Çalışma Bakanlığından taşeron açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşeron düzenlemesine ilişkin başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esasların bu hafta içinde yayımlanacağını ve geçiş sürecinin 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşeron düzenlemesinin de yer aldığı 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayımlanmasının ardından geçiş sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. Buna göre, alt işveren işçilerine kamuda istihdamı için yapılan düzenleme, 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, hem merkezi yönetim hem de belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde alt işveren işçilerin istihdam edilmek üzere başvuruları 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

Bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmiyor.
Kadroya geçiş sürecine dikkat!
Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anla-
tan usul ve esaslar bu hafta içinde yayımlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacak. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacak.
Alt işveren işçiler, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklar. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerin bilgileri, başvur-
dukları idarelerce elektronik ortama aktarılacak.
İşçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacak. Bu işlemlerin ardından işçiler çalıştıkları kurumda istihdam edilecek.
Alt işveren işçilerin, çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmiyor. Bakanlık böyle bir uygulamanın KHK’da da yer almadığını vurguladı.
“İşçilerin kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava, icra takibi varsa feragat ettiklerine ilişkin belge talep edilecek”
90 günlük sürecin sonunda, işçilerin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecek. İşçiler, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacaklar. Bakanlığa göre bu sözleşme, işçiler açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacak.
Sulh sözleşmeleri idare ile yapılacağının belirtildiği açıklamada, bu durumun alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmediği, alt işveren şirketlerinin sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamayacağı kaydedildi.
Açıklama göre, alt işveren işçiler kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacak.
Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu prosedürün, çalışanların kamuda kadroya geçişlerinde geçmişte de işletilmiş genel bir uygulama olduğunu, yeni bir düzenleme olmadığını bildirdi. (ANKA)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol