"Kırklareli Belediyesi millet iradesini hiçe saymıştır"

Büyük Birlik Partisi Kırklareli İl Başkanı Ercan Andaç Kırklareli Belediye Meclisinin su zammı kararına tepki gösterdi. Andaç açıklamasında şunları kaydetti;
"Tüm dünyada yaşanan covıd-19 salgını dolayısıyla tüm vatandaşlarımız, ekonomik yönden sıkıntılı günler yaşamaktadır.

Salgın dolayısıyla hijyen kurallarının eskisinden çok daha fazla önem kazandığı bu günlerde su kullanımı büyük önem arz etmektedir. Bütün bu şartlar değerlendirildiğinde: büyük birlik partisi kırklareli il başkanlığı olarak 30 mart 2020 tarihinde yukarıda belirttiğimiz gerekçeler dahilinde resmi olarak kırklareli belediyesi’ne konutlarda kullanılan su bedellerinde salgın süresi boyunca indirim yapılmasını dilekçe ile talep ettik. Aradan 36 gün geçmesine rağmen tarafımıza herhangi bir cevap verilmemesi kırklareli belediyesi’nin konuya nasıl bir ciddiyetle yaklaşım gösterdiğinin en bariz kanıtı olmuştur.
Mahalli idareler seçimlerinde halkımızın oylarıyla bu şehri yönetme yetkisi ve sorumluluğu verilmiş olan belediye başkanı kurumuna sunulmuş olan resmi başvurumuzu ve belediye meclisinde gurubu bulunan iki siyasi partinin görüşülmesini talep ettiği konuları zaten bunlar görüşülecek konularımız içerisinde var diyerek maalesef belediye meclisi toplantı gündemine dahil etmeyerek halkın iradesini hiçe saymıştır. Belediye meclis toplantısını söz konusu siyasi partilerin taleplerini hiçe sayarak sadece, “7244 sayılı yeni korona virüs (covid-19) salgını’nın ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun’un 1. Maddesi hükümlerinin değerlendirilerek görüşülmesi” başlıklı gündemle toplamıştır.
7244 sayılı bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması ile ilgili kanun gündemiyle toplanan belediye meclisi ilgili kanunda yer almayan konuları da görüşerek karara bağlaması usule aykırı olmuştur.
28 nisan 2020 salı günü üç farklı siyasi partinin yazılı başvurularını dikkate almayarak sadece 16.04.2020 tarihinde kabul edilen 7244 sayılı kanunun 1. Maddesi hükümlerinin değerlendirilerek görüşülmesi başlıklı gündemle toplanan belediye meclis toplantısında ;ilgili kanunda olmamasına rağmen iş yerlerinde kullanılan suyun fiyatlandırılmasında kademeli olarak zam yapılmasının görüşülüp karara bağlanması belediye meclisinin büyük bir usul hatası olarak tarihe geçmiştir.
İlgili yasa ; belediyelere bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması hakkında yetki vermiştir. Ülkemizin içerisinden geçtiği zor ekonomik koşullarda bu yasa ile vatandaşlarımızın lehine alınacak kararlarda belediyelere hareket kabiliyeti sağlanması amaçlanmıştır. Ancak kırklareli belediyesi hem bu yasanın çıkarılış amacına aykırı hareket etmiş hem de ilgili yasada belirtilmeyen bir konuyu görüşüp karara bağlamıştır. Türkiye cumhuriyeti hukuk devletidir.her kamu kurumunun aldığı kararlar denetime tabi olmasının yanı sıra hem yasalara hem de kamu vicdanına aykırı olmamalıdır. 28 nisan 2020 tarihinde olağanüstü toplanan belediye meclisinde alınan kararların yürürlüğe girmesi valilik onayı ile mümkündür.toplantı gündemini oluşturan 7244 sayılı yasada olmamasına rağmen iş yerlerinde kullanılan suya zam yapılmasının usulsüz olup olmadığının değerlendirilmesinin yanında kanunun çıkarılma amacına uygun olup olmadığı da valilik makamı tarafından değerlendirilecek ve bu konu ile ilgili karar verilecektir. Ayrıca bu konu ile ilgili itirazlar için ilgili süresinde başvurmak kaydıyla bölge idare mahkemelerine de başvuru yolu açıktır.
Büyük birlik partisi kırklareli il başkanlığı olarak söz konusu alınan kararlar ile ilgili gerek valilik makamına gerekse ilgili hukuk yollarına başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. Bunu iktidar belediyesi yapsa 09 Mayıs 2020 Cumartesi 01:15:15

    Bunu iktidar kanadından bir belediye yapsa mangalda kül bırakmazlar. Şimdi milletin en ihtiyacı olan zamanda suya zam. Vay be !