Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi Devam Ediyor

Kırklareli Üniversitesi’nin de “Gıda” alanında ihtisaslaşmasını sağlayan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür’ün de aralarında olduğu 22 üniversitenin rektörü Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) ev sahipliğinde bir araya geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da toplantıda yer alarak başkanlık etti.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) 22 üniversitenin rektörü ile buluştu.

MAKÜ Lavanta Tepesi Otel’de gerçekleştirilen programa; YÖK Başkanı Özvar, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Burdur Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Murat Ertekin, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Muş Alpaslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları, Rektör Danışmanları İl Protokolü ve akademisyenler katıldı.
“Kalkınma alanında ihtisaslaşan
22 üniversitemiz ile yolumuza
devam edeceğiz”
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan programda yaptığı konuşmasında 2016 yılında başlayan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’nın 5 yılını doldurduğunu ifade ederek, “5 yıl içerisinde 4 çağrıya çıktık ve bu çerçevede 15 üniversitemiz destek alıyor. Bu üniversitelerimize bugün 4. çağrının sonuçlarını da ilan ederek 7 üniversitemiz de dahil olacak. Kalkınma alanında ihtisaslaşan 22 üniversitemiz ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Programa 7 Üniversite
Daha Dahil Oldu
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar programda yaptığı konuşmada; Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programında yer alan üniversitelerin faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla 2019 yılından bu yana belli aralıklarla proje kapsamındaki üniversitelerde toplantılar düzenlendiğini belirtti. YÖK olarak yükseköğretimin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerinde “kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı” bir planlama anlayışını ve yaklaşımını benimsediklerine dikkat çeken Özvar, “Yapısal değişim niteliğindeki en önemli girişimlerimizden birisi olan üniversitelerimizin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmalarımızı da bu kapsamda değerlendiriyor ve bu alandaki faaliyetlerimizi üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu program kapsamında üniversitelerin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme gibi birincil faaliyetlerinin yanı sıra bulunduğu ilin ve bölgenin doğal, ekonomik, ticari, sanayi ve sosyal potansiyelinin etkin kullanılması; yerel ekonomik hayatın geliştirilmesine katkı sağlanması, bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.
“Programa yeni katılan
üniversitelerimizi de tebrik ediyorum”
Projenin önemine değinen Özvar bugünden itibaren yolda 22 üniversiteyle beraber yürüyeceklerini belirterek; “Ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için gereken iki önemli unsur; yükseköğretimde nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insandır. Üretilen bu bilginin ve yetiştirilen insan kaynağının da öncelikli olarak bulunulan bölgeye katkısı büyük önem taşımaktadır.
Yükseköğretim Kurulu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Program ile üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamalarını hedeflemektedir. Yine bu programla üniversitelerin bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamaları, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmaları beklenmektedir.
Hâlihazırda başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında toplam 15 üniversite ile sürece devam edilmektedir. Bugün sürece 7 üniversitemizi de dahil ederek 22 üniversitemize bölgesel kalkınma odaklı misyon yüklemiş olacağız. Programa yeni katılan üniversitelerimizi de tebrik ediyorum” sözlerini sarf etti.
“Programa katılan
yeni üniversitelerimizle
birlikte üniversitelerimiz
bölgesel kalkınmaya yönelik verdikleri katkıları daha da artıracaklardır”
Özvar sözlerine şu cümlelerle nokta koydu; “29 Eylül 2021 tarihli yürütme Kurulunda görüştüğümüz ve bu misyon çerçevesinde kabul ettiğimiz üniversiteleri de bu vesile ile açıklamak isterim; Giresun Üniversitesi Fındık alanında, Iğdır Üniversitesi Katma Değeri Yüksek Tarımsal Ürünler alanında, Munzur Üniversitesi Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları alanında, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Doğal ve Kültürel Miras Turizmi alanında, Batman Üniversitesi Enerji alanında, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Hassas Tarım ve Yenilikçi İşletme Teknolojileri alanında, Gümüşhane Üniversitesi Madencilik alanında bölgesel kalkınma üniversitesi olarak kabul edilmesi ve etiket sahibi olmasına karar verilmiştir.
Programa katılan yeni üniversitelerimizle birlikte üniversitelerimiz bölgesel kalkınmaya yönelik verdikleri katkıları daha da artıracaklardır. Hiç şüphe yok ki bölgesel kalkınmanın ana sorumlusu üniversiteler değildir. Belki paydaşlarla beraber bölgesel gerçekleşecektir. Bölgesel kalkınmada üniversitelerimizin yanı sıra o bölgede merkez teşkilatlarımızın Bakanlıklarımızın, STK’larımızın ve diğer mahalli teşkilatlarımızın da üzerlerine düşen önemli roller bulunmaktadır. Üniversitelerimiz sadece bölgesel kalkınmaya hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgesel farklılıkların iktisadi bakımından farklılıkların da ortadan kalkmasında en azından asgari düzeye inmesine yardımcı olacaklardır diye düşünüyorum.”
Programda, bölgesel kalkınma üniversitesi olarak açıklanan 7 üniversiteye YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından beratları takdim edildi.
Lavanta Tepesi Otel’de kurulan proje tanıtım stantlarının gezilmesiyle devam eden programda YÖK Başkanı Özvar ve beraberindekiler MAKÜ büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftlikleri, el dikimi top atölyesi, Prof. Dr. İlhan Varank kütüphanesi Kariyer Okulu’nda da incelemelerde bulundular.
Kırklareli Üniversitesi “Gıda” Odak Alanında İhtisaslaşmasını Sürdürüyor
Kırklareli Üniversitesi, 23.01.2020 tarihinde "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" programı kapsamında “GIDA” odak alanında ihtisaslaşacak yükseköğretim kurumu olarak belirlenmiştir. İhtisaslaşma Programı kapsamında TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü ve Kırklareli Üniversitesi arasında yürütülen çalışma ile Gıda Odak Alanı Ar-Ge Stratejisi ve Yol Haritası Nisan 2021’de tamamlanmıştır. Ar-Ge Stratejisi ve Yol Haritası ile Kırklareli Üniversitesi’nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma “Gıda” odak alanındaki çalışmalarına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Rektörlük bünyesinde Gıda Ar-Ge İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması 06.10.2021 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görülmüş olup Merkeze ait yönetmelik 09.11.2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Gıda alanında ihtisaslaşan Üniversitemiz Koordinatörlüğünde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin ortaklıklarında Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama Araştırma Merkezi 26.01.2021 tarihinde kurulmuştur. “Gıda” odak alanında bir İhtisas Üniversitesi olarak Gıda Arzı Güvenliği konusunda da çalışmalar yapan Kırklareli Üniversitesi, “Tarladan Çatala” sloganı ile “Tarım, Gıda ve Hayvancılık” alanlarında yapılacak çalışmalarda da çatı görevi üstlenmiştir.
Ayrıca, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) koordinatörlüğünde kurulan Hayvancılık Sektöründe Dijital Teknolojiler Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, Hacettepe Üniversitesi ile Üniversitemiz ortak olarak yer almaktadır. (V. Abuy)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol