Gündoğdu, Meclis araştırması istedi

CHP Kırklareli Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, ülkemizde toprak kaybının ve kirliliğinin nedenlerinin belirlenmesi için Meclis Araştırması istedi. Gündoğdu, her yıl tarım alanlarından 500 milyon ton, tüm ülke yüzeyinden 1,4 milyar ton verimli üst toprağın erozyonla kaybedildiğini belirtti.

CHP Kırklareli Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, TBMM Başkanlığına verdiği önerge ile Ülkemizde toprak kaybının ve kirliliğinin nedenlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıylaMeclis Araştırması açılmasını istedi.
Gündoğdu konuya ilişkin gerekçesinde;
“Bir parmak derinliğinde bir toprak tabakasının oluşması için asırlar geçmesi gerekmektedir. Olumsuz şartlar bir iki mevsimde bu tabakayı yok edip okyanuslara taşıyabilir. Topraktan oluşmuş yerkabuğu, kendisini oluşturan bu tabakayı süratle kaybetmektedir.
Ülkemizde coğrafi nedenlerle akarsularla birlikte alandan taşınan toprak, ABD’nin 7, Avrupa’nın 17 ve Afrika’nın 22 katı daha fazla düzeydedir. Fırat Nehri yılda 108 milyon ton, Yeşilırmak 55 milyon ton toprak taşımaktadır.
Her yıl Keban Barajı’na 32 milyon, Karakaya Barajına 31 milyon ton toprak birikmektedir. Erozyonla yılda 90 milyon ton bitki besin maddesi toprak birlikte yitirilmektedir. Her yıl tarım alanlarından 500 milyon ton, tüm ülke yüzeyinden 1,4 milyar ton verimli üst toprak erozyonla kaybedilmektedir. Kaybedilen bu topraklar, 25 cm kalınlığında, yaklaşık 400 bin hektar genişliğinde bir araziye eşdeğerdir.
Amaç dışı arazı kullanımı, hatalı tarım teknikleri, kent, sanayi, ulaşım ve benzeri yatırımların rant uğruna akılcılıktan uzaklaşılması süreci erozyonu artırmaktadır. Afet nitelikli erozyon yetmezmiş gibi, tarım arazileri, özelliklede verimli tarım arazileritarım dışı kullanımlarla açık bir saldırı ve talanla karşı karşıya kalmıştır.
Bu doğrultuda;
Yaşamın ve doğanın vazgeçilmez bir parçası olan toprak hızla kirlenmekte ve süratle yok olmaktadır. Ülkemizde toprak kaybının ve kirliliğinin nedenlerinin araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını ihtiyaç bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. Dostlar alışverişte görsün 01 Kasım 2018 Perşembe 12:14:34

    Toprak kirliliğinin ve kaybının nedenlerinin blirlenmesi için meclis araştırması istemek... Allah aşkına daha faydalı bir işiniz yok mu sayın vekil ? Bu gibi genel konularla ilgili meclisi oylayacağınıza Kırklareli için spesifik bir iş yapın. Bu bahsettiğinizi en basit coğrafya bilgileriyle bilirsiniz. Nedir "meclis araştırması" ? Şaka gibisiniz. Kırklareli vekillerinin kaderi mi bu nedir. Ya soru önergesi ya mevlis araştırması. Başka bir varlık gösteremiyorsunuz. Dostlar alışverişte görsün.

  2. kırklarelinin sorunlarını araştırın 04 Kasım 2018 Pazar 18:20:53

    kırklarelinin çevre sorunlarını sorsaydınız keşke