Karakoç; “İmar çalışmalarında, diğer meclislere nazaran çok ilerideyiz”

İl Genel Meclisi Kasım ayı birleşimlerine devam ediyor. Dün bu ayki 11. birleşimini gerçekleştiren Meclis üyeleri, yine İmar çalışmaları ile göz önüne çıktı. Konu hakkında değerlendirmede bulunan Meclis Başkanı Aydın Karakoç, imar çalışmalarında Kırklareli İl Genel Meclisinin, diğer İl Genel Meclislerine nazaran ileride olduğunu ifade ederek, bu anlamda özellikle İmar ve Bayındırlık Komisyonuna teşekkürlerini sundu.

Kırklareli İl Genel Meclisinin “bütçe ayı” olan Kasım ayı mesaisi sürüyor. Bu kapsamda dün saat 11.00’de Aydın Karakoç Başkanlığında İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda bir araya gelen Meclis üyeleri 6 adet gündem maddesini karara bağladılar. Kasım ayı 10. Birleşimine ait tutanak özetlerinin okunmasının ardından gündemin 2. maddesi kapsamında; Demirköy İlçesinde mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait Eski Kaymakamlık binasının 112 Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 yıllığına İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği belirtilirken, söz konusu binada yapılması gereken tadilatlardan dolayı bina İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teslim alınmadığı, bu yüzden söz konusu tahsisin iptal edilerek; Binada hizmet vermesi planlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun taşınma süreçlerine başlanabilmesi ve tadilat için gerekli ödeneğin Bakanlıktan talep edilebilmesi için sağlık hizmet sunumunun önceliği göz önünde bulundurularak ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere; 553,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edilmesi hakkında "Araştırma Geliştirme ve Hukuk Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşüldü. Raporda komisyon, teklifi uygun buldu. Meclis üyelerinin de oluruyla, söz konusu telif oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 3. maddesinde ise; “İlimiz Babaeski ilçesi Nacak Köyü'nün yerleşik alanının onayına ilişkin yapılan incelemede; İl Özel İdaresi arşiv kayıtlarında İl İdare Kurulu tarafından alınan karar metninin bulunmadığı, ancak İl İdare Kurulu tarafından imzalanmış köy yerleşik alan tespitine ait kroki olduğu anlaşıldığı, Özel İdare ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında yapılan yazışmalarda köy yerleşik alanında yapılmak istenen yapı ve tesislere ilişkin 5403 sayılı yasa kapsamında İl İdare Kurulu ve/veya İl Genel Meclis Karar tarihleri önem arz etmekte olup, kurum görüşlerini etkilemekte, başvuruların olumsuz veya olumlu sonuçlanmasına sebep olabildiğinden, yukarıda açıklanan İl İdare Kurul Kararının İdaremiz arşivlerinde bulunmaması nedeniyle; söz konusu Nacak Köyü yerleşik alan sınırı dahilindeki taşınmazlara ilişkin yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık ve/veya hataya sebep olunmaması, mağduriyetlerin oluşmaması bakımından; Nacak Köyü'nün köy yerleşik alan sınırında değişiklik yapılmaksızın; 04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ile İl Özel İdarelerinin karar organı olarak belirlenen İl Genel Meclisi öncesinde İl İdare Kurulu tarafından tespiti yapılarak imza altına alındığı bilinen ve uygulamaları bu doğrultuda yürütülen yerleşik alan tespitinin "onaylandığına" dair İl Genel Meclis Kararı alınması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.” Konusu yer aldı. Ancak konu hakkında rapor hazır olmadığı için, ilgili madde ertelendi. 
Gündemin bir sonraki maddesinde ise; “Lüleburgaz İlçesi, Eskitaşlı Köyü'nün 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlatılmış, 1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı'nm 3.3.1.3 maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporları ve İmar Planı yapılmasına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüş yazıları ilişikte sunulmuş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 10. maddesi ve 1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin ilgili maddelerine göre, konunun görüşülerek karara bağlanması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi” konusu masaya yatırıldı. Meclis komisyon raporunu oy birliği ile kabul etti. 
Gündemin 5’nci maddesinde de; “Kırklareli İli, Vize İlçesi, Hasbuğa Köyü'nün 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlatılmış, 1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı'nın 3.3.1.3 maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Plan Açıklama Raporları ve İmar Planı yapılmasına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüş yazıları ilişikte sunulmuş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. ve 10. maddesi ve 1/25.000 Ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı Hükümlerinin ilgili maddelerine göre, konunun görüşülerek karara bağlanması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi” yer aldı. Bu madde de Meclisten oy birliği ile kabul edildi.
Bu maddelerin görüşülmesinin ardından İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç bir değerlendirmesini Meclis üyeleri ile paylaşarak, imar çalışmalarında Kırklareli İl Genel Meclisinin, diğer İl Genel Meclislerine nazaran ileride olduğunu ifade ederek, bu anlamda özellikle İmar ve Bayındırlık Komisyonuna teşekkürlerini sundu. Meclis, Pınarhisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 2023 yılında görev alacak 2 (iki) hayırsever vatandaşın seçilmesi teklifinin görüşülmesi ile dünkü Meclisi sonlandırdı. Oy birliği ile seçilen isimler; Mustafa Soydaş ve Ahmet Yurttaş oldu. İl Genel Meclisi 12. birleşimini bugün saat 11.00’de gerçekleştirecek. (F.Kurtbayram)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol