Hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe ödemesi yapılacağını bildirdi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği hakkında açıklamalarda bulundu. 
Aksoy, Tebliğin, 2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsadığını kaydetti.
Aksoy, “Buna göre, projede yer alan inşaat yatırımları konusunda, yatırımın hibeye esas üst sınırı dahilinde yüzde 50 hibe verilecek. Bu hibe, yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağıl yapımını veya ahır-ağıl kapasite artırımı/rehabilitasyonunu kapsayacak.
Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarına hibeye esas üst sınır dahilinde yüzde 50 oranında hibe verilecek.
Projede yer alan makine, alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşınma ünitesi, otomatik suluk için hibeye esas üst sınır dahilinde yüzde 50 oranında hibe kullandırılacak.
Hibe programı tüm illerde uygulanacak. Ancak Hayvancılık Genel Müdürlüğü, bölgesel gelişmişlik farklılıkları, illerin hayvan miktarı, mera potansiyeli ve yem bitkileri ekilişleri gibi kriterlere göre gerek başvuru alınması ve gerekse başvuruların değerlendirilmesinde program illerini belirleyebilecek.
Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden projesi onaylanan, hibe taahhütnamesini veren ve termin planında belirtilen süre içinde yatırımı tamamlayan yatırımcılar yararlanacak. İnşaat yapım işleri, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımları konularında başvurular Bakanlıkça onaylanıp yatırımcılara tebliğ edildikten sonra hibe konularına göre gerekli şartları yerine getirmiş olan yatırımcılar için yapım ve alım işlerinde son tamamlanma tarihi 30 Kasım 2021 olarak uygulanacak.
Hayvan barınağı amaçlı çadır alımlarında büyükbaş ve küçükbaş işletme büyüklüğüne göre çadır ve çadır ekipmanları alımları yapılabilecek. Yatırımcılar, yatırımlarını 30 Kasım 2021'e kadar tamamlayacaklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesini il müdürlüğüne sunacak. Bu tarihe kadar yatırımlarını tamamlamayanlara 2021 yılı bütçe uygulama esasları çerçevesinde ek süre verilmeyecek ve hibe ödemesi yapılmayacak.
Başvuru sahiplerinde 
aranacak şartlar
Hibelerden, kararın yayımlandığı tarihte işletmesi Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan ve en az bir yıldır aktif olan, gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.
Yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek.
Kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ile bunların üst birlikleri/iktisadi teşekkülleri, Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununun ilgili maddelerine göre kurulan iktisadi teşekkülleri, tüzel kişilik olarak başvurabilecek.
Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe konusundan bir kez yararlandırılacak.
Yatırım tutarı üst sınırı, bütçe imkanları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilecek. Merkez proje değerlendirme komisyonu, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl içerisinde değiştirebilecek.
Onaylanan proje tutarının, belirlenen üst sınırını aşan kısmı, ayni/nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanacak.
Başvuruların yeri ve zamanı
İnşaat yatırımı, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımı yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımın yapılacağı yerdeki il müdürlüğüne başvuracak.
Başvurular, Genel Müdürlükçe hazırlanacak uygulama rehberinin internet sitesinde yayımlanmasının ardından 30 günü geçmemek üzere belirlenecek tarihler arasında alınacak.
Haksız yararlanana 5 yıl destek yok
Ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Ödemeler banka aracılığıyla yapılacak. Uygulamayla ilgili, bankaya destekleme tutarının yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ödenecek.
Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamayacak.
Onaylanan yatırımın termin planına uygun yapılıp yapılmadığı, il proje yürütme birimi tarafından denetlenecek. Tebliğde belirtilen hibe konularına ait yatırımların tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında hibeden yararlanan yatırımcılar en az 3 yıl süre ile yatırımlarına devam edecek. Bu işletmeler yılda en az 1 defa denetlenecek. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, uygulama rehberinde belirlenen süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilecek.
Destekleme ödemelerinden idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiriciler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.
Yürürlükten kaldırılan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği hükümlerine göre başvuruları yapılmış, devam eden ve sonuçlandırılmamış işlemler, tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak. Devam eden yatırımların son tamamlanma tarihi 30 Kasım 2021 olarak belirlendi” dedi. (H.Murat taner)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol