Desteklemelerini kaybetmek istemeyen çiftçiler dikkat

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticileri münavebe (ekim nöbeti) konusunda uyardı.Üreticiler Bakanlık tarafından verilen bitkisel üretim desteklemelerden faydalanırken, bunun için temek kurallardan birisi kişinin aynı parsele arka arkaya 2 yıl aynı ürünü ekebiliyor olması. Eğer bir üretici aynı parsele 3 yıl boyunca aynı ürünü ekerse verilen tarımsal desteklemelerden yararlanamıyor. Konu kapsamında bilgilendirme paylaşan Tarım ve Orman Müdürlüğü; “Üreticilerimizin bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanmaları noktasında olası mağduriyetleri yaşamamaları ve münavebe uygulamasının sürdürülebilirliği açısından gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir” ifadelerini paylaştı.

Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek, doğaya zarar vermemek şartıyla gelecek nesilleri korumak, kimyasal maddelerin zararlarının insan, çevre ve hayvanlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerden korunmak amacıyla münavebe uygulaması gerçekleştiriliyor.
Olası mağduriyetleri yaşamamaları için dikkatli olmaları gerekiyor
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü konuyla alakalı üreticileri uyarırken, “Ülkemiz sahip olduğu ekoloji ile, polikültür tarım yapılmasına ve aynı tarım arazisi üzerinde ekim nöbeti (münavebe) ile farklı türlerde ürün elde edilmesine uygun olup, ülke genelinde üreticilerimizden Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne iletilen soru, sorun ve görüş taleplerinin değerlendirilmesi neticesinde hazırlanan münavebe uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Üreticilerimizin bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanmaları noktasında olası mağduriyetleri yaşamamaları ve münavebe uygulamasının sürdürülebilirliği açısından gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Üreticilerimize önemle duyurulur” dedi.
Münavebe Uygulaması Usul
ve Esasları
Örtüaltı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse 3 üncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. Münavebede ürünlerin kontrolü, Parsellerde kayıtlı tek yıllık ürün türleri sistem (ÇKS) tarafından kontrol edilecek. ÇKS ’de kayıtlı tek yıllık ürünlerin kullanım şekillerine bakılmayacak. Tek yıllık ürün türlerinde aynı ürün türü arka arkaya 3 kez gelmiyorsa destekleme ödemesi yapılacaktır. Aynı tek yıllık tür 3 kez arka arkaya geliyorsa üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır.
ÇKS de kayıtlı bir parselin; bölünmek suretiyle farklı tek yıllık ürünlerin ekilmesi halinde bu parsellerde münavebe uygulaması yapıldığı kabul edilerek destekleme ödemesi yapılacaktır. Kira veya malik değişikliği suretiyle kullanım haklarının başka çiftçilere geçmesi halinde bu parsellerin 2018-2019 üretim yılları ürün kayıtları sistem (ÇKS) tarafından kontrol edilerek arka arkaya aynı tek yıllık ürün 3. kez ekilmişse üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. mHisseli arazilerde aynı parsel için hissedarların hisseleri oranında ayrı ayrı başvurularında; bu parseller başvuru sahibi çiftçi adına değerlendirilecektir. Bu durumdaki parseller çiftçi ile ilişkilendirilerek başvurduğu parsel için münavebe sorgusu sistem (ÇKS) tarafından yapılacak olup aynı tek yıllık tür 3 kez arka arkaya geliyorsa üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. Aynı çiftçide aynı parselde aynı üretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü üretim olması durumunda; ÇKS ‘de kayıtlı ürünlerin arka arkaya ekilişlerine sistem (ÇKS) tarafından bakılacak ve aynı tek yıllık ürün üçüncü kez arka arkaya ekilmiş ise üçüncü ekiliş için destekleme ödemesi yapılmayacaktır. Aynı çiftçide aynı parselde aynı üretim yılında birinci, ikinci ve üçüncü üretim olması ve bu üretimlerin aynı tek yıllık ürün olmaması durumunda destekleme ödemesi yapılacaktır. Aynı ürün grubundaki bitkilerin (Hububat, Baklagil vb.) birbiri ardına ekilmesi durumunda; Parsellerde kayıtlı ürün türleri sistem (ÇKS) tarafından kontrol edilecek, ekilişi yapılan tek yıllık ürün türleri değiştiği durumlarda münavebe kabul edilecek ve destekleme ödemesi yapılacaktır. Doğal çayır alanları ve çok yıllık bitki türleri ile ekili/dikili araziler; Mevzuat gereği münavebe şartı çok yıllık bitkilerde uygulanmayacaktır. Kadastro yenileme çalışmaları nedeniyle ada-parsel numaraları değişen alanlar sistem (ÇKS) tarafından Zemin ID ( Zemin Ref) numaralarından kontroller sağlanacak ve yukarıda belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır. Toplulaştırma nedeniyle değişen parsellerin takibi; Toplulaştırma yapılan alanlarda parsellerin yerleri, alanları ve ada parsel numaraları değiştiği için toplulaştırma sonrasında değişen bilgileri ile ilk kez kaydı yapılan parsellerin önceki yıllar kayıtları dikkate alınmayacaktır. Bu parsellerde münavebe uygulaması yukarıdaki prensipler doğrultusunda yapılacaktır. (Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol