“Attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmedi”

KIRKLARELİ Belediyesi’nin 2018 Yılı Performans Programı oy çokluğu ile kabul edildi. Gelir ve gider arasındaki farkın borçlanma yoluyla
karşılanmasını öngören
Programa borçlanmaya karşı oldukları için çekimser oy veren Belediye Meclisi’nin AK Partili üyeleri adına konuşan Grup Başkanı Mehmet Hilmi Çiler, “300 milyon lira civarında bir para harcamışız. Fakat elle tutulur Belediye Meclisi olarak, Belediye Başkanı olarak ileriki yıllarda şu eserleri de şu kişiler yapmıştı diye söylenecek bir şey olduğunu da göremiyoruz. Persformansın sözlükteki karşılığı; alınan sonucun harcanan emeğe oranı olarak gözüküyor. Yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağa miktarına değiyor mu?” diye sordu.
Çiler, yapılan çalışmalara bakınca da asfaltlı yerlerin asfaltlandığını İstasyon Caddesi gibi zaten taş döşeli yerlerin yeniden döşendiğine işaret etti. Borçlanma eleştirisine; “Akıllı Belediye Başkanının borcu olur” diye yanıt veren Belediye Başkanı ise akılcı bir biçimde borçlanacaklarını söyledi.

Kırklareli Belediye Meclisi, 2018 Mali Yılı Performans Programı’nı oy çokluğu ile kabul etti. 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi 122 milyon 123 bin TL olarak belirlendi. Gider Bütçesi ise 147 milyon 285 bin TL olarak kabul edildi. Belediye aradaki farkı ise borçlanma yoluyla çözme kararı aldı. 25 milyon 162 bin TL’lik açık iç borçlanma ile çözülecek.
9 Kasım 2017 Perşembe günü saat 14.00’da 2 gündem maddesiyle toplanan Belediye Meclisi 2018 Yılı Performans Programı ile ilgili Planı ve Bütçe Komisyonu raporu ile 2018 Mali Yılı izleyen 2019-2020 Mali yıllarına ait Belediye Gelir-Gider bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu görüştü.
Komisyonda Raporda özetle şu ifadeleri kullandı;
“1- Belediyemiz 2018 Yılı Performans Programının kanun ve yönetmelik hükümlerine uyularak Belediye personelince hazırlandığı tespit edilmiştir.
2- Bütçe hazırlığında ilgili kanun ve Yönetmeliklere uyularak gerçekçi bir bütçenin yapılmasına özen gösterildiği tespit edilmiş olup; 2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi 122.123.000,00- TL olarak belirlenmiştir.
3- Bütçe hazırlığında ilgili kanun ve Yönetmeliklere uyularak gerçekçi bir bütçenin yapılmasına özen gösterildiği tespit edilmiş olup; 2018 Mali Yılı Gider Bütçesi 147.285.000,00- TL olarak belirlenmiştir.
4- 2018 Yılı gider bütçesi ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında oluşan açık, finansmanın ekonomik tablosunda gösterilen 25.162.000,00-TL tutarında iç borçlanma ön görülerek denklik sağlanmıştır.
2018 Yılı Performans programının ve 2018 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi ile izleyen 2019-2020 Mali yıllarına ait Belediyemiz bütçesinin komisyonumuzca oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.”
Belediye Başkanı’nın rapor hakkında söz isteyen olup olmadığını sorması üzerine AK Parti Grup Başkanı Mehmet Hilmi Çiler söz alarak bazı değerlendirmelerde bulundu.
Persformansın sözlükteki karşılığının “alınan sonucun harcanana emeğe oranı” olarak açıklandığını anımsatan Çiler, durumu; “Yani attığınız taş ürküttüğünüz kurbağa miktarına değiyor mu?” şeklinde özetlenebileceğini söyledi. Yapılan hizmetleri değerlendirince; “Atılan taşın ürkütülen kurbağaya değmediğini” gördüklerini ifade eden Çiler, şu değerlendirmelerde bulundu;
“2017 yılında harcanan paraları da koyarsak 300 milyon lira civarında bir para harcamışız. Fakat elle tutulur Belediye Meclisi olarak, Belediye Başkanı olarak ileriki yıllarda şu eserleri de şu kişiler yapmıştı diye söylenecek bir şey olduğunu da göremiyoruz.
Şöyle ki; yapılan asfaltlama çalışmaları, yol çalışmaları, kapalı otoparkın inşaatı çok güzel bir şekilde devam ediyor. Otobüs terminali, pazar yeri ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Fakat İnci Dere ve Karahıdır Kent Parkı planları rafa kaldırılmış durumda. Yine çok önemli bir konu bizim bu 5 sene içerisinde şehrin ileriki yıllarda ki durumunu ortaya koyacak revize planlar bir türlü tamamlanamadı. Bunların tamamlanamaması işte her toplantıda görüyoruz dilekçe sayıları artıyor vatandaşlar 15-20’ye yakın başvurularla imar planlarında devamlı değişiklikler istiyorlar. Revize imar planlarının muhakkak tamamlanması lazım. Bu planlar yapılırken de şehrin hangi yönü müsait ise yeni bir şehir planını bu revize planlara sokmamız lazım. Üniversite’den Karahıdır Kampusune şehrin etrafını gezecek şekilde raylı bir tranvay sisteminin bu planlara konulması lazım ki 30 yıl 40 yıl sonra bu işleri yapacak olanlar rahat rahat çalışsınlar.
Biz yine de bu konuların Belediyemizce el birliği ile yapılacağı fikrindeyiz. Yine her türlü desteğimizi vereceğiz lakin bazı konulara da titizlikle bakılması gerekiyor. Şöyle ki; Yanlış olabilir, 265 personelimiz var. 478 adet taşeron işçimizle 743 kişilik bir personele sahibiz. Üst yöneticilerimiz Allah razı olsun gece gündüz çalışıyorlar. Hatta yetiştiremiyorlar gece geç saatlere kadar çalıştıklarını da gördük. Diğer personelinde bunlara yardımcı olmaları ve bir katkı sağlamalarını istiyoruz ki. Hizmet alımlarına ödediğimiz 30 milyon liraya yakın parayı Belediye kaynaklarımız ile kendimiz yapalım. Zaten asfaltlama şantiyesi için bir borçlanma yetkisi de alındı. Belediyenin birçok yerde kendi yaptığı parke işlerinin çok da güzel olduğunu gördük. Taşınmazların kiralanmasını ve her çeşit malzeme alımının da ihale yoluyla yapılmasını istiyoruz. Yapılmıyor demiyoruz ama tamamının bu şekilde yapılırsa daha da gelir getireceği tahminindeyiz. 2018 yılına 7 milyon liraya yakın bir temsil ve tanıtım gideri konulmuş. Bunun da daha tasarruflu kullanılarak aşağı çekilmesi beklentisindeyiz. Son olarak gelir ve alacakların sıkı bir şekilde takip edilerek bütçemizi daha fazla borçlanmadan ileriye götürmesi düşüncesindeyiz. Raporun 4’ncü maddesinde gelir ve gider eşit olmadığı için eşitlemek için borçlanma yoluyla temin edileceği yazılmış. Biz borçlanmaya karşıyız bu konuda çekincemiz var. Onun için bu rapora çekimser oy vereceğiz.”
Çiler’e yanıt veren Belediye Başkanı ise, borçlanmanın akılcı bir biçimde yapılması durumunda sorun olmayacağını ifade ederek, belediye hizmetlerinin son olmadığını söyledi. Başkan; “Akıllı Belediye Başkanının borcu olur” diye konuştu.
Yapılan oylamada AK Parti Grubu, çekimser oy kullanırken MHP ve CHP grupları raporun kabulü yönünde oy verdi.
Ardından Belediye bünyesindeki müdürlüklere ayrılan ödenekler tek tek oylandı. Buna göre 2018 yılı bütçenin kurum içindeki ödenek dağılımı şu şekilde oldu;
Özel Kalem Müdürlüğü; 3 milyon 440 bin 299 Lira 92 kuruş.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü; 820 bin 494 lira 48 kuruş.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; 15 milyon 926 bin 728 lira 49 kuruş.
Yazı İşleri Müdürlüğü; 1 milyon 2 bin 316 lira 77 kuruş.
Hukuk İşleri Müdürlüğü; 396 bin 766 lira 64 kuruş.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; 2 milyon 762 bin 812 lira 24 kuruş.
Fen İşleri Müdürlüğü; 51 milyon 975 bin 990 lira 50 kuruş.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü; 3 milyon 843 bin 763 lira 28 kuruş.
İtfaiye Müdürlüğü; 1 milyon 976 bin 469 lira 92 kuruş.
Mali Hizmetler Müdürlüğü; 7 milyon 852 bin 533 lira 24 kuruş.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 7 milyon 626 bin 234 lira 8 kuruş.
Temizlik İşleri Müdürlüğü; 11 milyon 654 bin 477 lira 28 kuruş.
Veteriner İşleri Müdürlüğü; 1 milyon 99 bin 304 lira 32 kuruş.
Zabıta Müdürlüğü; 3 milyon 934 bin 201 lira 28 kuruş.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü; 11 milyon 829 bin 729 lira 20 kuruş.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; 6 milyon 954 bin 60 lira 56 kuruş.
Etüd Proje Müdürlüğü; 1 milyon 683 bin 459 lira 24 kuruş.
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; 7 milyon 79 bin 563 lira 28 kuruş.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol