Kırklareli Tabip Odası basın açıklaması gerçekleştirdi

Kırklareli Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 14 Mart Çarşamba günü saat 12.45’te Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’nın önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında
hükümet yetkililerine taleplerini ilettiler.

4 Madde altında özetledikleri talepleri hükümet yetkililerine ileten Kırklareli Tabip Odası, taleplerin yerine getirilmesini istedi. Kırklareli Tabip Odası Başkanı Atilla Ergenekon, yıprandıklarını söyledi.
Yıpranma payı talebi
Ergenekon; “Sağlık çalışanlarının çalışma ortamından kaynaklanan radyasyon, ısı, kazalar gibi fiziksel faktörler, anestezik gazlar, antiseptikler gibi kimyasal faktörler, bakteriler, virüsler gibi biyolojik faktörler, ergonomik faktörler, hastalar ve hasta yakınları tarafından yapılan saldırılar gibi doğrudan etki sonucu gelişen sağlık sorunları bulunmaktadır. Ayrıca, nöbet, vardiya, gün içinde çok fazla hasta görülmesi gibi aşırı iş yükü, çalışma süresinin fazlalığa aşır fiziksel ve ruhsal yorgunluk, gebelik ve çocuk büyütmede sorunlar, ekibin uyumsuzluğu, eğitim ve araştırma olanaklarında kısıtlılık, mesleğine yabancılaşma gibi çalışma koşulları ve çalışma ortamının etkisi sonucu gelişen psikososyal sorunlar da söz konusudur” diyerek yıpranma payı talep ettiler.
“Ücretler yeniden düzenlenmeli”
Çalışma şartlarında iyileştirmeler yapılmasını talep eden sağlık çalışanları ve Kırklareli Tabip Odası Başkanı Ergenekon, “Performansa dayalı ek ödeme sisteminden vazgeçilmelidir. Emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına, liyakat ve kariyere uygun bir ücretlendirme politikası izlenmelidir. Sağlık çalışanları emeklerinin karşılığı olmayan düşük ücretlerle çalışmakta, aldıkları emekli ücretleriyle ay sonunu getirememektedir. Sağlık çalışanları ve sağlık çalışanı emeklilerinin ücretleri, şu anda aldıklarının iki katından az olmayacak şekilde düzenlenmelidir” dedi.
Sağlıkta şiddet yasa tasarısı yasalaşsın
Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete karşı yaptırımların ciddi boyutlara getirilmesini talep eden Ergenekon, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti artıran unsurlardan birisi de, şiddeti uygulayan kişilerin cezalandırılmayacakları ya da önemsenecek bir yaptırımla karşılaşmayacakları düşüncesidir. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleştirilmesi ve kamu sağlığını bozduğu için de ayrıca cezalandırılacağı düşüncesinin oluşturulması, önleyicilik açısından önemli bir adım olacaktır” şeklinde konuştu.
Güvenlik soruşturmaları nedeniyle göreve başlayamayan sağlık çalışanlarının göreve başlamasını istediklerinin altını çizen Ergenekon, “Çok sayıda sağlık çalışanının güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi, kamu sağlık hizmetinin etkin biçimde sunumu aksatmakta; maaş alamamaları, sosyal güvenlik ve sağlık güvencelerinden yoksun kalmaları, giderilmesi olanaksız mağduriyetlere neden olmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz gelen hekimler; kamu görevi yapamamalarının yanı sıra, uzmanlık eğitimi hakkını da kaybedebilmektedir. Ayrıca, güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi ve bu nedenle mecburi hizmet yapmamış olmaları özel sağlık kuruluşlarında iş bulmalarını da zorlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol