Kırklareli bağcılığı tarihiyle buluşacak

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, daha önceleri adeta bağ cenneti olarak bilinen Kırklareli’ni yeniden eski haline getirmek adına önemli bir proje teklifi hazırladı. 350 bin TL bütçeli projede hedef; günümüz bilgi ve teknoloji olanakları ile birim alandan yüksek verim ve kaliteli ürün alınabilen bağlar tesis etme imkanına ulaşmak…

Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı üçüncü birleşiminde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 2020 yılı için hazırladıkları 9 proje teklifini üyelere sunmuşlar, her bir projenin bölgeye sağlayacağı faydaları kısaca aktarmışlardı. Bağcılıktan arıcılığa, alonya yetiştiriciliğinden seracılığa kadar birçok dikkat çekici, kırsal kesimde yaşayan üreticilerimize alternatif gelir getirici ve bölgeyi ekonomik anlamda kalkındıracak proje tekliflerini meclise sunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, takdiri üyelere bırakmıştı.

İşte o projelerden biri de; “Kırklareli Bağcılığı Tarihinle Buluşuyor” adlı proje…
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin amacı şöyle tanımlanıyor;
“Yapılan araştırmalar ve değişik kaynaklar ışığında tarihinde önemli bağ alanları olan ilimiz, başta kırsaldan kente göç olmak üzere, makineleşme ve tarım politikalarının etkisi ile üretim deseni içerisindeki payı giderek azalmıştır. Geçmişte bölge ekonomisine önemli katkısı olan bağcılığımızın tekrar aynı ekonomik değere ulaştırılması hem ilimiz hem de ekonomik açıdan önemlidir. Ancak günümüz gerçekleri doğrultusunda bu hedefe geçmişteki alan miktarına ulaşmanın çok zor olduğu görülmektedir. Ancak günümüz bilgi ve teknolojisi imkanları ile kalite ve verimlilik açısından verimli ve kaliteli üretim yapılabilen bağ alanları kurmakla mümkündür. Proje ile mekanizasyon olanaklarından da yararlanarak birim alandan en yüksek verimin alınabileceği bağlar kurulması amaçlanmıştır.”
Proje ile günümüz bilgi ve teknoloji olanakları ile birim alandan yüksek verim ve kaliteli ürün alınabilen bağlar tesis etme imkanı bulunacak. Bağ tesisinde fidan dikimi makine ile yapılacak, telli terbiye sitemi de fidan dikimi ile birlikte makine ile yapılarak telleri de çekilmiş olarak yararlanıcılara teslim edilecek.
Proje gerekçesi hakkında ise şunlar kaydedildi;
“İlimiz, ülkemizde bağcılık kültürünün doğduğu, geliştiği ve oradan da dünyanın her bölgesine yayıldığı bir coğrafyanın merkezinin en önemli bölgesinde bulunmaktadır. Sofralık ve şaraplık üzüm çeşitleri yetiştirmeye uygun bir ekolojiye sahip olmamıza rağmen, kaliteli ve verimli üzüm yetiştiriciliğinde var olan potansiyelimiz yeterince değerlendirilememektedir. Son yıllarda İlimiz genelinde butik üretim yapan şarap işletmeleri kendi bağlarında kaliteli üretim yapmakla birlikte, üretici bazında sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiriciliğinde kalite ve verim henüz istenilen seviyede değildir. İlimizin bağcılığı, tarihsel açıdan değerlendirildiğinde geçmişte önemli bağ alanlarına sahip olduğu birçok kaynaktan görülmektedir. Aynı zamanda İl genelinde köylerimizin tamamında bağlık mevkii bulunması da bunun bir göstergesidir. Zamanla gerek makineleşme gerek tarım politikalarının yönlendirilmesi ile ilimizde tarımsal üretim hububat ve ayçiçeği üretimi şeklinde ağırlık kazanmış, bağ alanları giderek daralmıştır. Bağcılık kültürü yoğun emek ve masraf gerektiren, bir bütün olarak üretimin tüm safhalarını kapsayan bir uğraştır. Kaliteyi ve yüksek verimi elde etmek, tesis için yer seçiminden, hasat edilip depolanmasına kadar olan süreci kapsar. Birim alandan yüksek ve kaliteli ürün alınabilmesi için başta toprak karakterine uyum sağlayan anaç seçmek, uygun ekolojide amaca uygun üzüm çeşitleriyle bağcılık yapmak, yetiştirme amacına ve üzüm çeşidine en uygun terbiye sistemini oluşturmakla mümkündür. Ayrıca bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini istediği oranda, uygun zaman ve yöntemle vermek, gerektiğinde uygun aletlerle toprak işlemeyi yapmak, zamanında ve uygun yöntemlerle bakım, hastalık ve zararlılar ile mücadele etmek, zamanında hasat etmek, ambalajlamak ve depolamak ile mümkündür.”
Kırsal kesimde yaşayan, geçimini çiftçilikten sağlayan, küçük ve parçalı araziye sahip olan öncelikle genç işgücüne sahip aileler ile birlikte bu alanda yatırım yapmak isteyen her yaşta üreticilerin hedef grup olarak belirlendiği proje kapsamında, müracaatların alınması ve değerlendirilmesi öncelikle bağ kuracak üreticilerin ve arazilerin belirlenmesi, belirlenen üreticilerin arazilerinin değerlendirilmesi, tespit edilen arazilerden toprak numunesi alınması ve analize gönderilmesi, toprak yapılarına göre anaç ve üretici tercihlerine göre çeşitlerin belirlenmesi ve projeden yararlanacak üreticilerin eğitimleri gibi çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Proje sonunda; kırsal kesimde yaşayan, geçimini çiftçilikten sağlayan, küçük ve parçalı araziye sahip olan öncelikle genç işgücüne sahip aileler ile birlikte bu alanda yatırım yapmak isteyen her yaşta üreticiler arasından seçilecek projeden yararlanıcıları aile işgücünü de kullanarak kurulan bağların verime yattıktan sonra önemli oranda gelir elde edebilecekler. İleriki yıllarda aynı anlayış ile yeni bağ tesislerinin kurulmasının yanı sıra, projeden öngörülen olumlu beklentiler ile bu alanda yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara örnek olacağı, ilimizdeki bağ alanlarının alan olarak fazla olmamakla birlikte özellikle verim ve kalitesinin artacağı öngörülüyor. İl genelinde uygulanacak projede, müracaatları uygun görülen vatandaşların tesis edilecek arazileri kendileri tarafından hazırlanacağı, tesis edilecek bağların fidan dikimi ve terbiye sitemleri makinalı dikim ile yapılacağı, bu kapsamda bağ çubuğu, terbiye sitemi için direk, tel ve gerekli aparatlar ve eğitim materyalleri için 350.000 TL. ödeneğin ihtiyaç duyulduğu da sunumda belirtilen bilgiler arasında yer alıyor.
Şimdi gözler bu verimli proje için İl Genel Meclisi’nden çıkacak karara çevrildi.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. milyon sene sonra belki 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:40:56

    Materyal kafalar çok uzaklar tabiatın da ayrı bir millet olduğunu anlamak için!