Kırklareli bir kez daha kaybetti

Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi’nin gündemden düşürülmesinin ardından...
Kırklarelililer tepkili;
Biz bunlara mı oy verdik
CHP’nin vizyonu yetmedi
Kırklareli bir kez daha kaybetti
Yok mu bunlara hesap soracak ? Siyasi menfaatler şehrin çıkarlarının önüne nasıl geçer ?

Kırklareli İl Genel Meclisi gündemine defalarca gelen ve CHP’li üyelerce de defalarca reddedilen Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi Projesi, Ağustos ayının 5’nci oturumunda yine gündemdeydi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun yeniden ele aldığı proje, raporda yine aynı gerekçelerle reddedildi. Bu kez bahanelere birde Kalkınma Ajansı’nın ek süre vermemesi eklendi. Günlerce geciktirilen Komisyon raporu ile daha önce ek süre veren Ajansın bu kez ek süre vermediğini bahane eden Komisyon, teklifin bu nedenle uygun olmadığını savundu. Ancak ek süre için istenilen zaman aralığında olağanüstü toplantıya çağrı yapılmadığı ise ayrı bir gerçek.

Kırklareli İl Genel Meclisi’nde 1 kez kabul edilen 3 kez de reddedilen Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi projesi, projeye eş finansman desteği sağlayacak kurum ve kuruluşların katkılarını artırmaları üzerine komisyona havale edilmişti. Komisyondaki proje bu kez geldiği İl Genel Meclisi gündeminde gündemden düşürüldü. Kırklareli İl Genel Meclisi’ne ilk kez geldiğinde kabul edilen ancak yapılan hesaplamalarla proje maliyetinin yüksek olduğu, karşılanması durumunda köylere hizmetin aksayacağı gerekçesi ile ikinci kez gündeme geldiğinde CHP’li üyelerce reddedilen, Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi Projesi’ne ilişkin teklif, böylece dördüncü kez bir anlamda reddedilmiş oldu. Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı 5’nci oturumunda görüşülen Kırklareli Kapsamlı Fuar ve Kongre Merkezi Projesi’ne ilişkin madde de 18 milyon 832 bin 542 lira 60 kuruş yaklaşık maliyetinin 8 milyon 500 bin lirasının eş finansman desteği alacak şekilde, kalan kısmının ise İl Özel İdaresi bütçesinden üç yıla bölünerek karşılanması hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından rapor ele alındı. Raporda teklifin reddi yönündeki görüş bildirildi. Raporun altına ayrıca el yazısı ile bir ibare eklendi. Bu ibarede ise projeye 7 milyon lira eş finansman desteği sunacak olan Trakya Kalkınma Ajansı işaret edilerek; “Trakya Kalkınma Ajansı tarafından ek sürenin verilmediğinden teklifin uygun olmadığı” ifadeleri yer aldı. Yapılan oylama ile madde gündemden düşürüldü.
Son teklif neydi?
Belediye desteğini dört katına çıkardı yetmedi...
Bir önceki ay gündeme revize edilmiş haliyle yeniden gelen teklifte; “Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezinin yapılması projesinin 20.432.272,77-TL olan yaklaşık maliyet hesabının revize edilerek konunun yeniden değerlendirilmek üzere İl Genel Meclisine gönderilmesi dönemin Valisi ve teklif sahibi Vali Esengül Civelek tarafından talep edilmişti. Ayrıca aynı zamanda Trakya Kalkınma Ajansının hibe tutarını 5.000.000,00-TL' den 2.000.000,00-TL daha arttırılarak 7.000.000,00-TL' ye çıkartmıştı.
20.432.272,77-TL olan projenin maliyeti İl Özel İdare teknik elemanlarınca revize edilmiş ve maliyet 18.832.542,60-TL olarak belirlenmişti. Bu arada Kırklareli Belediye Başkanlığı eş finansman desteğini 250.000,00-TL' den 1.000.000,00-TL' ye yükseltildiği bildirilmişti. Böylece 3 proje ortağının vereceği katkı 750.000,00-TL' den 1.500.000,00-TL' ye ulaşmıştı.
Proje sözleşmesi imzalandıktan sonra üç mali yılı kapsayacaktı. Özetle;
Ajans tarafından verilecek hibe miktarı 7.000.000,00-TL (yedi milyon Türk lirası).
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kırklareli Ticaret Borsası Başkanlığının kalkılan toplamı 500.000.00-TL (beş yüz bin Türk Lirası), Kırklareli Belediye Başkanlığının katkıları 1.000.000,00-TL (bir milyon Türk Lirası) Proje sahibi olan Özel İdare’nin 2017 Yılı Bütçesindeki mevcut ödeneği 2.205.000,00-TL’dir (iki milyon iki yüz beş bin Türk Lirası’dır).
Proje maliyeti olan 18.832.542,60 Türk Lirasının 8.500.000,00-TL'si (sekiz milyon beş yüz bin lirası) eş finansman desteği olacak, kalan kısmın tamamının proje sahibi olan İl Özel İdaresinden revize edilen maliyet üzerinden üç mali yıla bölünerek karşılanması konusu tekrar görüşülüp karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisine havale edilmişti. Projeye ilişkin bu son gelişmeler üzerine teklif bu kez Plan ve Bütçe Komisyonuna süren uzun tartışmalar sonrası tekrar gönderilmişti. AK Parti ve MHP’nin desteklediği teklife bağımsız üyeler ile CHP’li bazı üyelerde destek vermişti. Söz konusu toplantıda 23 meclis üyesinden 17’si komisyona sevk edilmesi yönünde oy kullanırken CHP’li 6 Meclis üyesi teklifin reddini istemişti. Oy çokluğu ile komisyona giden teklif için Kalkınma Ajansı 12 Temmuz’a kadar süre vermişti. Bu süreye rağmen olağanüstü gündemle toplanması gereken Meclis bir türlü toplanamamıştı. Ajansın verdiği süreyi bildiği halde bir türlü toplanamayan Meclis, Ağustos ayının 5’nci ve son oturumunda komisyon raporunun hazır olması üzerine Fuar ve Kongre Merkezi’ni gündemine almıştı. Yine raporda daha öncekilere benzer şekilde sunulan gerekçeler ile teklifin reddi istendi. Söz konusu raporda yapılan ve yapılacak harcamalar kalem kalem gösterilerek reddetme gerekçeleri sunuldu.
Ek bütçe yapacaklar
Teklifin gündemden düşürüldüğü son Meclis toplantısında ayrıca dikkat çeken bazı gelişmelerde oldu. Daha önce AK Parti’li üyelerin hatırlattığı projeye onay verilmesi, Merkezi İdare’den yılda birkaç kez ek bütçe gönderildiği bunlardan faydalanılabileceği ifadelerini doğrularcasına gönderilecek ek bütçe gönderileceği toplantıyla katılan İl Özel İdare Genel Sekreteri Ziya Eser tarafından dile getirildi. Eser, önümüzdeki günlerde ek bütçe geleceğini açıklayarak bunların öncelikli olarak ayrılmasının yerinde olacağı bazı önerilerde bulundu. 

Yorum Yazın

3 Defa Yorum Yapılmış.

  1. Haber başlığında CHP nin vizyonunun yetmediği ve siyasi çıkarları nedeniyle komisyondan geçmeyen projenin detayları nedir? Ayrıca siyasi çıkarları biraz detaylandı rın da bizde öğrenelim. Aksi takdirde sadece çamur at izi kalsın olur.

  2. Fuar ve Kongre Merkezi bu şehir için elzem bir durum değil. Bunun iki de bir de şişirilmesini anlamıyorum. Bir yer işlevsel olması için açılır. Böyle merkezlere sahip yerler bile muzdarip biz neyin derdindeyiz. Bu şehrin başka ihtiyaçları yok mu ?

  3. biz partimizden ve şehrimizden memnunuz yaşasın atatürk cumhuriyeti yaşasın cumhuriyet halk partisi