Haydi girişimciler, söz sizde

TRAKYAKA İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programlarını ilan etti. Program kapsamında toplam 8 milyon TL kaynağın kullandırılması planlanıyor…

Trakya Kalkınma Ajansı, 27.12.2017 Çarşamba günü itibarı ile uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında; İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ve Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programlarını ilan etmiştir.
Program kapsamında toplam 8 milyon TL kaynağın kullandırılması planlanıyor.

Buna göre; İktisadi Kalkınma Mali Destek Programına: 3.500.000 TL, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına; 4.500.000 TL bütçe ayrıldı.
İşte detaylar;
İktisadi Kalkınma Mali
Destek Programı
Programın Amacı; Sürdürülebilir ve dengeli gelişmeyi sağlamak amacıyla yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçlerinin geliştirilmesi.
Programın Öncelikleri;
1. Ar-ge veya yenilik içeren ürünlerin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin oluşturulması
2. İmalat sanayisinde yeşil üretim süreçlerine geçişin sağlanması
Programın Toplam Bütçesi; 3.500.000 TL
Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları; En az: 75.000 TL (En az %25) En fazla: 500.000 TL (En fazla %50)
Proje Süresi: En az: 6 ay, En fazla: 9 ay
Uygun Başvuru Sahipleri; KOBİ’ler
2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Programın Amacı; TR21 Trakya Bölgesinin yaşam kalitesi ve refah seviyesinin yükseltilmesi.
Programın Öncelikleri: Doğal, tarihi ve kültürel alanların veya yapıların turizm veya toplumsal amaçlı kullanılmak üzere üstyapılarının - altyapılarının güçlendirilmesi. Bölgenin tarımsal ve hayvansal üretim altyapısının geliştirilmesi
Programın Toplam Bütçesi: 4.500.000 TL
Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları: En az: 100.000 TL (En az; %25), En fazla: 500.000 TL (En fazla: % 75)
Proje Süresi; En az: 12 ay, En fazla: 15 ay
Uygun Başvuru Sahipleri;
- Mahalli İdareler (İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri)
- Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Kaymakamlıklar, Bakanlık bağlı ya da ilgili Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara bağlı ya da ilgili Kurum, Kuruluş, Merkez, Enstitü ve Başkanlıklar vb.)
- Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
- Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları, meslek odaları ve bunların bir araya gelmek suretiyle oluşturdukları üst kuruluşlar)
- Birlikler ve Kooperatifler
Trakya Kalkınma Ajansı yaptığı hatırlatmada; “2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında programlar ve genel kurallar ile ilgili çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Bu bağlamda ilgili programların rehberlerinin dikkatle okunması, başvurusu yapılması düşünülen projelerin değerlendirme sürecini başarılı tamamlayabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir” uyarısında da bulundu.
KAYS üzerinden proje başvuruları için son başvuru tarihi 23.02.2018 saat 23.00 olarak belirlendi. Taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi için son tarihin ise 02.03.2018 saat 18.00 olduğu kaydedildi.
Ayrıca Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli Merkez ve ilçelerinde 2018 yılı Mali Destek Programları ile ilgili “Bilgilendirme Toplantıları” düzenlenecek.
Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak.
Adaylar sorularını, tekliflerin internet ortamında alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine kadar, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek,
elektronik posta ile proje@trakyaka.org.tr adresine gönderebilecekler.
Bununla birlikte Proje teklif çağrısı kapsamında, projelerin KAYS sisteminde başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği, proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konuların ele alındığı proje yazma eğitimleri düzenlenecek.
Yine başvuruda bulunmak isteyen proje sahiplerinin, görevli uzmanlarla projeleri ile ilgili görüşebilmeleri için teknik yardım masaları da kuruldu.
(TRAKYAKA)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol