Gündoğdu, beyin göçünün araştırılmasını istedi

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği bir önerge ile ülkemizdeki beyin göçünün nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması alınmasını gereken önlemlerin belirlenmesi için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını önerdi. 

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, TBMM Başkanlığına verdiği önergede beyin göçünün nedenleri, sonuçları ve çözüm önerilerinin araştırılması için bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi.  Önergesine ilişkin gerekçesini açıklayan Gündoğdu, “İyi eğitimli ve yetenekli kişilerin kendi ülkesinden bir başka ülkeye eğitim ve çalışma amaçlı olarak göç etmesi ülkelerin geleceği için ciddi olumsuz sonuçlar doğurduğu ortaya çıkmıştır.Beyin göçü veren ülkeler olumsuz anlamda etkileniyor olması beyin göçüne sebep olan faktörleri tespit ederek beyin göçünün önüne geçmeyi sağlayan adımların atılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Özellikle üniversitelerimizde kendi kendisini yöneten, baskıdan uzak, özgürce tartışma ve araştırma ortamlarının yaratılamaması genç ve yetenekli beyinleri ülke dışında alternatifler aramaya zorlamaktadır. Beyin göçünün en temel sebepleri olarak; Olağan üstü hal dönemlerinde üniversitelerinden haksız bir şekildeuzaklaştırılan akademisyenler, ifade özgürlüğünün önündeki engeller, demokratik yöntemlerden uzak rektör atamaları,düşük ücret politikası, ekonomik istikrarsızlık, gelecek endişesi, etnik köken farklılığı, siyasal istikrarsızlık, kalıcı milli eğitim politikasının oluşturulamaması, eğitimde fırsat eşitsizliği, işsizlik başta gelen sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yetişmiş insan gücümüzden verimli bir şekilde yararlanmak, geleceği inşa edecek gençlerimizin ülkelerine hizmet etmesi için tüm engelleri kaldırmak ve geleceğe umutla bakmak içinacil tedbirler almak zorundayız. Bu doğrultuda; İyi eğitimli ve yetenekli kişilerin başka ülkelere göç etmesinin nedenlerinin araştırılarak, tespit edilmesi ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol