Keyfin adı İspanya!

Yatırım ve proje yapmaya “para bulamayan ”Kırklareli İl Genel Meclis Üyeleri, atık çamur yönetimi ve tesislerini incelemek üzere 7 günlük İspanya yolculuğu yapacak. Dün raporu kabul edilen teklif ile bünyesinde hiçbir arıtma ve atık tesisi olmayan İl Özel İdaresi’nin yatırımlarına ve çalışmalarına yön veren İl Genel Meclisi, arıtma tesislerinin yapımından da belediyelerin sorumlu olduğu ülkemizde İspanya’da incelemelerde bulunacak. Üstelik bir iki üye değil, Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu da değil, tüm İl Genel Meclis üyeleri birden “inceleme” gezisine çıkacak. Söz konusu savurganlığı İl Genel Meclis toplantısına katılamayan üyeler sayılmaz ise bir tek Nihat Sağlam, Bora Terzi ve Reşat Şükrü Saka “çekimser” oy kullanarak bir anlamda tepki gösterdi.
Aldığı talihsiz kararlarla son günlerde deyim yerindeyse hayal kırıklığı yaratan Kırklareli İl Genel Meclisi, 6 Eylül 2017 tarihli 2’nci birleşiminde aldığı yeni bir kararla talihsiz kararlar listesine bir yenisini ekledi. Kırklareli Fuar ve Kongre Merkezi gibi hazırlanan projelere “Paramız yok, köylere hizmet nasıl yapılacak” diyerek hayır diyen Meclis, “Savurganlık nasıl yapılır?” sorusuna dün iyi bir cevap olabilecek bir kararın altına imza attı.  Eylül ayının 2’nci birleşiminde bir önceki toplantıya ait tutanak özetini kabul etmesinin ardından görüşülen İl Genel Meclisi’nin 7 Ağustos 2017 tarih ve 181 sayılı kararına istinaden “Atık çamur yönetimi ve tesislerinin görülüp incelenmesi için yurt dışı inceleme ve araştırma çalışmasının İspanya’da yapılmasına ilişkin verilen önerge hakkında Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu’nca hazırlanan rapor” son günlerin en çok tartışılan raporlarından biri olacak gibi…

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Çetin Şinikoğlu’nun okuduğu raporda 23-30 Eylül 2017 tarihleri arasında ulaşımı hava yolu ile yapılması planlanan inceleme gezisinin “finansal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yatırımlarla ilgili kaynak israfının önlenmesi, ihtiyaçlarının zamanında karşılanması ve İl Genel Meclis Üyelerinin bilgi ve görgülerinin artırılması” açısından uygun olacağı belirtiliyor.
Şinikoğlu’nun okuduğu raporda 1 haftalık “inceleme gezisi” için şu ifadeler yer alıyor;
“İl Genel Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 181'nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen Atık Çamur Yönetimi ve tesislerinin mahallinde görülüp yurt dışında inceleme ve araştırma çalışmasının İSPANYA'da yapılması istenilmektedir.
Bilindiği üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun görev ve sorumluluklarını tanımlayan 6’ncı maddesinde belirtilen;
İl özel idaresi mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) Gençlik ve Spor Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları İl sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni planı, bayındırlık ve iskan, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapımı, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırı içinde,
b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında,
Bu kapsamda İl Genel Meclis Üyelerimizin bilgi ve görgülerini artırmak, İl Özel İdaresinin orta vadeli stratejik planında belirtilen misyon, vizyon, stratejik amaçlar, hedefler ve belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi, iş programlarının ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi uygulanması, finansal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yatırımlarla ilgili kaynak israfının önlenmesi, ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, İl Özel idaresinin görev ve sorumluluk alanlarında kriz yönetmek zorunda kalmamak için, risk önlemlerinin alınmasına faydalı olacağı düşüncesi ile arıtma çamurları bertaraf yöntemleri ve işletme maliyetleri, kırsal bölgedeki kanalizasyon şebekeleri ile arıtma sistemlerinin (mahallinde) incelenmesi, diğer kalkınma hizmetlerinin mahallinde incelenmesi, tarım arazilerinin verimli kullanılmasın, erozyonun önlenmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının incelenmesi (kuruma gelen RES talepleri) çevrenin korunması gibi İl Özel İdaresinin görev alanına giren konularının yerinde görülmesinin komisyonumuzca faydalı olacağı uygun görülmüştür. İSPANYA'da yapılması istenilen araştırma ve inceleme çalışmasına bütün İl Genel Meclis üyelerinin ve ayrıca idarenin uygun göreceği kurumumuz personelinden kişilerinde katılımı ile 23/09/2017 ve 30/09/2017 tarihleri arasında yapılması ve ulaşımın da hava yolu ile yapılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. İl Genel Meclisinin takdirlerine arz ederiz.”
Okunmasının ardından İl Genel Meclis Başkanı Safet Üresin’in oya sunduğu rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Oylamada AK Parti Grup Başkanı Nihat Sağlam, CHP Grup Başkanı Bora Terzi ve AK Partili İl Genel Meclis Üyesi Reşat Şükrü Saka çekimser oy kullandı.
Çekimser oy kullanan üyelerin de geziyi çeşitli nedenlerle uygun bulmasalar da tartışmaya girmemek için çekimser kaldıkları öğrenildi.
Oylamanın yapıldığı sırada salonda Safet Üresin, Seyhan Delioğlu, Okay Şeran, Nihat Sağlam, Serdar Dura, Adnan Öz, Reşat Şükrü Saka, Ertuğrul Koç, Mehmet Gülay Erkol, İbrahim Akten, Gürcan Kırım, Yeşim Girgin, Cavit Çağlayan, Sibel Çinar, Kenan Çiftçi, Vedat Dal, Şahin Arslan, Aptullah Mutluer, Gürkan Umut hazır bulundu. Birleşime Hazel Yolgiden’de mazereti nedeniyle katılamadı. Raporu Komisyon Üyeleri Çetin Şinikoğlu, Okay Şeran, Vedat Dal, Ceyhun Alkan ve Mehmet Gülay Erkol hazırladı.
Teklifin kabul edilmesi ile birlikte İl Özel İdaresi’nden de uygun görülen ilgili personelin katılımı ile birlikte ilgili komisyonlar değil de tüm İl Genel Meclis Üyeleri’nin katılması durumunda en az 25 kişi katılacak. Sadece uçak biletleri ve 7 günlük konaklama masrafı düşünüldüğünde “para bulamayan” ancak yakında Merkez’den gelecek para ile ek bütçe yapacak olan İl Genel Meclisi’nin İspanya gezisi masrafı ile hangi köyün veya köylerin bir ihtiyacını karşılayabileceği merak konusu. Bir başka merak konusu ise bu geziden sonra Meclis üyelerinin hala “paramız yok” deyip demeyeceği…

 

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol