KOBİ’lere tam destek

Kırklareli Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Selahattin Minsolmaz KOSGEB destekleri hakkında açıklamada bulundu. Minsolmaz; “Hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ’lerin de KOSGEB desteklerinden yararlanmasının önünü açtık. Bu kapsamda, 2003-2016 yılları arasında Kırklareli’de 1.441 KOBİ ve girişimciye; 7,1 milyon TL hibe desteği ile 32,9 milyon TL kredi hacmi oluşturduk”
“2003-2016 yılları arasında Kırklareli”
“2003-2016 yılları arasında Kırklareli’nde; 970 işletmeye 33 milyon TL kredi hacmi oluşturuldu ve 3 milyon TL’lik kısmı KOSGEB tarafından karşılandı. KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı KOBİ Sayısı 4.394 ile %25 oranındadır. Kırklareli ilinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine 1.593 Erkek ve 1.749 Kadın olmak üzere Toplam 3.342 kişi katılım sağlamıştır” 
“470 işletmeye 4 milyon TL destek”
“2003-2016 yılları arasında 470 işletmeye 4 milyon TL tutarında destek sağlanmıştır. Bu kapsamda 2017 yılı Eylül ayı itibari ile “Üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının arttırılması” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Üretim ve ihracatta teknoloji seviyesi yüksek, katma değerli ürünlerin ve KOBİ’lerin payının arttırılması proje teklif çağrısının hedef kitlesi, imalat sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla; orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerin tümü başvuru yapabilecek, orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ’lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir”
“İşletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek”
“Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir. İşletmelerin aşağıda belirtilen konulardan birinde hazırlayacağı projeler, çağrı kapsamında desteklenecek olup, proje çağrısının toplam bütçesi 500.000.000 TL’dir. Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır”
“Proje Başvuru Tarihleri 11 Eylül - 20 Ekim 2017”
“Başvuru sistemi 20 Ekim 2017 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden(destek.kosgeb.gov.tr) onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır”
“Destek Oranı % 60 (tüm
bölgelerde)”
“Makine-Teçhizat giderleri için; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir”
“Proje Konuları”
“1. Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları
2. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması
3. Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş
4. İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım
5. Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme
6. Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi
7. Enerji verimliliğinin arttırılması
8. Yeşil üretime geçiş”

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol