Gündoğdu, içme sularındaki zehirli maddeleri sordu

CHP Kırklareli Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, Antalya, Tekirdağ, Kocaeli, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin Sağlık Üzerine Etkileri ile Kırklareli’ndeki içme ve kullanma sularında zehirli madde olup olmadığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu. Gündoğdu’nun soru önergesinde “İlimiz Kırklareli’nde; Bakanlığınız veya İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce içme ve kullanma suyu ölçümlerinde Arsenik-Krom-Nitrat oranı tespit edilmiş midir?” ifadesi dikkat çekti.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle bir soru önergesi verdi. Gündoğdu, önergesinde plansız ve çarpık yapılaşma ve sanayileşme ile çevresel dengelerin bozulduğuna işaret etti. “Ülkemizin dört bir yanında plansız ve çarpık sanayileşme sonucu yaşam alanlarımız ve sağlığımız tehdit altındadır.
Yaşamın sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için olmazsa olmazlarımız; su, hava ve toprak her geçen gün daha fazla kirlenmektedir.Kirlenen su, hava ve toprak artık doğanın dengesini bozmakta, bozulan çevre dengesi ise; insanların tedavisi mümkün olmayan hastalıklarla karşı karşıya kalmasına neden olmakta, yaşam süresini kısaltmaktadır.
Son yıllarda ülkemizdeki çevresel tahribatın yoğunlaşması nedeniyle çağımızın ölümcül hastalıklarından olan kanser vakalarındaki artışın ve artışın da özellikle belirli bölge ve şehirlerde yoğunlaşıyor olması yaşamsal tehdit oluşturmaktadır” diyen Gündoğdu, Bakan Koca’ya bu kapsamda iki soru yöneltti. Sorulardan ilki Antalya, Tekirdağ, Kocaeli, Edirne, Kırklareli’ni ilgilendirirken ikinci soru doğrudan Kırklareli ile ilgili oldu.
Bakan’a iki soru sordu
İlk sorusunda “Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış, yaptırılmış, koordine edilmiş veya devam eden ‘Antalya, Tekirdağ, Kocaeli, Edirne, Kırklareli İllerinde Çevresel Faktörlerin Sağlık Üzerine Etkileri’ hakkında bir araştırma var mıdır, varsa sonuçları nelerdir, sonuçları üzerinde gerekli tedbirler alınmış mıdır, araştırma yok ise böyle bir araştırma yaptıracak mısınız?” sorusunu yönelten Milletvekili Gündoğdu, ikincisinde ise Kırklareli’nde içme ve kullanma sularında Arsenik-Krom-Nitrat olup olmadığını varsa oranlarını sordu. Gündoğdu, önergesindeki ikinci soruda; “İlimiz Kırklareli’nde; Bakanlığınız veya İl Halk Sağlığı Müdürlüğünce içme ve kullanma suyu ölçümlerinde Arsenik-Krom-Nitrat oranı tespit edilmiş midir, edildi ise oranlar nelerdir, belirlenen oranların, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’ne göre sınır parametresinin üzerinde olduğu herhangi bir zamanda tespit edilmiş midir, edildi ise nerede, hangi tedbirler alınmıştır?” ifadelerini kullandı.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. yayımlanmayacağından 25 Aralık 2018 Salı 18:27:10

    yorum yok...

  2. İki defa yorum yapılmış gözüken yazıda yanlıca bir yorum gözüküyor. O da "yorum yok". Yayınlamayacaksanız yahut yaıya göre yayınlayacaksanız ne manası var yorum bölümünün.