Bu tesis tüm bölgeye örnek olacak

Dün Ekim ayı üçüncü birleşimini gerçekleştiren Kırklareli İl Genel Meclisi’nde, Lüleburgaz İlçesi, Ayvalı Köyünde tenis kortları, halı sahalar bölge çocuklarının ve gençlerinin yeteneklerini geliştirebilecekleri müzik, resim vb. eğitim odaları, engelli turnuvalarının düzenlenmesini sağlayacak eğitim alanları, ayrıca yöresel ve organik ürünlerin teşhir ve satışının yapılacağı alanlar yapılması maksadıyla "Özel Sosyal Altyapı Alanı" amaçlı Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Teklife olumlu görüş bildiren raporun ardından AK Parti Grup Başkanı Nihat Sağlam, tesisin muhteşem olacağını tüm bölgeye hitap eden bir sosyal alan kurulacağını ifade ederek, “İnşallah gerekli izinler alınır ve tüm bölgeye örnek olan bu tesis hayata geçer” temennilerini sundu.

Kırklareli İl Genel Meclisinin Ekim ayı üçüncü birleşimi dün saat 11.00’de İl Genel Meclisi toplantı salonunda, Aydın Karakoç Başkanlığında gerçekleştirildi. Ekim ayı 2. birleşimine ait tutanak özetinin okunmasının ardından, gündemin ikinci maddesi kapsamında; Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi, Çiftlikköy Köyü, 2948 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Raporda teklif uygun bulunurken, Meclis üyeleri de rapor doğrultusunda oy kullandılar.
Gündemin üçüncü maddesinde ise; Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi, Turgutbey Köyü, 2593 parsel numaralı taşınmaz üzerinde İl İdare Kurulu'nun 04/02/1998 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylanan imar planlı sahada 56.000 m2 Sanayi Alanı dışında kalan kısımların "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve "İmalathane Alanı" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. İl Genel Meclis üyeleri bu maddede de, komisyon raporu yönünde oy verdiler.
Bir sonraki gündem maddesinde ise; İl Genel Meclisinin 03/09/2019 tarih ve 298 sayılı kararına istinaden Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi, Ayvalı Köyü, 937 parsel numaralı taşınmaz üzerinde golf sahası ve tesisinin yapılması maksadıyla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor istişare edildi. Komisyon raporunda, amacı dışında kullanılmaması şartıyla teklifi olumlu bulduğunu belirtti. Rapor oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 5. maddesi kapsamındaysa; “Lüleburgaz Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluş görüşleri alınan, jeolojik etüt ve halihazır harita onayı tamamlanan Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi, Ayvalı Köyü, 3132 parsel numaralı taşınmazın "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmış, ancak imar planı onay işlemleri tamamlanamadan Ayvalı Köyü Lüleburgaz Belediyesi mücavir alanında yer almakta iken; mücavir alandan çıkartılması, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve anılan parselin imar planına ilişkin imar iş ve işlemleri Lüleburgaz Belediyesince sonuçlandırılamamıştır” ilgili dilekçeye istinaden söz konusu imar planı sürecinin sonuçlandırılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor masaya yatırıldı. Raporda eksiklerin tamamlanması ve Lüleburgaz Belediyesi’nin gereken verileri göndermesinin ardından teklifin yeniden değerlendirilmesi yönünde görüş bildirildi. Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 6. maddesinde de; “İl Genel Meclisinin 03/09/2019 tarih ve 300 sayılı kararına istinaden Lüleburgaz Belediyesi tarafından kamu kurum ve kuruluş görüşleri alman, jeolojik etüt ve halihazır harita onayı tamamlanan Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi, Ayvalı Köyü, 3135 parsel numaralı taşınmazın "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanmış, ancak imar planı onay işlemleri tamamlanamadan Ayvalı Köyü Lüleburgaz Belediyesi mücavir alanında yer almakta iken; mücavir alandan çıkartılması 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 45. Maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve anılan parselin imar planına ilişkin imar iş ve işlemleri Lüleburgaz Belediyesince sonuçlandırılamamıştır.” ilgili dilekçeye istinaden söz konusu imar planı sürecinin sonuçlandırılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Bir önceki maddede olduğu gibi aynı görüşü bildiren Komisyonun raporu, yine oy birliği ile kabul edildi.
Kırklareli İl Genel Meclisinin dün görüştüğü son gündem maddesinde ise; Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi, Ayvalı Köyü, 2810 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Ulusal ve Uluslararası tenis ve padel turnuvalarının organize edilebileceği standartlarda 6 adet tenis kortu, 2 adet padel kortu, 2 adet halı saha, Ulusal ve Uluslararası turnuvaların konaklama da dahil olmak üzere her türlü ihtiyaçların karşılanacağı altyapı, bölge çocuklarının ve gençlerinin yeteneklerini geliştirebilecekleri müzik, resim vb. eğitim odaları, tüm yaş gruplarına uygun Tenis öğretmeni ve eğitimi ile beden eğitimi alanı, engellilerin bu hizmetlerden yararlanmasını ve engelli turnuvalarının düzenlenmesini sağlayacak eğitim alanları ve buna ait mimari düzenlemeler, ayrıca yöresel ve organik ürünlerin teşhir ve satışının yapılacağı alanlar yapılması maksadıyla "Özel Sosyal Altyapı Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.
Raporda; “1/25000 ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planının 3.1.2.2 maddesinin (b) bendi ve 3.1.2.3 maddesinin (b) bendinde; "(...) kamusal amaçlı (sosyal, idari, eğitim, sağlık, kültür, spor9 altyapı vb.) yapılar, (...) yapılabilir ve 2.61. maddesinde yer verilen "İhtiyaç duyulması halinde, bu planın genel ilke ve politikalarına aykırı olmamak üzere; sosyal ve teknik altyapının gerektirdiği eğitim, sağlık, spor, turizm, kültürel ve idari kullanımlar (...) yapılabilir. Bu tür yapılar bu Planın revizyonuna gerek olmaksızın ilgili kurum, kuruluş ve Birliğin uygun görüşleri alınması koşuluyla alt ölçekli imar planları ile yapılabilir. Ancak söz konusu tesisler yukarıda belirtilen kamusal amaçlar dışında kullanılamaz." hükmü çerçevesinde kurum görüşleri ve imar planı hazırlanması şartı ile anılan tesislerin yapılabileceği anlaşılmaktadır. Ayvalı Köyü, 2810 parsel numaralı taşınmazın köy yerleşik alan sınırları dışında kaldığı, D100 karayolu - Ayvalı Köyü bağlantısından yaklaşık 1100 metre mesafede yolun ve derenin batısında yer aldığı, 20818 m2 yüzölçümlü olduğu görülmüştür. İmar planına esas olarak; yapılmak istenen spor tesisleri hakkında İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü görüşü alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Bu kapsamda; komisyonumuzca sosyal altyapı alam olarak imar planı hazırlanmak istenen alan bir bütün olarak değerlendirildiğinden imar planı notlarına taşınmazın ifraz edilemeyeceği ve amacı dışında kullanılamayacağına dair plan notu eklenmesi şartları ile Ayvalı Köyü, 2810 parsel numaralı taşınmazın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanmasının prensipte uygun olduğu, değerlendirilmektedir” denildi. Raporun ardından söz alan AK Parti Grup Başkanı Nihat Sağlam, tesisin muhteşem olacağını tüm bölgeye hitap eden bir sosyal alan kurulacağını ifade ederek, “İnşallah gerekli izinler alınır ve tüm bölgeye örnek olan bu tesis hayata geçer” temennilerini sundu.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol