Kırklareli Belediye bütçesi onaylandı

Kırklareli Belediye Meclisi, 2018 Mali Yılı Performans Programı’nı oy çokluğu ile onayladı. 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi 122 milyon 123 bin TL olarak belirlenirken Gider Bütçesi 147 milyon 285 bin TL olarak kabul edildi. 25 milyon 162 bin TL’lik açık ise iç borçlanma öngörülerek denklendi.

Kırklareli Belediye Meclisi 2018 Yılı Performans Programı ile 2018 Mali Yılı izleyen 2019-2020 Mali yıllarına ait Belediye Gelir-Gider bütçesini oy çokluğu ile onayladı. Bu gündem maddelerini görüşmek üzere 9 Kasım 2017 Perşembe günü saat 14.00’da toplanan Belediye Meclisi daha önce kendilerine dağıtılan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nu oyladı.
Raporda şu ifadeler yer aldı;
“Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih 187 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen 2018 Yılı Performans Programı ile Belediye Meclisinin 02/11/2017 tarih ve 188 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilen 2018 Mali yılı ve izleyen 2019-2020 Mali yıllarına ait Belediyemiz bütçesi ile ilgili konu üzerinde yapılan inceleme ve müzakereler neticesinde;
1- Belediyemiz 2018 Yılı Performans Programının kanun ve yönetmelik hükümlerine uyularak Belediye personelince hazırlandığı tespit edilmiştir.
2- Bütçe hazırlığında ilgili kanun ve Yönetmeliklere uyularak gerçekçi bir bütçenin yapılmasına özen gösterildiği tespit edilmiş olup; 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi 122.123.000,00- TL olarak belirlenmiştir.
3- Bütçe hazırlığında ilgili kanun ve Yönetmeliklere uyularak gerçekçi bir bütçenin yapılmasına özen gösterildiği tespit edilmiş olup; 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi 147.285.000,00- TL olarak belirlenmiştir.
4- 2018 Yılı gider bütçesi ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında oluşan açık, finansmanın ekonomik tablosunda gösterilen 25.162.000,00-TL tutarında iç borçlanma ön görülerek denklik sağlanmıştır.
2018 Yılı Performans programının ve 2018 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi ile izleyen 2019-2020 Mali yıllarına ait Belediyemiz bütçesinin komisyonumuzca oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.”
Raporun ardından konuşan AK Parti Grup Başkanı Mehmet Hilmi Çiler, bütçenin borçlanmayı öngördüğünü buna ise karşı olduklarını belirterek çekimser oy kullanacaklarını söyledi.
Yapılan oylamada AK Parti Grubu, çekimser oy kullanırken MHP ve CHP grupları raporun kabulü yönünde oy verdi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol