Haydi hayırlısı

Kırklareli İl Genel Meclisi’nin bütçe ayı dün başladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser’in 2018 yılı bütçe tasarısı ile ilgili mecliste yaptığı sunum ile görüşmeler de başlamış oldu. 

Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım ayı ilk birleşimini dün gerçekleştirdi. Yoğun bir bütçe ayına giriş yapan üyeler saat 11.00’de Safet Üresin Başkanlığında İl Genel Meclis toplantı salonunda bir araya geldiler. 

Ekim ayı 5. birleşimine ait tutanak özetinin değerlendirilmesinin ardından gündemin ikinci maddesi kapsamında İl Özel İdaresinin 09/10/2017 tarih ve 10784 sayılı, 2018 yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi görüşüldü.
Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, gerçekleştirdiği sunumda şu bilgileri verdi;
“2015-2019 Yılını kapsayan 5 yıllık orta vadeli III. Stratejik Planımız doğrultusunda 1 yıllık dönemi kapsayan 2018 Yılı Performans Planı, 2018 Yılı Bütçesi ve 2018 Yılı Yatırım Programı Mecliste görüşülmek üzere şu anda Kasım ayı toplantılarında gündeminizde olacak ve karara bağlanacaktır. Kasım ayında yoğun bir şekilde bu havale edilen konuların sonuçlandırılması için hem Meclisimiz hem de İdare çalışanlarıyla ortak bir çalışma temposu içinde bulunulacaktır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi ve Sayıştay Başkanlığının 2015 Yılı Denetim Bulguları ile tespit edilen kriterlere uyumlu olması amacıyla, İdaremizin 2018-2022 yıllarına ait Orta Vadeli (5 Yıllık) Stratejik Plan yapılmasına başlanılmıştır. Bütçe görüşmeleri tamamlanmadan Meclisimize sunmayı hedefliyoruz. Stratejik Plan doğrultusunda 2018 Yılı Bütçesi performans esaslı bir bütçe olacaktır.
İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Hazırlık Bütçesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26,30,44 ve 45 nci maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2005/57 sayılı Genelgelerine istinaden hazırlanmış olup, yasal süreleri çerçevesinde İl Encümenine sunulmuş ve İl Encümeninin görüş raporu ile de, İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantılarında görüşülüp karara bağlanmak üzere Meclisimize sunulmuştur. Hepimizin bildiği gibi; 2017 yılı Başlangıç bütçesi 51.000.000,00-TL'den yılı içinde yapılan Ek Bütçeler ile toplam 58.550.000,00-TL'ye ulaşmıştır.
Şu anda bu bütçe imkanları çerçevesinde;
İdaremiz Yol ve Ulaşım Müdürlüğünce; 2017 yılında Asfalt Programında Köydeş Projesi kapsamında 17 km I. Kat, 32,5 km II. Kat, İl Özel İdaresi programı kapsamında 12 km. I. Kat, 71,5 km II. Kat, protokollü işler 1,4 km ve aşılama yapılan işler 2,3 lan, olmak üzere toplam 136,7 km asfalt kaplama işini tamamlamış bulunmaktadır. 2 adet menfez, 19 köye (19.613 m2) köy içi parke taşı yapımı ve 5 köye trapez kanal inşaatı tamamlanmıştır.
İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan toplam 2571 km. köy yolu ağı mevcuttur. Bu yollarda bulunan sanat yapılarında (köprü, menfez, büz geçişleri vb.) gerekli bakım-onarım çalışmaları yapılmakta olup, I. Derece öneme sahip köy yollarında trafik işaretleme montaj ve montajlı işaretlerin bakım-onarımı yapılarak sağlıklı ve sürekli ulaşım imkanı sağlanmaktadır.
Mevcut köy yolu ağının 1440 km.si asfalt kaplamalı köy yolu olup yıl içinde 2 ekiple yama malzemesi ile bakımları yapılmaktadır. Yaz aylarında aşırı sıcaklardan dolayı meydana gelen kusmalara 1 ekiple, yer yer 3 ekiple toz atılarak müdahale edilmektedir.
967 lan. stabilize kaplamalı köy yolarının greyderli bakımları, hasarlı bölgelerde malzemeli bakımları yapılmaktadır. Su Kanal Müdürlüğünce; 6 adet köyümüzün şebeke hattı yapımı ile içme suyu depo onarımları yapılmış olup, 3 adet köyümüzün içmesuyu sondaj bağlantısı yapımı sözleşme aşamasındadır. 1 adet köyümüzün içmesuyu ilave boru hattı yapımı ile ilgili orman izni alınması süreci devam etmektedir. 2 adet köyümüzün kapalı sistem sulama tesisi yapımı tamamlanmıştır. 2 adet köyümüzde kapalı sistem sulama tesisi yapımı devam etmektedir. 3 adet köyümüzde kapalı sistem sulama tesisi yapımı sözleşme aşamasındadır. 3 adet köyümüzde hayvan içme suyu gölet yapımı tamamlanmıştır. 5 adet köyümüzde hayvan içme suyu gölet yapımı ile ilgili orman izin süreci devam etmektedir. 1 adet köyümüzün kanalizasyon, fosseptik ve arıtma tesisi yapımı tamamlanmış olup, 1 adet köyümüzün de kanalizasyon, fosseptik ve arıtma tesisi yapımı sözleşme aşamasındadır. İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkında 20/10/2016 tarih ve 29863 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre Kırklareli Merkez ve ilçelerine bağlı 179 köyde suyun debisine göre ayarlanabilen otomatik klorlama cihazları ile değişimi ve montajı işlemine başlanılmış olup, Lüleburgaz İlçesi Köylerinde 3 adet, Demirköy İlçesi 13 Köye 14 adet, Kofçaz İlçesi Köylerinde Kocayazı II.Grup İçme Deposu ile birlikte 16 köye toplam 17 adet klor cihazı takılması sağlanmış olup, Merkez İlçe köylerinde toplamda 11 adet ve Pınarhisar İlçesi Köylerinde klor cihazı değişim işlemleri devam etmektedir. İl Genelindeki Köylerimizin insani tüketim amaçlı kullanılan sularının yıl boyunca analizi yapılmış ve bedelleri İdaremizce karşılanmıştır. 2017 Yılı içinde köylere, birliklere yardımlar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir.
Tarım İl Müdürlüğünce ihale ve alımları gerçekleşen çilek, hindi palazı, arıcılık ve kayın mantarı yetiştiriciliği, salma tavuk projelerine maddi destek verilmiştir.
Tarihi ve tescilli bir bina olan ve daha önce yangın geçirmiş olan Vali Faik Üstün İlköğretim Okulunda 2 adet ağacın kesilmesi ve Doğalgaz projeleri Koruma Kuruluna sunulmuştur. Doğalgaz projeleri onaylandı ancak ağaçların kesilmesine izin verilmemiştir. Ön cephedeki ağaçların taşınması teknik olarak mümkün olmadığından ağaçların kesilmesi ile ilgili Orman Müdürlüğü ile görüşüldü ve ilgili birimce, sağlıklı ağaçlara ait kesim kararı verilemediği belirtildi. Bahçe duvarları ve cephe onarım projesi tamamlandı.
Defterdar Evi inşaat işi tamamlandı. Doğalgaz projeleri Koruma Kurulunda olup, onaylandıktan sonra yapının batı cephesinden doğalgaz tesisatı döşenecek ve uygulama işi tamamlanmış olacak. İlim Yayma Cemiyeti Binası restorasyon projesinde istenen değişiklikler yapılarak Koruma Kurulundan onaylandıktan sonra Sanat Uygulama Binası olarak ihale edilecektir. Oklalı Camii restorasyon proje çizimi devam ediyor. Yüklenici firma yapının aplikasyon krokisi, kot kesiti ve vaziyet planını talep etti. Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünce hazırlandıktan sonra yükleniciye verilecek. Sinanlı Köyü tarihi Osmanlı Çeşmesi restorasyon projeleri hazırlanma aşamasında olup, İl Genel Meclisine gündeme alınması ile ilgili üst yazı yazıldı.
Kocahıdır İlköğretim Okulu Binası yapının basit onarım işi için ilgili firmalara teklif gönderildi. Cevap bekleniyor. Yayla Ayçiçeği Okulu Binası Ana Giriş Kapısı Onarımı, konuyla ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşüldü. İlgili birimden yanıt bekleniyor. (Kapı yerinden alınarak atölyeye gönderilecek).
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne Emirali köyüne spor sahası yapımı ve Turgutbey köyü spor sahasına soyunma odaları yapımı ile ilgili maddi destek verilmiştir.
Trakya Kalkınma Ajansına bu yıl sunulan yürütülen ve tamamlanan projelere de değinmek istiyorum. İlimizde 3 adet güneş enerji projelerinin gerçekleşmesi sağlanmıştır.
Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen Üsküpdere Karıncak İçmesuyuna Güneş enerjisi panelleri sistemi kurulmuş olup, köyün su deposuna elektrik üretimi başlamıştır.
Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliğince Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen Güneşin Suyla Buluşması (Kayalı- Yoğuntaş-Karahamza Köylerine ait İçmesuyuna Güneş Enerjisi panelleri) projesine eşfinansman sağlanmıştır. Köylerin su deposuna elektrik üretimi başlamıştır.
Kofçaz İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğince Trakya Kalkınma Ajansı ile ortak yürütülen Kocayazı Köyü İçmesuyu Pompasının Elektriğini Sağlayacak Güneş Enerjisi Sisteminin Kurulması projesine eşfinansman sağlanmıştır. Köylerin su deposuna elektrik üretimi başlamıştır.
Kırklareli İl Özel İdaresinin 2018 Yılı Hazırlık Gelir- Gider Bütçesi 58.500.000,00-TL olarak denk bağlanmıştır. İçinde bulunduğumuz yılın gerçekleşme hedefleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama gerçekleşen son üç yıllık gelir Bütçemizin ortalaması ile 2017 yılı Haziran ayı gerçekleşmeleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bir önceki yıl (2016 yılı) kesinleşen özgelirlerimiz üzerinden yapılan hesaplama ile;
PERSONEL GİDERLERİ; 23.360.337,00-
MAL VE HİZMET ALIMLARI; 12.484.077,00-
SERMAYE GİDERLERİ; 17.757.709,00-
TRANSFERLER; 4.897.877,00-
GENEL TOPLAM; 58.500.000,00 olarak ödeneklerin ayrılması sağlanmıştır. Bu Bütçe içinde; İl Özel İdaresi olarak kanunen ayırmak zorunda olduğumuz kanuni payların toplamı 10.842.915,00-TL'dır. 9.502.057,00TL'sı % 20 Milli Eğitim Giderlerine ayrılan paydır. Bu paylar ilgili tertiplerine ayrılarak konulmuştur. Bunun yanında Özel İdare personeli giderlerine, genel yönetimin cari harcamalarına, yasama-yürütme organları hizmetlerine, birliklere ve köylere yapılacak yardımlara ve Yedek Ödenek tertibine ayrılacak ödenekler tek tek hesaplanarak ayrılmaya çalışılmıştır. Kalan ödenekler, netleşecek 2018 Yılı Yatırım Programında belirlenecek yatırımları gerçekleştirmek üzere;
İşletme Müdürlüğüne, Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne, Plan Proje ve Yatırım Müdürlüğüne, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne, Su ve Kanal Müdürlüğüne, Güvenlik hizmetlerine olmak üzere ilgili Müdürlüklerin Bütçelerine dağıtımı yapılmıştır.
İl Özel İdaresi olarak bütçe imkanlarımız doğrultusunda, mahalli ve müşterek olmak şartıyla, İlimizin köylerinin imar, yol, su, kanalizasyon, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklendirilmesi, ağaçlandırma, altyapı, yol ve ulaşım ile sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, sosyal hizmet ve yardımlar, ilk ve ortaöğretim kurumlarının balcım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli desteği her zaman sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz.
2018 Yılı İl Özel İdare Bütçesi de bu amaçlar çerçevesinde hazırlanmıştır. İlimize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İl Genel Meclisimizin 2018 Yılı Bütçe Dönemi çalışmalarında başarılar dilerim.”
Genel Sekreter Eser’in sunumunun ardından hazırlık bütçesinin oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile kabul edildi. 

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol