Fabrikalar çalışmaya devam edecek

Adalet ve Kalkınma Partisi Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, şeker fabrikalarının özelleşmesi hakkında bilgi verdi. Çiler, şeker fabrikalarının ihaleye çıkarıldığını ve herhangi bir fabrikanın blok satıştan veya özelleştirme sürecinden çıkartılmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Bu süreçte özelleştirme yapılırken söz konusu fabrikalarda çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması ile fabrikalarda üretimin devamlılığının temel ilke olarak benimsendiğini dile getiren Çiler, ihalede üretimin devamlılığı şartı bulunduğunu kaydetti.

Bu süreçte özelleştirme yapılırken söz konusu fabrikalarda çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması ile fabrikalarda üretimin devamlılığının temel ilke olarak benimsendiğini dile getiren Çiler, ihalede üretimin devamlılığı şartı bulunduğunu kaydetti.
Bu süreçte işçilere de mağduriyet yaşatılmayacağı ifade eden Çiler süreci baştan sona kadar değerlendirerek, “Bilindiği üzere, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye (Türkşeker) ait 14 fabrikanın özelleştirme süreci devam etmektedir. Her birinin ayrı ayrı özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkılmıştır. Özelleştirme modelimiz birden çok fabrikanın blok olarak satılması üzerine tasarlanmamış olması dolayısıyla ihale ilanında olan herhangi bir fabrikanın blok satıştan veya özelleştirme sürecinden çıkartılması söz konusu değildir.
Bu süreçte özelleştirme yapılırken söz konusu fabrikalarda çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması ile fabrikalarda üretimin devamlılığı temel ilke olarak ele alınmış ve bu konularda ihale belgelerinde aşağıda yer alan önemli düzenlemeler yapılmıştır” şeklinde konuştu.
“Çalışanların hakları korunmaktadır”
Şeker fabrikalarının özelleşmesi ile birlikte çalışanların haklarının korunacağını dile getiren Çiler, bu çerçevede şu sözlere yer verdi, “Özelleşecek Fabrikalarda Çalışan Memurlara tanınan imkanlar içinde diledikleri taktirde Türkşeker’e ait diğer fabrikalarda çalışmaya devam edebilmeleri var. Arzu ederlerse tüm özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olacaklardır. Ayrıca talep etmeleri halinde özelleştirilen fabrikalarda yeni yatırımcılar ile çalışabileceklerdir” dedi.
“Özelleşecek Fabrikalarda Çalışan Daimi ve Geçici İşçilere tanınan imkanlar”
Özelleşecek şeker fabrikalarında çalışan daimi ve geçici işçilerin tanınan imkanları anlatan Çiler, “Talepleri halinde emeklilik hakkını henüz elde etmemiş olanlar Türkşekerin diğer fabrikalarında çalışmaya devam edeceklerdir.
Dileyen İşçiler ilgili mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yılda 12 ay çalışma hakkıyla istihdam edileceklerdir. Özelleştirilen fabrikalarda çalışmaya devam etmek isteyenler Türkşeker tarafından tüm yasal hakları ödendikten sonra alıcı ile çalışmaya devam edebilecek, daha sonraki dönemde emeklilik hakkını kazanmadan önce kamuya geçmek istemeleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecektir.”
“Mevcut durumda Türkşeker’e pancar temin eden çiftçiler mevcut kotaları
kapsamında pancar üretmeye
devam edeceklerdir”
AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler “Mevcut durumda Türkşeker’e pancar temin eden çiftçiler mevcut kotaları kapsamında pancar üretmeye devam edeceklerdir. Alıcılara mevcut çiftçilerle asgari 5 kampanya dönemi boyunca pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme ile mevcut tüm çiftçilere pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme imkânı sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.
“Fabrikalarda üretim devamlılığı ve
zorunluluğu getirilmiştir”
Vatandaşların en çok merak ettikleri konu hakkında cevap veren Çiler, şeker fabrikalarında üretim zorunluluğu vereceklerini belirterek, “Özelleştirme modeli çerçevesinde temel hedeflerden birisi de fabrikaların pancardan şeker üretimi faaliyete devam etmelerinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, yatırımcıların üretim faaliyetlerini devam ettirmeleri yönünde şartlar öngörülmüştür” dedi.
“Şeker üretimi ile
doğrudan ilişkisi
bulunmayan arsa ve
araziler ihale dışında tutulmuştur”
Gerçekleşecek olan şeker fabrikalarının ihalelerinde şeffaf bir şekilde yürütüleceğini söyleyen AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, “Şeker fabrikalarının üretim faaliyetleri için gerekli olmayan taşınmazları ihale kapsamı dışında tutulmaktadır.
Ayrıca ihale süreçleri her aşamasında kamuoyunu bilgilendirilerek tamamen şeffaf bir şekilde yürütülecek ve nihai aşamada özelleştirme ihaleleri tüm teklif verenlerin katılımı ile kamuoyuna açık bir şekilde sonuçlandırılacaktır.
Şeker fabrikalarının özelleştirme ihalelerine katılımın arttırılması ve rekabetin tesis edilebilmesi amacıyla; yerel yatırımcılar, kooperatifler ve diğer paydaşların tek tek veya bir araya gelerek teklif verebilmelerini teminen ihaleye katılım için geçici teminatların düşük seviyede tutulması da dahil olmak üzere ihale belgelerinde bu çerçevede kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır.
İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilecektir” şeklinde ifade etti.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol