Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı devrede

Kırklareli’nin Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı belirlendi. 2019-2021 yıllarını kapsayan planda kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel eğitimden geçirilecek.
Eylem planı ile dört ana hedef bulunuyor.Bu kapsamda; “Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması”, “Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak”, “Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi” ve “İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi” planın ana hedeflerini oluşturuyor.

Kırklareli Valiliği ve bağlı İl Müdürlükleri koordinesinde bir dizi faaliyeti içeren “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kırklareli İl Eylem Planı” hazırlanarak devreye alındı. 2019-2021 yıllarını kapsayan eylem planında kamu-kurum ve kuruşlarındaki personelin eğitilmesi amaçlanıyor. Eylem planı ile “Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında yerel düzenlemelerin ilgili mevzuatla uyumlaştırılması”, “Kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla, toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak”, “Koruyucu ve önleyici hizmet sunumunun geliştirilmesi ve şiddete maruz kalan kadınların güçlenmesi” ve “İl genelinde etkin bir işbirliğinin çok sektörlü yaklaşım çerçevesinde güçlendirilmesi ve sürdürülmesi” hedefleniyor.
Eylem planına göre Kırklareli’nde
Kırklareli’nde mevcut durum “Kırklareli İlinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk dahil 28 kapasiteli Kadın Konukevi ve ŞÖNİM bulunmaktadır. Ancak ŞÖNİM’in7-24 hizmet vermemesi nedeniyle mesai saatleri dışında haklarında kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılan ve sığınma talebinde bulunan kadınlar ve çocukları Müdürlüğümüze bağlı Dr.Fuat Umay Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme birimine teslim edilmektedir” şeklinde tanımlanıyor. 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirilecek eğitimlerde Kırklareli’ndeki hemen hemen tüm il müdürlüklerine ve ilçe belediyelerine görev düşüyor. Gerçekleştirilecek eğitimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturulması hedefler arasında. Gerçekleştirilecek eğitimlerin yanı sıra planın faaliyetleri arasında; “Şiddet vakalarında şiddete uğrayan kadın ve çocuklarına adli süreçlerde ve sağlık hizmetlerinden yararlanma esnasında talep edilmesi halinde koruyucu tedbir kararı alan kadınlar öncelikli olmak üzere güvenlik desteği sağlanması”, “Toplu taşıma sisteminin hava karardıktan sonra durak sayısı artacak veya durak aralarında yolcu bindirme/indirmeye imkan verecek şekilde düzenlenmesi”, “Özellikle üniversite yurtlarında kalan kız öğrenciler için akşam saatleri de dahil üniversite ile kent/yurt arasında sefer sayısının ve sıklığının arttırılması ve güzergah düzenlemesi yapılması” ,” Mobese ve güvenlik kameralarının kentte yaygınlaştırılması” , “Özellikle içinde çocuk parkları da bulunan ve kadınların sıkça kullandıkları parklarda güvenlik kontrollerinin sağlanarak devriye sayısının arttırılması”, “Toplu taşıma sürücülerine toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda temel düzeyde eğitim verilmesi”, “ŞÖNİM, kadın danışma merkezleri veya sığınma evlerinden/ konuk evlerinden yönlendirilen kadınlara İŞKUR tarafından işe yerleştirmelerde ve düzenlenen meslek kurslarında öncelik verilmesi için AÇSH İl Müdürlüğü, İŞKUR ve ilgili belediyeler arasında protokol yapılması”, “Kırklareli Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezinde kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında araştırma yapılması ve çalışma çıktılarının paylaşılması” gibi faaliyetler bulunuyor.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol