Cami için alan tahsisine İl Genel Meclisi’nden ret

Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Şubat ayı son birleşimi dün gerçekleştirildi. Meclis üyeleri son gündem maddesi kapsamında Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi’nde 15.455 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerine cami yapılmak üzere 3.000 metrekare alanın Lüleburgaz İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporu görüştü. Komisyon talebi reddederken AK Partili ve MHP’li Meclis üyeleri, söz konusu yerin iki yıllığına da olsa tahsis edilmesini önerdiler. Ancak yapılan oylama sonucunda Raporun olumsuz kararı 14’e 9 kabul edildi…

Kırklareli İl Genel Meclisi Şubat ayının son birleşimini dün yaptı. Safet Üresin Başkanlığında saat 11.00’de İl Genel Meclis toplantı salonunda düzenlenen birleşim önceki birleşime ait tutanak özetinin görüşülmesi ile başladı. Ardından; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 36. maddesine istinaden, Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Ayhan Ayas ve Ziraat Mühendisi Hasan Göksu’nun emekliye ayrılması nedeniyle İl Genel Meclisi’ne bilgi verildi. Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesinin sonrasında ise sırasıyla şu konular ilgili komisyonlara havale edildi;
- İl Özel İdaresi emrinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışan ve Türkiye Yol-İş Sendikası üyesi olan işçilerin, ihtiyaç duyulan pozisyonda istihdamını sağlamak amacıyla fiilen yaptığı işin görev alanına giren pozisyonlarına verilmesi teklifi, oy birliği ile İç İşleri ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edildi.
- İlimiz Merkez İlçesi Asilbeyli Köyü 1710 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Konut Alanı " amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifi oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
- İlimiz Kofçaz İlçesi 167 ada 9,13,16,51 ve 52 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Turizm Alanı " amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve "Pansiyon Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifi oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
- İlimiz Merkez İlçesi Karakoç Köyü 106 ada 1 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Sosyal Tesis Alanı " amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve "Yurt Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli


Uygulama İmar Planı yapılması teklifi oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
- İlimiz Merkez İlçesi Dereköy, Karadere ve Şükrüpaşa Köyleri civarında ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenen 17.11.2011 tarih ve EÜ/3498-2/2144 no’lu Üretim Lisanslı saha üzerinde Yeni RES Projesi kapsamında “Enerji Üretim Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve "Yenilebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifi oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Daha sonra gündemin 10. maddesi kapsamında, İlimiz Merkez İlçesi Karakoç Köyü, 105 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Sosyal Tesis Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve "Yurt Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Rapor meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.
Ardından, İlimiz Merkez İlçe Kızılcıkdere Köyü 897 ve 3676 Parsel numaralı taşınmazlar üzerinde “Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazın değerlendirilmesi hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonuna" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Olumsuz görüş bildiren rapor, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 12’nci maddesi kapsamında; İl genelinde bulunan doğal ve kültür varlıklarının envanterinin oluşturulması, İlimizin turizm ve kültür açısından gelişmesi için sorunların ve çözüm önerilerinin tespiti ve Turizm Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından ortak çalıştay düzenlemesi hakkındaki yazılı önergenin hakkında Turizm Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Bu rapor da oy birliği ile kabul edildi.
“Elinizi vicdanınıza koyun”
İl Genel Meclisi’nin Şubat ayı son birleşiminde yer alan son gündem maddesi oldukça hararetli geçti. İlimiz Lüleburgaz İlçesi Kocasinan Mahallesi 146 ada 58 parselde bulunan 15.455,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine cami yapılmak üzere 3.000,00 m²'lik alanın Diyanet İşleri Başkanlığı (Lüleburgaz İlçe Müftülüğü) adına tahsis edilmesi hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşüldü. Meclis üyesi Yeşim Girgin tarafından okunan raporda şunlar kaydedildi;
“İlimiz Lüleburgaz İlçesi Kocasinan Mahallesi 146 ada 58 parselde kayıtlı 15 455 00 m2 yüzölçümlü "Üzerinde Kargir Hizmet Binası ve Baraka Bulunan Arsa" vasıflı taşınmaz imar planında "İdari ve Resmi Tesis Alanı" olarak görülmektedir.
Ayrıca üzerinde cami yapılmak istenen taşınmaz ile ilgili 29.12.1973 tarih ve 2 sayılı Lüleburgaz Belediye Meclis Kararının bulunduğu, bu kararda;
"...Belediyemize ait eski istasyon caddesindeki arsa üzerinde kurulacak olan Y.S.E. teşkilatı ilişik yazı ile kendilerine bedeli mukabili tahsis edilen 10 dekarlık arsanın tapusunun verilmesi talep edilmektedir.
Meclis kararında Y.S.E.'ye verilen yer olarak bahsedilmesine rağmen verildiği bir kararla saptanmamış fakat Y.S.E. 1. Bölge Müdürlüğü temsilci ile Belediye Başkanı arasında 14/06/1971 tarihinde bir protokol düzenlenmiştir.
Mezkûr yerden 10 dekarının 10.000 lira bedelle Y.S.E teşkilatı kurulmak üzere şartlı olarak verilmesi protokole bağlanmıştır..." denilmektedir.
Bundan bahisle iş bu rapor; adı geçen Lüleburgaz İlçesi Kocasinan Mahallesi 146 ada 58 parsel numaralı taşınmazın 5302 sayılı İl özel İdaresi Kanununun 10/f ve 64/d maddeleri doğrultusunda, Diyanet İşleri Başkanlığı (Lüleburgaz ilçe Müftülüğü) adına tahsis edilmesi hususunda komisyonumuzun olumsuz kanaatiyle Meclis'in bilgisine ve takdirlerine arz olunur.”
Söz konusu raporda Komisyon üyeleri AK Parti Grup Başkanı Nihat Sağlam, Meclis üyesi Hazel Yolgiden ve MHP Grup Başkanı İbrahim Akten, raporun aksine söz konusu talebi uygun gördüklerini imzalarına şer koyarak, belirttiler. AK Parti Grup Başkanı Nihat Sağlam, söz alarak alan tahsisine yönelik 2 yıllığına da olsa bu talebi uygun görüp, iki yılın sonunda tekrar Meclisin gündemine geleceğini belirterek, üyelerden olumlu oy kullanılmasını talep etti.
Meclis üyesi Ceyhun Alkan ise “Lütfen elimizi vicdanımıza koyalım” diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti; “Biz Meclis olarak çözüm istiyor muyuz, istemiyor muyuz önce bunu kendimize soralım. Sonuç olarak böyle bir ihtiyaç var. Talep de var. Cemevi’ne ihtiyaç varsa onu da yapalım, herhangi başka bir sosyal tesis ihtiyacı varsa onu da yapalım. Boş duran arazinin kimseye faydası yoktur. Bu konu siyaset üstü bir konudur. O yüzden gelin iki yıllığına bu talebi onaylayalım, sonra tekrar karşımıza çıkınca değerlendirelim” dedi. Yapılan bu değerlendirmelerin ardından Meclis gündem maddesini oyladı. AK Partili ve MHP’li Meclis üyeleri komisyon raporuna 9 oyla “ret” derken, CHP’li meclis üyeleri 14 oyla talebi uygun bulmayan komisyon raporunu kabul ettiler.
Bu oylama ile İl Genel Meclisi’nin Şubat ayı toplantıları sona ermiş oldu. Meclisin Mart ayı ilk birleşimi 5 Mart Pazartesi günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.Yorum Yazın

2 Defa Yorum Yapılmış.

  1. NEDEN CAMİ YAPILMASINA İZİN VERMİYORLARKİ BURDA BİR İHTİYAC VAR.3 MAHALLEDE BİR CAMİ VAR. YETERSİZ KALIYO CHP NEDEN KABUL ETMİYO İŞLERİ GÜCLERİ SOYTARILIK BEN DE CHP LİYİM FAKAT BUNLARIN TUTUMLARI NE BÖYLE ANLAMIS DEGİLİM

  2. CHP kendi kimyasını ortaya koyuyor.. Camiden cemaatten korkan gayri milli zihniyet..! Cami için yer aranıyor. İl genel Meclisinde CHP tarafından ret oyu veriliyor.. Verin . verin bakalım. Bunu halka söyleyeceğiz.