Gündoğdu, “Yaşam Kaynaklarımızı Korumak Zorundayız”

Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Milletvekili Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi. 

Sorduğu soruların tamamen Kırklareli genelini kapsadığını ifade eden Vekil Gündoğdu tek bir amacımız var o da gelecek nesle güzel bir dünya bırakmak dedi. Açıklamasının devamında Vekil Vecdi Gündoğdu şu ifadelere yer verdi: “Kırklareli'mizin yaşam kaynağı olan her bir ağacını, her bir damla suyunu korumaya devam ediyoruz. UNİCEF’e göre dünyada 768 milyon kişinin temiz suya erişim sağlayamadığı belirtilmektedir. Her yıl temiz suya erişim olmadığı için yüz binlerce insan ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve BM’nin yayınladığı raporlara göre, kirli sudan dolayı dakikada 7 kişi hayatını kaybediyor. Canlı yaşamının olmazsa olmazı suyun korunması ve kollanması yaşamsal bir zorunluluktur. Kırklareli Merkez İlçesi, Koruköy Köyü, Sırakayalar Tepe Mevkii'nde yapılması planlanan " 200806743 Ruhsat (ER:1158-034) Numaralı Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi” projesiyle ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu görüş ve önerilere açılmıştır. Bu doğrultuda; 1-Ruhsat alanı Babaeski alt havzasında olup, Ergene ve Meriç Havzaları Yeraltı suyu İşletme Sahası olması nedeniyle burada yapılması planlanan faaliyet mevzuata uygun mudur, 4 köyün su kaynaklarının bulunduğu bölgede patlatmalı madencilik faaliyetlerin telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmasını na-sıl engelleyeceksiniz? 2- Anılan bölgede yürütülen diğer madencilik faaliyetleri incelendiğinde tamamına yakını yer altı suyu kullanmaktadır. Yöredeki köyler, geçimlerini tarım, hayvancılık, arıcılık ve orman içi mantar toplayıcılığı ile sağlamaktadır.

Anılan Tesisin faaliyete geçmesi halinde geçimlerini sağladıkları alanlar yok olacak ve Koruköy-Kapaklı-Düzorman ve Demircihalil köyleri, köylüleri, üretmez hale gelecek, geçim sıkıntısı çekecektir. Bu doğrultuda tesisin faaliyete geçeceği alanlarda ve çevresinde üretimin azalacağı, kalitesiz hale geleceğinden meydana gelecek telafisi mümkün olmayan zararları nasıl telafi edeceksiniz?
3- Anılan bölgenin tamamına yakını orman alanı içerisinde yer almaktadır. Kesilen ağaçların yerine 5 kat, 10 kat ağaç dikilmesi dahi değişen ekosistemi yeniden eski haline getirmesi mümkün değildir.
Bilindiği gibi tekrar aynı ekosistemin oluşması çok uzun yıllar almakta ve o uzun sürede ciddi zararlar yaşanmaktadır. Bu nedenle bölgede yer alan veya yer alacak olan projeler de kümülatif olarak dikkate alındığında oluşacak olumsuz çevresel etkilerin kabul edilebilir sınırda olduğunu hangi bilimsel verilerle açıklayabilirsiniz?(E.Baycan)

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. insanlık reptillerin kölesi 19 Kasım 2021 Cuma 12:48:00

    Bir ayakları ülkede diğer ayakları dünyanın dört bir yanında safahat süren mahlúklar için insanlar ve doğa yok sadece kendi kazançları var doğa varsın yokolsun toplum yerinden yurdundan olsun fakat tek şey kasaları dolsun cennet hayatları devam olsun üredi türedilerin...