekilde devam etmektedir.
Kırklareli halkı yarattığı artı değeri, ödediği verginin karşılığını yeteri kadar ve adil bîr şekilde alamamaktadır.
Bu doğrultuda;
Kırklareli İlimizin ekonomik ve sosyal sorunlarının araştırılarak sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.” (H.Murat Taner)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol