Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB komisyonda

Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Kırklareli’nin Kavaklı Beldesi Menekşedere Mevkiinde yapımı planlanan Kırklareli-Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi projesi ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan ÇED raporunun inceleme süreci başladı. Bu kapsamda Proje, 26 Mayıs 2022 tarihinde toplanacak İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından ele alınacak. 
Kırklareli içerisinde köylerdeki aile tipi hayvancılık işletmelerinin toplanacağı organize hayvancılık bölgesinde işletmelerin sağım, süt soğutma, kaba ve kesif yem tedarik işleri ve gübre yönetimi yapılacak. Proje yaklaşık 1 milyon 135 bin 694,87 metrekare alan üzerinde 14 adet 25 büyükbaş, 14 adet 50 büyükbaş, 20 adet 75 büyükbaş, 18 adet 100 büyükbaş, 5 adet 200 büyükbaş, 5 adet 300 büyükbaş olmak üzere 6850 adet sağmal inek diğer, genç dana, düveler olmak üzere 15 bin 412 adet büyükbaş hayvan kapasiteli olacak. OSB’de günlük süt üretiminin 462.360 litre/gün olması hedefleniyor. İşletmelerden çıkacak atıkların tamamı, OSB içerisinde yapılacak olan biyogaz tesisinde ve kompost gübre ünitesinde değerlendirilecektir. Projenin inşaat aşamasında 40 kişi, işletme aşamasında ise 386 kişinin çalıştırılması planlanıyor. 46 milyon TL bütçeli projenin 5 yılda tamamlanması bekleniyor.

Kırklareli’nin Merkez İlçesi sınırları içerisinde Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılması planlanan Kırklareli-Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığına sunuldu. Hazırlanan ÇED raporu ile ilgili inceleme ve değerlendirme süreci başladı. Proje ile ilgili olarak 26 Mayıs 2022 tarihinde İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirilecek. 
Projenin detayları belli oldu
Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan ÇED Raporu ile birlikte projenin detayları da belli oldu. Raporda projenin teknik olmayan özeti bölümünde yer alan bilgilere göre; 
Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yürütülmekte olan proje kapsamında, Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Kavaklı Beldesi, Menekşedere Mevkii sınırlarında 1.135.694,87 m2 alan üzerinde “Kırklareli -Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi” yapılarak işletilmesi planlanıyor.
Kırklareli -Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesi için önerilen alan Kırklareli İli, Kavaklı Beldesi, Menekşedere Mevkii 9410, 9411 numaralı parsellerde bulunmakta olup toplam 1.135.694,87 m² alana sahip. Söz konusu parsellerin tamamının mülkiyeti Maliye Hazinesine ait. Etrafında mülkiyeti kişilere ve hazineye ait işlenen tarım arazileri bulunuyor. Proje kapsamında belirlenen 1135 da alanın OSB müteşekkilinin tamamlanmasına müteakip OSB yönetimi tarafından hazineden satın alınması sağlanacak.
Proje yaklaşık 1135 da (1.135.694,87 m²) alan üzerinde 14 adet 25 büyükbaş, 14 adet 50 büyükbaş, 20 adet 75 büyükbaş, 18 adet 100 büyükbaş, 5 adet 200 büyükbaş, 5 adet 300 büyükbaş olmak üzere 6850 adet sağmal inek diğer, genç dana, düveler olmak üzere 15.412 adet büyükbaş kapasiteli.
Proje ile Kırklareli İli içerisinde köylerdeki aile tipi hayvancılık işletmelerinin toplanacağı organize hayvancılık bölgesinde işletmelerin sağım, süt soğutma, kaba ve kesif yem tedarik işleri ve gübre yönetimini yapılacak. Bu şekilde daha kaliteli ve hijyenik sütün üretildiği, hayvan gübresinin hem koku hem de kirlilik açısından çevreye zarar vermediği işletmeler kurulacak. Ayrıca 76 adet işletmenin, 6.850 adet sağmal ve toplam yaklaşık 15.412 hayvanın gübresinin toplanacağı ve seperatörden geçirilerek katısın ayrılacağı gübre yönetim sistemi bölümünü de içerecek.
İşletmelerden çıkacak atıkların tamamı, OSB içerisinde yapılacak olan biyogaz tesisinde ve kompost gübre ünitesinde değerlendirilecek.
Biyogaz tesisi fizibilite raporunun hazırlanarak Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden onay alınması, Biyogaz Tesisi ÇED süreci, OSB Müteşebbis Heyetinin kurulması ve arazi tahsis süreçlerinin tamamlanması sonra yapılacak. Biyogaz tesisi faaliyete girene kadar OSB içine hayvan alımı yapılmayacak.
Proje ile özellikle mevcutta süt üretimi yapmasına karşın yerleşim alanı içerisinde kalması dolayısı ile büyüyemeyen işletmeler için oluşturulacak sürdürülebilir altyapıya sahip alanlarla süt üretim miktarının arttırılacağı, bunun doğal sonucu olarak da ekonomiye yeni süt ürünleri işletmecilerinin katılması amaçlanıyor.
Proje kapsamında tüm altyapısı ile hazır bir Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi alanı oluşturulacak ve üreticiler için hayvanlık alanlar tahsis edilecek. Tüm işletmelerin yol, sulama ve içme suyu, atık su, elektrik, telekom gibi alt yapı hizmetleri hazır halde sunulacak.
Tarıma Dayalı Ihtisas (Süt) Organize Sanayi Bölgesine ilişkin olarak, imar ve parselasyon planı onayına müteakip altyapı ve üst yapı inşa çalışmaları söz konusu olacak. Barınaklar, ortak kullanım alanları, biyogaz tesisi, atıksu arıtma tesisi vb. üst yapıların tamamlanması ile birlikte ahır makine ve teçhizatlar yerleştirilecek. Bu işlemler sonucunda faal durumu gelecek barınaklara, hayvanların temini yapılacak.
Tarıma Dayalı Ihtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin ÇED sürecinin tamamlanmasının ardından projenin; arazi hazırlık aşaması 3 yıl, inşaat işleri 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Bu proje ile süt ve süt ürünleri konusunda ihtisaslaşmış bir bölge oluşturulacak ve bu bölgede bir kümelenme alanı oluşturularak kaynakların etkin kullanımı ilkesi çerçevesinde daha planlı bir üretim, rekabet gücü yüksek, sürdürülebilir bir satış ve pazarlama modeli oluşturulmuş olacak.
Proje alanı Kavaklı Beldesine 2,5 km, Kırklareli Merkeze yaklaşık 16 km mesafede Kırklareli’nin güneyinde yer alıyor. 
Proje kapsamında 1.000.000 TL’si arsa bedeli, 45.000.000 TL’si inşaat, altyapı, makine ve ekipman ve olmak üzere toplamda 46.000.000 TL yatırım yapılması öngörülüyor.
Projenin inşaat aşamasında 40 kişi, işletme aşamasında 386 kişinin çalıştırılması planlanıyor. Proje kapsamında yılda 12 ay, ayda 30 gün, günde 24 saat (3 vardiya) çalışma yapılacak. (H.Murat Taner)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol