“Kırklareli Halk Eğitim Merkezi 7’den 70’e tüm bireylere eğitim hizmeti sunuyor”

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Bekar, kurumun gerçekleştirdiği faaliyetler ile ilgili detaylı bir bilgilendirmede
bulundu. 1974 yılında faaliyete geçen Kırklareli Halk Eğitim Merkezi’nin 7’den 70’e tüm bireylere eğitim hizmeti sunduğunu
dile getiren Bekar, kurum bünyesinde 3527 farklı kurs çeşidinin bulunduğunu ifade etti.

İlk olarak Kırklareli Halk Eğitimi Merkezi’nin tarihçesinden bahseden Ali Bekar, “Kurumumuz 1974 yılında bugünkü Dingiloğlu parkının karşısında faaliyetlerine başlamış ve akabinde halen hizmet vermekte olduğumuz yerleşkeye geçerek bugüne dek hizmetine burada devam etmiştir. Eğitim faaliyetleri iki ana başlık altında devam etmektedir bunlar örgün ve yaygın eğitimdir. Örgün eğitim okulöncesi, ilkokul, ortaokul, lise gibi belli bir yaş grubunun aldığı eğitim olarak adlandırılır. Yaygın eğitim ise örgün eğitimin dışında her yaş grubuna hitap eden hayatboyu öğrenme faaliyetlerine verilen isimdir. Halk eğitimi yaygın eğitim kategorisinde misyon üstlenmiş olup her yerde herkes için eğitim sloganı ile 7’den 70’e tüm bireylere eğitim hizmeti sunmaktadır.” ifadelerini kullandı.
“3527 farklı kurs
çeşidi bulunuyor”
3527 farklı kurs çeşidinin bulunduğunu dile getiren Bekar, “Kırklareli Halk Eğitimi Merkezimizin faaliyetlerini üç ana başlık altında kategorize ediyoruz. Kurslar, Açıköğretim Ortaokul/Lise İşlemleri, Çok Amaçlı Salon Hizmetleri. Tek tek bu faaliyet alanlarına bir göz gezdirecek olursak, önceliği kurslara verebiliriz. Kurslar ana faaliyet alanımız olup gerek Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün çizdiği perspektif ve yayınlamış olduğu modüler programlar gerekse Sayın Valimizin himayeleri ile bugün çok farklı bir noktaya ulaşmıştır. Genel kurslar, Mesleki ve Teknik Kurslar ile Okuma yazma kursları başlıklarında 2019 yılında 700’ün üzerinde farklı kurs programı tarafımızca planlanmış olup 15 bine yakın kişi bu programlardan istifade etmiştir. Bugün Hayatboyu öğrenme genel müdürlüğü modüler programında yukarıda bahsettiğimiz alanlara ait 3527 farklı kurs çeşidi bulunmaktadır. Kurs planlaması hayatboyu öğrenme kurumları yönetmeliği gereği çoğunlukla en az 12 kursiyer şartına bağlı olarak planlanır, özel eğitim gerektiren bireyler, tutuklu ve hükümlülere yönelik kurslar, okuma yazma kursları ile istihdam garantili meslek kurslarında bu 12 şartı aranmaz. Kişiler almak istedikleri kurs programı ile ilgili başvurularını şahsen kurumumuza yapabildikleri gibi aynı zamanda e-yaygın sistemi üzerinden online olarak ta gerçekleştirebilmektedir. Kurs programının başlayabilmesi için öğrenci, kurs yeri şartları tamamlanınca ilgili mevzuat hükümlerince kursa öğretmen ya da öğretici görevlendirme işlemi yapılır bu işlemler öğretici in SGK giriş, kurs puantaj düzenlemesi, öğretici ve kursiyer bilgileri ile kursa ait diğer bilgilerin e-yaygın sistemine tanımlanması olarak özetlenebilir. Bu işlemler tamamlanınca kurs başlamadan bir gün önce ve kurşun başladığı gün kursiyerlere telefon veya SMS yoluyla bilgilendirme yapılarak eğitimin başlayacağı bilgisi verilir ve eğitim başlar. Kişilerin eğitime devamı esas olup kurdiyerlerin kursun toplam süresinin 1/5 i kadar devamsızlık hakkı bulunmakta bu devam devamsızlık durumu öğreticilerimizce sıkı bir biçimde takip edilerek günü gününe sisteme işlenmektedir, bu nedenle kişiler devamsızlık limitini doldurup aştıklarında otomatik olarak kursla ilişikleri kesilir.
“Tüm kurslar
tamamen
ücretsizdir”
Kursa devam ederek yapılan sınavlarda başarılı olan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesine sahip olurlar. Bakanlığımızın talimatı gereği sadece hijyen eğitimi kurslarında ders ücreti saatinin iki katı ile sınırlı olmak üzere (2019 yılı için 30 TL) ücret alınmakta olup kalan tüm kurslar tamamen ücretsizdir.
“Kurslar birçok yerde
devam ediyor”
Bugün itibariyle, Kırklareli Valiliğimize bağlı Sosyal Dayanışma Merkezleri (Sodam 1-2), Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları, Tugay Komutanlığı, İlimizde Kredi Yurtlar Kurumuna ait tüm yurtlar, Huzurevi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, merkez ilçeye bağlı belde ve köyler , İşkurla yapılan protokol gereği çeşitli fabrika ve kurumlar başta olmak üzere Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlara bağlı birçok yerde gerek genel protokol gerekse yerel protokoller işbirliği ile eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
“İstihdama katkı sunuyoruz”
Öncelikle biz bir eğitim kurumu yani okuluz, istihdam noktasında ilk ve en önemli katkımız nitelikli işgücü için nitelikli eğitim vermektir. Örneğin açtığımız iş makinaları kullanımı, direksiyon usta öğreticisi, arıcılık, giyim, turistki hediyelik eşya yapımcısı, makrame örgü yapma, çeyiz ürünleri hazırlama gibi kurslarda yetiştirdiğimiz kursiyerler ferdi olarak iş yapabildikleri gibi aynı zamanda aldıkları eğitime yönelik sektörde iş imkanlarına da kolayca erişebilmektedir. Ayrıca kadrolu öğretmenlerimizin yeterli olmaması nedeniyle biz kurum olarak da kurslarımızda yıllık ortalama 80 ila 100 öğretici çalıştırmak suretiyle istihdama katkı sunuyoruz. Bunun dışında az önce bahsettiğim işbirliği protokolleri gereği istihdam garantili kurslarımızda eğitim görüp bu eğitimi tamamlayan kursiyerler istihdama bir başka katkımızdır. Yine cezaevlerinde verdiğimiz eğitimlerle de bu eğitimleri alan tutuklu-hükümlü kursiyerlerimiz bulundukları kurumlara çok ciddi katkılarda bulunmaktadır.“ şeklinde konuştu. Açıköğretim okulları ile ilgili de bilgilendirmede bulunan Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Bekar, “Halk Eğitimi Merkezimiz aynı zamanda Açıkortaokul ve Açık Lise irtibat bürosudur. Kısaca özetlersek öğrenci kaydı, kayıt yenileme, diploma dağıtım ve takibi, ders seçimi, ders kitaplarının teslim alınması, depolanması ve öğrencilere dağıtımı ile 6986 öğrencimize hizmet sunmaktadır, Bununla beraber haklarında mahkeme kararı ile eğitim tedbiri getirilen 15 yaş ve üzeri bireylerin tüm işlemleri yine tarafımızca yerine getirilmektedir.” Özetle kurslardaki 15 bin öğrenciye 6986 açıköğretim öğrencimizi ilave ettiğimizde geçtiğimiz 12 aylık dönemde 22 bin insanımıza hizmet vermiş olduğumuz görülecektir.” dedi.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. var mı böyle bir çaba 11 Aralık 2019 Çarşamba 22:26:50

    Halka hizmetlerin en büyüğü toplumu temellerinden çökerten uyuşturuculara karşı bilgilendirecek seminerler veya kurslar vermektir.