Çiler, milletvekili aday adaylığı için başvuru şartlarını açıkladı

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti’den aday adayı olmak isteyenler için başvuru şartlarını açıkladı. Çiler, adaylık şartlarında kadınlara, gençlere ve engellilere pozitif ayrımcılık yapıldığını ve başvuruların 29 Nisan 2018 tarihine kadar alınacağını bildirdi. Bu arada Çiler, kamu kurumlarında çalışanlar ile kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday adayı olacakların en geç 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar (bugün) dilekçelerini vermeleri gerektiğini kaydetti.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adım adım yaklaşılırken partiler milletvekili aday adaylığı sürecinde partilerinin şartlarını aday adaylarına duyurmaya başladı. Bu kapsamda AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler’de bir açıklama yaparak AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak isteyenler için şartları açıkladı. Bu konuda AK Parti’nin hazırladığı “Adaylık Başvurularında Uygulanacak Usul ve Esaslar” yönetmeliğini açıklayan Çiler, şu bilgileri verdi;
“1. Başvuru Tarihleri
Başvurular, 24 Nisan 2018 (Salı) ile 29 Nisan 2018 (Pazar) tarihleri arasında yapılacaktır.
2. Başvuru Yeri
2.1. Milletvekili adaylık başvurusu AK PARTİ Genel Merkezi'ne veya İl Başkanlıklarına, alındı belgesi karşılığında, bizzat yapılır (Tüzük md.123).
2.2. İl Başkanlıklarımız, başka iller için yapılacak adaylık başvurularını da kabul eder. Bu durumda, başka illerle ilgili yapılan başvurular için ayrı bir klasör düzenlenir.
2.3. İl başkanlıklarımıza hafta sonlan da başvuru yapılabilecektir.
3. Başvuru Şekli
3.1. Başvurular, İl başkanlıklarımızdan alınacak basılı formların veya partimizin www.akparti.org.tr internet adresinde yer alan formların bilgisayar ortamında veya el yazısı ile doldurularak, başvuru için istenen belgeler de eksiksiz olarak eklenmek suretiyle yetkili mercilere bizzat yapılacaktır.
3.2. Başvuru aidatını yatırmayanların başvurusu işleme konulmaz.
3.3. Başvuru formları, ilgili teşkilat kademesince "Gelen Evrak" kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday başvurusunu yapana, başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir "Alındı Belgesi" imzalanıp mühürlenmek suretiyle verilecektir.
4. Başvuruya Eklenecek Belgeler
1) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden),
2) Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında, parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak)
3) Nüfus cüzdanı sureti (T.C. Kimlik Numarasını gösterir şekilde),
4) Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınabilir)
5) Vakıflar Bankası Ankara Yenişehir Şubesi IBAN NO: TR 2600 0150 0158 0072 9358 6808 nolu AK PARTİ Genel Merkez hesabına başvuru aidatı yatırıldığını gösterir banka dekontu (Banka dekontuna aday adayının T.C. Kimlik numarası ve adresi de yazılacak)
6) İki adet vesikalık fotoğraf
7) Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi
8) Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları 'Engelli Kimlik Kartı' veya 'Sağlık Kurulu Raporu' fotokopisini ekleyeceklerdir.
5. Başvuru Aidatı
5.1. Erkek aday adaylarından 6.000 TL, kadın ve 18-25 yaş arası genç (25.06.1993-24.06.2000 tarihleri arasından doğmuş olan) aday adaylarından 3.000 TL, engelli aday adaylarından 1.000 TL başvuru aidatı alınır (Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı %40 ve üzeri olan engelliler söz konusu bu imkandan istifade edebilecektir. Ancak bu kimselerin; duruma dair "Sağlık Kurulu Raporu" veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen "Engelli Kimlik Kartı" suretini ibraz etmeleri Şarttır).
5.2. Başvuru aidatı, Vakıflar Bankası, Ankara Yenişehir Şubesinin
TR 2600 0150 0158 0072 9358 6808 nolu AK PARTİ Genel Merkez Hesabına yatırılacaktır. Banka dekontunda aday adayının T.C.Kimlik numarası ve adresi de yazılacaktır.
5.3. İl Başkanlıklarınca başvuru aidatı dışında herhangi bir ücret alınmayacaktır.
5.4. Adaylık başvurusunda bulunan kimselerden, Parti hesabına yatırılan başvuru aidatını aday olamaması durumunda geri talep etmeyeceğine dair TAAHHÜTNAME alınıp, başvuru formuna eklenecektir (EK:2).
6. Başvuru Şartları
6.1. Anayasa'nın 76. ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 10 ve 11. maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Partimizden adaylık başvurusunda bulunabilirler.
6.2. Adaylık başvurusunda bulunan kimsenin Partimiz üyesi olması zorunlu değildir.
6.3. Seçime katılma yeterliliği taşıyıp seçime katılmayan siyasi partinin üyesi olup da partimizden adaylık başvurusunda bulunmak isteyen kimseler, kendisinin ve üyesi olduğu siyasi partinin yazılı muvafakatini başvuru formuna eklemek zorundadır.
6.4. Başka siyasi partinin üyesi olup da partimizden adaylık başvurusunda bulunmak isteyen kimseler, üye oldukları siyasi partiden istifa ettiklerine dair noter marifetiyle gönderilmiş istifa bildirimlerini de başvuru formuna eklemek zorundadır.
7. Aday Olamayacaklar
7.1. Anayasa'nın 76. ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 10 ve 11. maddelerinde belirtilen niteliklerini taşımayanlar,
7.2. AK PARTİ Tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile Partimizden ihraç edilenler,
7.3. AK PARTİ Genel Merkezi tarafından Tüzükte öngörülen sebeplerle işten el çektirilmesine karar verilen teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile disiplin kurulu başkan ve üyeleri Partimizden Milletvekili adayı olamazlar.
8. Adaylık İçin İstifası Gerekenler
8.1. Aday olmak isteyen;
a) Hâkimler ve savcılar,
b) Yüksek yargı organları mensupları,
c) Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
d) Yükseköğretim Kurulu üyeleri,
e) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
f) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
g) Belediye başkanları,
h) Subaylar ile astsubaylar,
i) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, j) Belediye meclisi üyeleri,
k) İl genel meclisi üyeleri,
1) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar en geç 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorundadır.
8.2. Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacaklar da, en geç 26 Nisan 2018 Perşembe gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar vermeleri gerekmektedir.
9. Başvuruların Genel Merkeze Gönderilmesi
İl başkanlıklarına yapılan aday adaylığı başvuruları, aşağıdaki şekilde Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı (SKM Başkanlığına teslim edilecektir.
9.1. Dosyaların Hazırlanması
1- İl başkanlıklarına yapılan başvuruların tamamı evrak asıllarıyla birlikte her bir başvuru ayrı bir şeffaf dosyaya konulmak suretiyle klasörlere aday adaylarının ad ve soyadına göre alfabetik sırada düzenli biçimde yerleştirilecek ve klasörün üzerine o İl'in büyük harflerle adı yazıldıktan sonra aday adaylarının alfabetik sırada ad ve soyadı listesi eklenecektir.
2- Birden fazla klasör kullanılan durumlarda klasörlere numara verilecek ve İl adı her klasör üzerine yazılacaktır. Bu durumda aday adaylarının ad ve soyadı listesi, sadece 1. klasöre konulacaktır.
3- İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa' da başvurular, her bir seçim çevresi için, yukarı da belirtilen usule göre düzenlenecektir. (Örneğin; "İstanbul 1 Nolu Seçim Çevresi Aday Adaylığı Başvuruları.")
4- Tasnif, aday adaylarının 1. tercihlerine göre yapılacaktır.
5- Aday adaylığı başvuru formlarının birer fotokopisi alınarak il başkanlıklarınca muhafaza edilecektir.
6- Genel Merkez'e yapılan aday adaylığı başvurularının birer sureti, Genel Merkez tarafından, teslimat sırasında İl başkanlıklarına verilecektir.
9.2. Dosyaların Genel Merkeze Teslimi
1- Yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyaları, İl Başkanı veya İl Seçim İşleri Başkanı ile İl Sekreteri tarafından en geç 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı (SKM Başkanlığına alındı belgesi karşılığında bizzat teslim edilecektir.
2- Zorunlu hallerde teslimat şartları için Genel Merkez SKM Başkanı ile görüşülecektir.
3- Başvuru dosyalarında tüm evrakların eksiksiz olduğu kontrol edilecektir.”

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol