CHP Milletvekili Gündoğdu'dan, Bakan Pakdemirli'ye soru önergesi

CHP Kırklareli Milletvekili Çevre Komisyonu üyesi Vecdi Gündoğdu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle İnece Beldesi, Dokuzhöyük mevkiinde yapılması planlanan entegre termik santrali projesi ile ilgili  bir soru önergesi verdi.

Milletvekili Gündoğdu önergesinde şunları söyledi;
"Kırklareli ili Merkez ilçe İnece Beldesi, Dokuzhöyük mevkiinde yapılması planlanan entegre termik santrali projesi ile ilgili olarak ÇED süreci başlamıştır. Proje sahasının 417.021 m2’lik kısmı tarım arazilerinden (%84), 83.020 m2’lik kısmı ise orman alanlarından (%16) oluşmaktadır. Söz konusu alan “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda “Tarım Arazisi” ve “Orman Alanı” olarak yer almaktadır. Yöre önemli tarım bölgelerinden biridir. Ayrıca çevresinde yeni yeni sulamaya açılan çok değerli tarım alanları mevcuttur. Nitekim Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İllerinin Toplam arazi varlığı 1,4 milyon ha kadar olup, bunun % 65’i tarım alanı olarak kullanılmaktadır ve tarım alanlarının % 74’ü I+II+III. sınıf arazidir.
Planlanan bölge 1. Sınıf tarım toprağı olup, onaylanan 1/100.000 ‘lik Çevre Düzen Plan Notunda “1. Sınıf tarım toprakları amaç dışı kullanılamaz.” Hükmü gereğince yer seçimi de uygun değildir.
Geleceğin en önemli stratejik ürünü gıda olduğu aşikârdır. Gıda üretimi ancak tarım toprakları vasıtasıyla mümkündür. Son yıllarda hem Türkiye’de hem de Trakya’da ekili-dikili alanlarda önemli azalmalar olduğu da bilinen bir gerçektir. Trakya’da 2012 yılında 200 bin ha, 2015 yılında 80 bin ha alan ekilmemiştir. Türkiye’de ise ekilmeyen alan 3 milyon ha’a ulaşmıştır.
Bu doğrultuda;
- Trakya Bölgesinde ve Kırklareli ilimizde son 10 yılda, yıllara göre ekilebilir alanlar ne kadar azalmıştır, ekilebilir alanlarının azalmasını nedenleri nelerdir, bu konuda hangi tedbirleri alıyorsunuz?
- Trakya Bölgemizde ve Kırklareli ilimizde her gün; hava, su ve toprak kirliliği artarken kömürlü termik santral yapılması tarım ve orman alanlarımızı olumsuz etkileyecek midir, etkileyecek ise zararları nasıl telafi edeceksiniz?
- Anayasa ve yasalarımız doğrultusunda Bakanlığınızın korumak ve geliştirmek ile yükümlü olduğu tarım ve orman alanlarımızın her geçen gün azalmasının, yok olmasının sorumlusu kim veya kimlerdir?

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. Bizim vekillerimizin tek yapabildiği soru önergesi...

  2. yalnız değil Kırklareli 08 Ağustos 2018 Çarşamba 19:09:57

    Adı var sanı yok ağzı var dili yok sandığımız bir CHP milletvekili sonunda kendini seçen seçmeninin hayati bir sorununa ilişkin bir demeç vererek hem aldığı maaşının hem de kendine o makamı verenlerin hakkını ödeyecek bir icrada bulundu. Kendini daha her seferinde Kırklareli toplum sorunlarıyla daha içli dışlı söylemli ve eylemli görmek dileğiyle hoşgeldin diyoruz ödev yöresi Kırklareline.