“Filistin'in özgürlüğüne kavuşması, ümmetin prangalarından kurtulması demektir”

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına tepkiler dinmek bilmiyor. Alınan karar sonrasında sivil toplum örgütleri birbiri ardına kararı protesto ediyor. Türkiye Gençliği de kararı ve ardından İsrail devletinin yaptığı katliamı protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenledi.

18 Mayıs Cuma 16.00 itibariyle başlayan basın açıklamasında; “İslam coğrafyası her geçen gün küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne dönmektedir. Kendilerini güya medeni olarak adlandıran Avrupa'nın merkezinde, Bosna'da yaşanan soykırım hafızalarımızda tazeliğini korumaktayken, Suriye'de her gün ayrı bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Diğer taraftan, Arakan'da soykırımlarla masum çocuklar ve kadınlar katlediliyor; milyonlarca insan yerlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda bırakılıyor. Silahların menşei dünyanın kan emici vampirleri olan sömürgeci ülkelerken; ölenler hep savunmasız Müslümanlar olmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
“Büyükelçiliğin taşınması, bardağı taşıran son damla olmuştur”
ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının bardağı taşıran son damla olduğu ifade edilerek şu sözlere yer verildi; “Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken; diğer yandan da kutsal topraklarımız çiğnenip onlara el uzatılmaktadır. Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump, ilk kıblemiz Kudüs'ümüzü, işgalci Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuştu. Bugün ise, İsrail'in Kudüs tasallutunu meşrulaştıran bir adım olarak, ABD Büyükelçiliği'ni taşıması, bardağı taşıran son damla olmuştur.
İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken, bunu yapan işgalci güruhu "şımarık"lıkla nitelendirip şirin göstermeyi, alçaklık olarak nitelendiriyoruz.”
“Amerika'dan, İsrail'den değil Allah'tan korkmaya ona teslim olmaya çağırıyoruz”
Filistin’in özgürlüğünün tüm Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığının belirtildiği açıklamada; “Kudüs'ü Siyonistlerin başkenti olarak ilan etme cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu, tüm İslâm âlemine hatırlatıyoruz. Âlem-i İslam'ı reel politik kaygılardan arınarak Amerika'dan, İsrail'den değil, Allah'tan korkmaya ve O'na (cc) teslim olmaya çağırıyoruz. Filistin'in özgürlüğüne kavuşması, ümmetin prangalarından kurtulması demektir.
Dünya güvenliğinin ve barışının teminatı olarak kendisini gören ve aynı zamanda dünyanın en büyük silah üreticisi olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni dünyadaki bütün bu kargaşa ve adaletsizliğin müsebbibi olarak görüyoruz” sözleri sarf edildi.
“İslam düşmanlığı motivasyonu ile yeni bir küresel sömürge düzeni kurmak amacıyla dünyayı bir çıkmaza sürüklemektedir”
İslam ile terörün aynı cümlede kullanılmamasının gerektiğinin altı çizilerek; “Mescıd-ı Aksa'da Hakkın daveti ezan susturulmaya çalışılırken; avluda savunmasız erkek ve kadınlar şehit edilirken, bu mezalimi dillendirmenin dahi antisemitizm olarak yaftalanması, güçlünün haklı olduğu çarpık uluslararası hukuk ve siyaset sisteminin sonucudur.
Müslümanlar hunharca katledildiğinde sessiz kalan, güçlünün haklı olduğu bir Uluslararası Hukuk Sisteminin ve onun ikiyüzlü araçlarını reddediyoruz. Dünya çapında yaşanan kıyımlar gözümüzün önünde iken, terör ve İslam dininin aynı cümlede zikredilmeye çalışılmasının, vahşi ve saldırgan batı medeniyetinin algı aracı olduğunu çok iyi biliyoruz. Sömürgeci ülkeler ırkçı Siyonizm ideali merkezinde, barbar ve bencilce İslam düşmanlığı motivasyonu ile yeni bir küresel sömürge düzeni kurmak amacıyla dünyayı bir çıkmaza sürüklemektedir” dendi.
Filistin, dar bir coğrafyada bulunan Müslüman bir azınlığın meselesi değil, tüm İslam âleminin meselesidir”
Basın açıklamasına şu cümlelerle son verildi; “Tüm dünyaya hatırlatmak isteriz ki; Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek; okyanus ötesinden iftira, tiyatral operasyonlar ve karalama kampanyalarıyla engellenmek istense de dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir. Kendilerini dünyanın efendisi, geri kalanını da köle olarak gören; kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bu vahşi ve saldırgan güruhun durdurulması için bütün insanlığı göreve davet ediyoruz.
Şu açıkça bilinmelidir ki; Tarih bize göstermiştir ki; Siyonizm'in Babası Theodor Herzıl'ın rüyasıyla hareket edenler, bu çağın Selahaddinlerini, Abdülhamidlerini hesaba katmazlarsa acı bir kâbusa uyanacaklardır. Şimdi, üzerlerinde yeni üretilen silahların tatbikatının yapılmasına göz yumulan, kimseye hesap verme gereği duyulmadan çocukları öldürülen, kadınlarının namuslarına tasallut edilen, İlk kıblesine el uzatılan İslam Dünyası'nın mensuplarına sesleniyoruz;
Daha neyi bekliyorsunuz? Daha ne kadar kendi kardeşlerinizin feryadına, ümmetin meselelerine sağır ve dilsiz kalacak; görmezden geleceksiniz? Filistin, dar bir coğrafyada bulunan Müslüman bir azınlığın meselesi değil, tüm İslam âleminin meselesidir.”

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. "hem satarım hem ağlarım"cılar 19 Mayıs 2018 Cumartesi 15:32:08

    Filistin halkının özgürlük mücadelesi ne zaman ki islamik ihanet ellerinin eline geçti filistinin peyderpey satışı başlatıldı ve şimdi filistin halkı küçük iki konsantrasyon kampında mahsur kalmış ve her bir büyük satış sonrası timsah gözyaşlarıyla satıcı müslüman (!) liderlerin protesto ayinleri olağan adet olmuş oldu olanlara bir türlü aklı ermeyen akıl yoksunu edilmiş kalabalıkların doldurduğu meydanlarda.

  2. ümmetçilik emperyalist imha aracıdır 26 Mayıs 2018 Cumartesi 16:13:44

    Ümmetçilik toplumun sürü insiyakı veya içgüdü düzeyinde tutulmasıdır. Atatürk'ün eşsiz devlet modeli kitleyi içtepisel sürülükten bilinçli bir topluma-ulusa dönüştürüp 15 yılda görkemli bir ulus devlet yaratmıştır. Emperyalizm ümmetçiliği kullanarak uluslaşma yolundaki islam ülkelerini harabeye kan göllerine çevirmiştir ve şimdi sıra Türkiye'ye gelmiştir; ...

  3. Bu sürü mürü lafını size iade etmek lazım yorumcu arkadaş. Kimsenin aklı senden daha aşağı değil. Sen evela burada anlaşılır kelimlerle düzgün cümleler kur. İçtepisel arkadaşım ... Sürü insiyakı... TDK bile kelime bulmakta sen kadar ileri değildir herhalde.