Kavacık OSB Projesi Defteri Kapanıyor Mu?

Edirne İl Genel Meclisinin Ekim ayı toplantılarının son gününde İmar ve Bayındırlık Komisyonu açıkladığı rapor ile Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesin yer seçimi ile ilgili yapılan çalışmaları ve süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Komisyon Başkanı Yaşar Sasa, sınırları kesinleşen OSB alanında açılan davalar ve çıkan iptal kararları nedeniyle projeye dair herhangi bir faaliyetin olmadığını ifade etti.

Konu ile ilgili olarak Edirne İl Genel Meclis Üyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Yaşar Sasa komisyonun ilk açıklamasında; “Edirne İl Özel İdaresinin Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşunu ve müteşebbis heyete 8/15 oranıyla 8 üye ile katılımı ile girdiği belirterek; “05.12.2017 tarih ve 286 sayılı olağanüstü meclis kararı ile Edirne İl Özel İdaresinin Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşunu ve müteşebbis heyete 8/15 oranıyla 8 üye ile katılımı ayrıca müteşebbis heyetinde görev almak üzere 8 asil ve 8 yedek üyenin isimlerinin tespit edilmesi ile her asil üye için 100.000,00TL olmak üzere toplamda 800.000,00TL nin ilgili banka hesabına gönderilmesi ile ilgili konu görüşülmüş olup;Edirne İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünün 01/12/2017 tarihli ve 15184 sayılı yazıları ile İl Genel Meclisi Başkanlığına gönderilen, Edirne Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün yazılarında özetle Edirne İli, Uzunköprü İlçesi Kavacık Köyü Ardıç Bayırı Mevkii, Tapunun 115 ada, 238 parsel ve 118 ada 175 parsellerinde kayıtlı bulunan 71.5 ha büyüklüğündeki alan üzerinde kurulacak olan Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesine Edirne İl Özel İdaresinin 8/15 ( % 54 ) oranında hissedar olmasına ve müteşebbis heyetinde 4 yıl süre ile görev yapmak üzere 8 asil ve 8 yedek üye seçilmelerine her asil üye için 100.000,00TL olmak üzere toplamda 800.000,00TL Edirne il Özel İdaresinin Halk Bankası Edirne Şubesindeki (Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi Kurumu için açılan) TR07 0001 2009 3350 0007 0000 57 Iban nolu hesaba yatırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir” dedi.
UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİNE
HİSSE DEVRİ YAPILDI

Yapılan açıklamanın devamında Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi hisselerinden bir hissenin Uzunköprü Belediyesine devir edildiği belirtilerek; “İl Genel Meclisinin 06.10.2020 tarihli toplantısında Edirne İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünün bila tarihli ve bila sayılı yazıları ile İl Genel Meclisi Başkanlığına gündem dışı sunulan ve gündeme alınarak görüşülen Edirne İl Özel İdaresinin 8/15 oranında hisse sahibi olduğu Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi hisselerinden bir hissenin Uzunköprü Belediyesine devredilmesi konulu teklifin görüşülmesi neticesinde; Edirne İl Özel İdaresinin 8/15 oranında hisse sahibi olduğu Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi hisselerinden bir hissenin Uzunköprü Belediyesine devredilmesine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. Maddesi gereğince İl Genel Meclisince yapılan işari oylama neticesinde oybirliği ile karar verildiği komisyonumuzca yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde Uzunköprü Kavacık Köyü Ardıç Bayırı Mevkii 115 ada 238 parsel 275700 m2 hazine adına kayıtlı iken 23.08.2021 tarihi ve 15020 yevmiye no ile yine 118 ada 175 parsel 439850 m2 hazine adına kayıtlı iken 23.08.2021 tarih ve 15021 yevmiye no ile yapılan işlemler neticesinde Uzunköprü Organize Sanayi Adına tescil edilmiş olduğu, Edirne Uzunköprü Organize Sanayi bölgesi kurulması için hazırlanan 25.05.2017 tarihli Edirne Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi komisyon raporunun ve TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 11.08.2017 tarihli 37419779453/TR/22E.3221 sayılı yer seçimi konulu Edirne İli Uzunköprü İlçesi Kavacık Köyü Ardıç Bayırı mevkii 115 ada 238 parsel ve 118 ada 175 parseli kapsayan 71,5 HA büyüklüğündeki alanın Edirne Uzunköprü OSB alanı yeri olarak alanın sınırlarının kesinleştirilmesi işlemine ilişkin kararına yasaya aykırı ve yanlış olduğu tarım arazilerin karma OSB alanı olarak kullanılabilmesi için tarım dışına çıkarılma kararı verilmesi gerektiği oluşacak sanayi bölgesi nedeniyle proje alanının ve çevresindeki tarım arazilerinin bütünüyle yok olacağı ormanların ve meraların ciddi zarar göreceği Edirne İl toprak Koruma Kurulu tarafından uygunluk kararı/izni verilmediği ileri sürülerek iptali istemiyle Edirne İdare Mahkemesine Esas No:2020/555 dosya ile dava açılmış. TC İdare Mahkemesi Esas No:2020/555 Karar No:2021/2075sayılı kararında içeriğinde belirtilen gerekçeler;”

“KESİNLEŞMİŞ SINIRLAR İÇERİSİNDE HERHANGİ BİR FAALİYET YOKTUR”

İlgili raporun devamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 11.08.2017 tarihli 37419779453/TR/22E.3221 sayılı işleminin iptal edildiğine vurgu yapılarak bahse konu yerde herhangi bir faaliyetin yer olmadığı belirtildi. Açıklanan nedenler ışığında; “OSB yer seçiminin kesinleştirilmesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünün 11.08.2017 tarihli 37419779453/TR/22E.3221 sayılı işleminin iptaline 25.05.2017 tarihli Edirne Uzunköprü Organize Sanayi Bölgesi yer seçimi komisyon raporunun iptali istemi yönüyle davanın incelenmeksizin reddine, Kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere 30.12.2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiş olduğu, Bahse konu yerde herhangi bir faaliyetin olmadığı komisyonumuzca tespit edilmiştir.” denildi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol