Amaç, çilek üretim miktarının yükseltilmesi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün İl Genel Meclisine sunduğu 9 projeden biri olan “Topraksız Tarımda Çilek Yetiştiriciliği” projesi ile Kırklareli’nde 15-20 yıl öncesine kadar daha fazla sayıda kişi tarafından yapılan çilek yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve çilek üretiminin artırılması hedefleniyor…

Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı üçüncü birleşiminde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, 2020 yılı için hazırladıkları 9 proje teklifini üyelere sunmuşlar, her bir projenin bölgeye sağlayacağı faydaları kısaca aktarmışlardı. Bağcılıktan arıcılığa, alonya yetiştiriciliğinden seracılığa kadar birçok dikkat çekici, kırsal kesimde yaşayan üreticilerimize alternatif gelir getirici ve bölgeyi ekonomik anlamda kalkındıracak proje tekliflerini meclise sunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, takdiri üyelere bırakmıştı.

İşte o projelerden biri de; “Topraksız Tarımda Çilek Yetiştiriciliği” projesi. “Bitki yaşamı için gerekli olan su ve besin elementlerinin gereken miktarlarda kök ortamına verilmesi esasına dayalı olarak yapılan çilek yetiştiriciliği” olarak da tanımlanan projeyle; Birim alandan daha fazla miktarda üretim sağlamak, ilimizde çilek yetiştiriciliğini teşvik etmede öncülük ederek çilek yetiştiren kişi sayısı ve toplam çilek üretim miktarı yükseltilmesini sağlamak, yeni bir istihdam alanının sağlamak, yakın il ve ilçelerdeki pazarlara ulaşılarak çiftçilerimizin gelirlerinin artırılması ile hayat şartlarının yükseltilmesi, böylece devam etmekte olan göçlerin önüne geçilmesinin sağlanması gibi amaçlar güdülüyor.
Projeden faydalanmak isteyen bir üreticinin tamamım kendi imkanları ve banka kredisi kullanarak kurduğu, 2300 m2 kapalı alanın 1300 m2 sini kullandığı ve 1000 m2 alanın boşta kaldığı işletme bu yıl 2. yılında olup ilk yıl yatırım masraflarının oldukça fazla olması ve imkanların el vermemesi nedeniyle Devletten destek beklediği kaydedildi.
Ayrıca projenin; Modem üretim tekniklerinin kullanımının artması, istekli üreticilere örnek teşkil etmesi, Kırklareli - Vize asfaltı üzerinde olan işletmenin konum itibariyle devlet desteğinin en iyi şekilde görünmesinin sağlanması gibi hedefleri bulunuyor.
Kırklareli ilinde, 15-20 sene öncesine kadar daha fazla sayıda kişi tarafından çilek yetiştiriciliği yapıldığı ve daha fazla miktarda çilek üretimi gerçekleştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, iş olanaklarının azalmasıyla ortaya çıkan göçlerin kırsal kesimde yaşayan nüfusu azaltmasına neden olması, tarımsal üretimin, dolayısıyla da çilek üretiminin azalmasına neden olduğu bilinirken, diğer taraftan ilimizin çilek yetiştiriciliğinde elverişli iklim koşullarına sahip olduğu çilek bitkisinin istediği şekilde düşük (5,5-6,5) toprak pH'sına sahip olduğu, dolayısıyla imkanlar bu kadar yüksek olup bunların kullanılmaması, var olan kaynakların israf edilmesinden başka bir şey olmayacağına dikkat çekildi.
Kokopit sisteminin yapılması için 35.000, 00 TL ilk yıl 35.000,00 TL ikinci yıl olmak üzere toplamda 70.000,00 TL gibi bir bütçe talep edilirken, proje sonucunda; projeden yararlanacak olan katılımcıların tarım sektörü ile tanışmış, bilgi edinmiş ve istihdam sağlamış olmaları bekleniyor.
Yapılan bu proje; küçük miktarda üretim yapan veya hiç üretim yapmayan çiftçilere örnek teşkil etmesiyle onların da çilek yetiştiriciliğine başlamasını teşvik edebilir. Böylece ilimizde çilek üreten çiftçi sayısı artırılarak, toplam çilek üretim miktarı da yükseltilebilir.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. hayret doğrusu hayret! 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:34:24

    Tarıma gerçekten rahmet bilgileri her seferinde ısrarla yayımlamadınız!