Kırklareli Merkez ilçe köyleri Valilik tarafından denetlendi

İlimiz Merkez İlçe Köy Muhtarlıklarının periyodik olarak gerçekleştirilmekte olan hesap iş ve işlemlerinin denetimleri Valiliğimiz İl Mahalli İdareler Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildi. İlimize bağlı köy muhtarlıklarının hesap iş ve işlemleri ile muhtarlıklarca kullanılan defterlerin, periyodik zamanlarda vesayet yetkisi dahilinde denetlenmesi; Devlet Malı gibi aziz ve önemli olan köy parasının korunması, muhtemel suç konularının oluşmasını engellemek amacıyla gerekli görüldüğü belirtildi.

Bu durum çerçevesinde,
Köy parasının T.C. Ziraat Bankasında muhafaza edilip edilmediği, Kanun gereği köylerde tutulması gereken defterlerin kullanılıp kullanılmadığı, Belgesiz harcama bulunup bulunmadığı konularında düzenlenen raporların Köy Muhtarlıklarına gönderilerek eksik ve aksaklıkların ikmal ve ıslahının sağlandığı suç unsuruna rastlanılması halinde ise sorumlu ve yetkililer hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.
Bu konuda görüşünü bildiren bazı Köy Muhtarlarının ise yapılan inceleme ve denetimlerden memnun kaldıklarını, Muhtarlığın belli bir okulu olmaması nedeniyle sadece Valiliğimizce yapılan seminer ve bilgilendirmeler ile yürüttükleri Muhtarlık görevinde kasıt olmaksızın oluşan eksiklik ve aksaklıkların suç oluşmasına fırsat kalmadan düzeltilerek ikmal ve ıslah edildiğini, fedakarca görev yapmaya çalışan Muhtar ve İhtiyar Kurulu Üyelerinin mağduriyetine ve yargılanmalarına yol açılmaması amacıyla yapıcı görülen inceleme ve denetimlerin Muhtarlarımız için yararlı olduğunu dile getirdiler.
İl Mahalli İdareler Müdürlüğünce her yıl periyodik olarak yapıldığı, bu suretle Muhtarların farkına varmadan gerçekleştirebilecekleri yasa ve hukuka aykırı faaliyetlerinin önüne geçildiği, bilgilendirme ve köy halkı ile görüşme imkanı sağlanarak köy halkının talep ve istekleri konusunda gerektiğinde mahallinde ve gerektiğinde ilgili mercilere iletilerek çözüme katkı sağlandığı, ayrıca çalışmalarında ve hizmetlerinde başarılı görülen muhtarlara teşekkür belgesi verilmek suretiyle diğer muhtarlarında teşvik edildiği, İl Mahalli İdareler Müdürlüğünce belirtildi.
Kavakdere, Kocahıdır ve Yoğuntaş köyleri başta olmak üzere birçok köy muhtarlığının çalışmalarının çevre köylere örnek olabilecek nitelikte bulunduğu ve bu köylerin sayısının her geçen yıl arttığının memnuniyet verici olduğu da önemle vurgulandı. (Kırklareli Valiliği)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol