"Bu avantajdan yararlanmak için son gün 31 Ağustos 2021"

SGK Kırklareli İl Müdürü Oğuz Özdil dün yerel basın mensuplarıyla buluştu. SGK İl Binasında yapılandırma kanunu hakkında bilgilendirmede bulunan Özdil; "Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.11.2021’e kadar ödemek gerekiyor. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecek" dedi...

Sosyal Güvenlik Kurumu Kırklareli İl Müdürü Oğuz Özdil dün basın mensuplarıyla biraraya geldi. Kurumunun hizmet ve çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunan Özdil, 7326 sayılı yapılandırma kanunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılmasına başlanmıştır" diyen Özdil şöyle devam etti; "30.04.2021’den önceki (bu tarih dahil) döneme ait Kurum alacakları bu kapsamdadır. Yapılandırmanın kapsamında; Sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar ve 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır. Ayrıca Bağ-Kur (4/b) sigortalıları borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsamında ödememeleri halinde 30/04/2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri dondurularak, prim borçları silinecektir. Sigortalılıkları 01.05.2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır" dedi.
"Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Değişim Oranı ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir" diyen Özdil şunları kaydetti;
"Yapılandırmadan yararlanmak için 31.08.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 01.11.2021’e (31.10.2021 tarihi hafta sonuna denk geldiği için) kadar ödemek gerekmektedir.
Borçlar ikişer aylık dönemlerde; 6,9,12 ve 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur.
2021/Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçları olmaması halinde 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.
GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021’e kadar gelir testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.
Emekliliğe hak kazanmış ancak prim borcundan dolayı emekli olamayan bir kısım sigortalıların kredi kullanmalarına imkan tanıyan işbirliği protokolü Kurumumuz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O arasında imzalanmıştır. Sigortalılar, uygun koşullarda kredi kullanarak emekli olabilir."
Yapılandırma Başvuruları;
• İşverenler, E-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM’ye,
• 4B’liler (BAĞ-KUR), E-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/SGM’ye,
• Primlerini kendi ödeyenler, E-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGİM/SGM’ye,
• Kamu idarelerinin (4C) borçları için, E-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,
• Kamu idarelerinin idari para cezaları için, E-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM’ye,
31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilir. (F.Kurtbayram)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol