Kapalı Pazar Yeri’nin dükkanları satışa çıkıyor

Kırklareli Belediyesi’nin yapımını planladığı Kapalı Pazaryeri için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda 35 adet kat irtifakı kurulan işyerinin satışı gerçekleştirilecek. Dükkanların satışından ele edilecek gelir Kapalı Pazar Yeri’nin finansmanında kullanılacak. Satış açık artırma yöntemiyle yapılacak. 

Kırklareli Belediye Meclisi 2018 Yılı Mart Ayı Toplantısını 6 Mart 2018 saat 14.30’da Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yaptı. Gündemin ilk maddesinde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında belediyeler bünyesinde kurulması gereken Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün norm kadro çerçevesinde boşluk olmadığı için Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün iptal edilerek yerine Muhtarlıklar Müdürlüğü kurulması konusu ele alındı. Yapılan oylama ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün iptal edilerek yerine Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün kurulması kabul edildi.
Gündemin 2’inci maddesinde özel yurtlar ile kamuya ait yurtların su kullanım ücretlerinin indirimli olarak kullanılması konusunda hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporu ele alındı. Komisyon özel yurtlarla kamu yurtlarında metreküp su fiyatının 3,90 TL olmasına karar verirken indirim talebinin uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi. Yapılan oylama ile rapor kabul edildi.
3’üncü gündem maddesinde 1 Ocak 2018 yılından itibaren yürürlükte olan çeşitli ücret tarifesine Zabıta Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda sıhhi işyerlerine ait ücret tablosuna ilave edilecek kalemler konusu ele alındı. Konu ilk kez gündeme geldiği için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 4’üncü maddesinde vatandaşların belediyeye yaptığı müracaatlar ele alındı. Konuların tümü ilk kez gündeme geliyor olması nedeniyle İmar Komisyonuna havale edildi. Talepte bulunan kişiler ise, Mürsel Baş, Hanifi Murat Tek ve Gülşah Özmutaf Çalışkan, Samet Doğu, Aşyen Kösegil, Cengiz Bağıran, Koray Çelikkanat ve Mustafa Özbay oldu. Belediye Meclis üyeleri Aşyen Kösegil, Cengiz Bağıran, Koray Çelikkanat ve Mustafa Özbay’ın talebi vefat eden halterci Naim Süleymanoğlu’nun adının Kırklareli’de isimsiz bir sokağa verilmesi idi. İmar ve Çeşitli İşler Komisyonu tarafından incelenecek olan talep ile ilgili olarak AK Parti Grup Başkanı Mehmet Hilmi Çiler, Naim Süleymanoğlu’nun dünyaca ünlü bir sporcu olması nedeniyle adının isimsiz bir sokağa değil de, bir caddeye veya göçmen konutlarına verilmesini önerdi. Meclis Başkanı, komisyonun Çiler’in talebini de dikkate almasını istedi.
Levent Gözlüklü, Ebru Bilgiç ve Türker Keskin’in talepleri de gündeme ilk kez geliyor olması nedeniyle İmar Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 5’inci maddesinde resmi kurum ve kuruluşlarca belediyeye yapılan müracaatlar ele alındı. Bu konudaki tek talep Tapu Müdürlüğü’nün Camiikebir Mahallesi 1083 ada 1 parseldeki konut alanı olarak görünen bölümün Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet binası yapılabilmesi için konut alanından resmi kurum alanına dönüştürülmesi için imar planında değişiklik yapılması talebi ele alındı. Konu İmar Komisyonuna sevk edildi.
Gündemin 6’ncı maddesinde Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait 77 ada 1 ve 2 nolu parsel çevresinde kavşak düzenlemesi yapılması projesi görüşüldü. Sağlık Tesisi yapılacağından ve Kentin Kofçaz Yolu istikametine genişleyeceğinden hareketle trafik akışının rahatlatılması ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlaması açısından gerçekleştirilmesi istenen talep yine İmar Komisyonuna sevk edildi.
Gündemin 7’inci maddesinde 6 Şubat 2018 tarihli Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konular görüşüldü.
Bu kapsamda vatandaşlar tarafından Belediye Meclisine yapılan müracaatlardan Ferhat Karlıtuğ’un Pınar Mahallesi 1334 sokağa Ahmet Bulur isminin verilmesi talebinin komisyonda Adrese Dayalı nüfus Kayıt Sistemi’nde yapılan çalışmalar nedeniyle bekletilmesine, Ümit Çelik isimli vatandaşın talebinin yine daha detaylı incelenmesi için yine İmar Komisyonu’nda kalmasına, Sinan Koçmuş’un talebinin daha sonraki Belediye Meclis toplantısında ele alınması amacıyla yine komisyonda kalmasına, Hacı Atuş’un vekili Tuerxun Abulimitikari’nin talebi de yine daha detaylı incelenmek üzere komisyonda kalması uygun bulundu.
Gündemin 7’inci maddesinde son olarak Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait konular görüşüldü. Gündem maddesinin bu kısmındaki tek konu Yayla Mahallesi 130 ada 12 ve 14 parsellerdeki imar plan değişikliği görüşüldü. Söz konusu madde kapsamında zaten kullanılmakta olan fiili yolun imar planına işlenmesi teklifi yapılan oylama ile kabul edildi.
Gündemin 8’inci maddesinde 5.12.2017 tarihli Belediye Meclisi Toplantısı’ndan havale edilen konular ele alındı.
Bu madde ile ilgili olarak Samet Doğu isimli vatandaşın Akalar Mahallesi 210 ada 59 nolu parselin imar durumunun B-4 ticaret konut alanı olacak şekilde plan tadilatı yapılması başvurusu komisyonca uygun bulundu. Rapor oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 9’uncu maddesinde 2.11.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konular görüşüldü. Bu kapsamda Hacı Sarı isimli vatandaşın Karakaş Mahallesi 1455 ada 4 parselde yapı nizamının 5 kat olacak şekilde plan tadilatı yapılması talebi oy çokluğu ile kabul edilirken Özkan Bozer’in Yayla Mahallesi 111 ada 1 parselin kamulaştırılması talebi kabul edildi.
10’uncu gündem maddesinde ise 3.10.2017 tarihli Belediye Meclis Toplantısı’ndan havale edilen konular görüşüldü. Bu kapsamda Lütfi Akcan’ın Yayla Mahallesi 370 ada 34 nolu parsele ilişkin olarak yeni parsel ile takas talebi komisyonca uygun bulundu. Bu kapsamda Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul edildi.
Gündemin 11’inci maddesinde Belediye Başkanlığı’na ait konular görüşüldü. Bu gündem maddesi kapsamında Kapalı Pazar Yeri içerisindeki 35 adet kat irtifakı kurulan işyerinin satışının Belediye Meclisince görüşülüp Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni’ne satış ile ilgili yetki verilmesi talebi görüşüldü. Yapılan oylama ile teklif kabul edildi. Dükkanların satışından ele edilecek gelir Kapalı Pazar Yeri’nin finansmanında kullanılacak. Satış açık artırma yöntemiyle yapılacak.
Bu gündem maddesinin görüşülmesinin ardından Belediye Meclisi 3 Nisan 2018 saat 15.00’da toplanmak üzere kapatıldı.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol