Göreve davet ediyoruz!

Geleceğimizi yok eden ve bölgemizdeki pek çok projelerden
sadece biri olan Kapaklı’da Kalker ocağı, beton ve asfalt tesisi genişletme projesi için 26 Eylül’de yapılacak İDK toplantısının ardından, bölge insanının kaderi de belirlenmiş olacak. Doğamızı katleden diğer projeler için ise tüm siyasileri, kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarımızı ve duyarlı vatandaşlarımızı Istranca ormanlarında yaşanan talana karşı göreve davet ediyoruz.

Gazetemizin geçtiğimiz haftaki sayılarında Istrancaları tehdit eden taş ocakları ve benzeri işletmelerin tehlikesini siz değerli okuyucularımız ile paylaşmıştık. Topraklarımızı, suyumuzu, geleceğimizi hiçe sayan bu tür projeleri engelleyebilmek adına kamuoyuna farkındalık yaratmak amacıyla, tüm siyasileri, kamu kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarımızı ve duyarlı vatandaşlarımızı göreve davet ediyoruz.
Kapaklı köyü yakınında bulunan Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme- Öğütme Tesisi kapasite artışı, beton santrali, asfalt plent tesisi ve toz tutma ünitesi kurulması projesinin İDK toplantısı 26 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantıya katılacak olan bölge muhtarları ve Kent Konseyi Çevre Meclisi bu konuyu yakından takip ediyorlar. Bölgeyi kurtarmak için çaba sarf eden gönüllü isimler, aynı duyarlılığı siyasilerden ve kamu kurumlarından da bekliyor. Kapaklı’da kalker ocağı işleten ilgili firma, Kırklareli Valiliği, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 21.01.2011 tarih ve 300 sayılı yazı ile verilen “Dolomitik Kireçtaşı (Kalker) Ocağı ve Kırma-Eleme-Yıkama-Kurutma Öğütme Tesisi ÇED Gerekli Değildir Kararı” ile çalışmalarına başladı ve daha sonra yeni yatırım planlaması ile taleplerin karşılanması amacıyla kapasite artışı yapılması ve ilave tesisler kurulmasını planladı. Planlanan Kapasite artışı projesi ile; Kalker Ocağı kapasitesinin 1.500.000 ton/yıl ‘a çıkarılması, 625 ton/saat kapasiteli Kırma-Eleme Tesisi kurulması, 250 ton/saat kapasiteli toz tutma ünitesi kurulması, 250 ton/saat kapasiteli Öğütme Tesisi kurulması, 150 m3/saat kapasiteli beton santrali kurulması, 300 ton/saat kapasiteli Asfalt Plent Tesisi kurulması, ÇED alanının ruhsat sahalarının tamamı olan 79,93 ha’a çıkarılması planlandı.

ÇED raporunda; “Projeye konu ÇED alanı, mevcut ÇED Gerekli Değildir alınan sahayı da kapsayan 79,93 ha’lık ruhsat alanı olarak belirlenmiş ve tüm hesaplamalar bu alana göre yapılmıştır. Sahasında üretim yöntemi olarak açık işletme yöntemi uygulanmaktadır. Üretimde kullanılan açık işletme yöntemi patlatmalı olarak gerçekleştirilmektedir.
Üretime, bitkisel toprağın sıyrılması ve depolanması ile başlanılacaktır Üretim yapılacak bölgede wagondrill yardımı ile delikler delinecek ve bu deliklere yerleştirilecek olan patlayıcı madde ile malzeme patlatılarak gevşetilecektir. Gevşetilmiş olan malzeme ekskavatör ile sökülecek ve elde edilen malzeme kırma-eleme tesisine gönderilecektir” deniyor.
Proje alan orman arazisi (74,22 ha), tapulu arazi (3,04 ha) ve 2B (2,67 ha) arazisinden oluşuyor. Orman sayılan alanlar için kamulaştırma söz konusu olmadığından, 6831 sayılı
Orman Kanunu’nun 16 ıncı maddesi gereğince mevcut sahanın orman izni alınmış olup ekler bölümünde verildi.
Yine raporda; “Kırklareli Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüşünde “ 4342 Sayılı Mera Kanunu ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan İstihsal ve Üreme Sahaları kapsamındaki yerlerden olmadığı” belirtilmiştir. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve bağlı mevzuatına uyulacaktır.
ÇED sürecinden sonraki planlama aşamasında (işe başlamadan önce) 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu", 4342 Sayılı "Mera Kanunu" ve 1380 sayılı "Su Ürünleri Kanunu" gereğince ilgili firma tarafından plan yapma yetkisine sahip kuruluş aracılığıyla müracaat edilecek konu hakkındaki Kırklareli Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlügü Görüşü alınacaktır. Projeye konu alan; Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planında “Orman Alanı” ve Armağan Barajı orta mesafe koruma alanında, Kırklareli İli 1/25.000 Çevre Düzeni Planlarında “Orman Alanı” ve “Ergene Havzası sınırında” kalmaktadır.
Maden işletme ruhsatlı sahalarda yapılan geçici tesislerin kullanımı, maden ruhsatının veya maden rezervinin işletme süresi ile sınırlı olup ÇED konusu proje kapsamında gerçekleştirilecek Kırma-Eleme-Öğütme Tesisi, Beton Santrali, Asfalt Plent Tesisi ve Toz Tutma Ünitesi’nin “maden ruhsatının veya maden rezervinin işletme süresinin bitmesi durumunda kaldırılarak alanın faaliyet sahiplerince rehabilite edilecektir” deniliyor.
26 Eylül tarihinde Ankara’da gerçekleşecek olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısında firma yetkilileri projelerini anlatacak, doğayı, çevreyi ve geleceğimizi savunan muhtarlarımız ve Kent Konseyi Çevre Meclisi üyeleri de, projenin çevreye olan zararlarını anlatacaklar.
Dileğimiz, toplantının ardından çıkacak sonuçla projenin iptal edilmesi ve geleceğimizin güvence altına alınması yönünde…
(Öznur Tüzün)Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol