Bakan Kurum’a Termik Santral Sorusu

Kırklareli’nin İnece Beldesi  yakınlarında Dokuzhöyük ile Tekkeşeyhler Köyleri mevkiinde kurulması planlanan “Eren-1 2x(245 MWe/250 MWm/585 MWt) Entegre Termik Santrali” projesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)gündemine taşındı. CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde projeye acilen son verilmesini istedi. Önergesinde Bakan Kurum’a üç soru yönelten Gündoğdu, söz konusu santralin ve santralde kullanılacak kömürün çıkarılacağı alanların ilgili yönetmelik ve planlara uygun olmadığına işaret etti.

Gündoğdu, “İnsan sağlığının ve doğanın zarar görmemesi, telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanmaması için yönetmeliklere, yasalara ve Anayasa’ya aykırı olan Kırklareli İli Merkez İlçe Tekkeşeyhler ve Dokuzhöyük mevkiinde yapılması planlanan Entegre Termik Santrali projesine ivedilikle son verilmelidir” dedi.
Yaklaşık 2 yıl önce gündeme geldiğinde İnece Beldesi yakınlarında yapılması planlanan Kömürlü Entegre Termik Santral Projesi, o dönem bölge halkının ve sivil toplum örgütlerinin ÇED kapsamında yapılması planlanan halkın katılımı toplantısında gösterdiği tepki ve yaşanan olaylar nedeniyle yapılamamış ve proje de o günden bu yana yeni bir gelişme olmamıştı. Eylül ayı başında Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yayınlanan duyuru ile Kırklareli Merkez de Deba Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Eren-1 2x(245 MWe/250 MWm/585 MWt) Entegre Termik Santrali” projesi yeniden gündeme geldi. Kırklareli kamuoyunu yeniden hareketlendirmesi üzerine CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da bir soru önergesi ile konuyu TBMM gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde Gündoğdu şu ifadelere yer verdi;
“AKP hükümetlerin uyguladığı hoyrat, plansız ve çarpık sanayileşme; havası, suyu, toprağı ve insanıyla sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da en değerli bölgelerinden birisi olan Trakya Bölgemizde, Kırklareli’mizde canlı yaşamına zarar vermeye devam etmektedir. Yapılması planlanan Kömürlü Termik Santral ’in, her geçen gün daha çok ihtiyacımız olacak verimli tarım ve orman alanlarımızın üzerinde kurulacak olması Kırklareli halkının toprağını, suyunu, havasını, yaşam alanını, derinden etkileyecektir. Bu nedenle, insan sağlığının ve doğanın zarar görmemesi, telafisi mümkün olmayan sonuçların yaşanmaması için yönetmeliklere, yasalara ve Anayasa’ya aykırı olan KIRKLARELİ İli MERKEZ İLÇE TEKKEŞEYHLER VE DOKUZHÖYÜK mevkiinde yapılması planlanan ENTEGRE TERMİK SANTRALİ projesine ivedilikle son verilmelidir.
Bu doğrultuda;
1- Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı plan hükümlerine göre Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde çevre düzeni planları için çevre düzeni planı ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü bozmayacak nitelikte olması gerekir iken, bahse konu proje 1/100.000 ÇDP’ de belirlenen Ana Plan Kararı’nı ve bu kararın sürekliliğini bozduğundan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun mudur?
2 - Proje tarım ve orman alanlarını kapsamaktadır. 1/100.000 ölçekli ÇDP Bölgenin ülkesel anlamda en büyük potansiyeli olan üretimi desteklemek ve tarım dışı fonksiyonları da bu doğrultuda düzenlemek ilkesine, sanayi gelişiminin planlarla sınırlandırmak ilkesine, koruma kullanma dengesinin sağlanması ilkesine ve tarım ve orman alanlarının kullanıma açılmaması ilkelerine uygun mudur?
3 - Kömür çıkarılması planlanan alan ise TARIMSAL SİT alanıdır. 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14. maddesi kapsamında tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar Bakanlar Kurulu kararı ile Büyük Ova kapsamına alınmıştır. Bölgenin temel fonksiyonu tarım, hayvancılık, bahçecilik olduğunu kabul edildiğinde anılan proje 31.03.2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan karara uygun mudur?”

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol