74 milyonluk proje Şubat’ta değerlendirilecek

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KIRKKAB1) tarafından yapılması planlanan Düzenli Depolama Alanı 2. LOT, Mekanik Ayırma ve Biyometanizasyon Tesisi projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulan ÇED Başvuru Dosyası incelenerek uygun bulunmuştu. Geri dönüşümü mümkün olan atıkların ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılması, atıktan biyogaz, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi planlanan 74 milyon 440 bin 500,00 TL’lik projenin
İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı 6 Şubat’ta yapılacak.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kırklareli Merkez’de Karaca İbrahim Mahallesi, Kırmızıyar Mevkii’nde Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği tarafından yapılması planlanan Düzenli Depolama Alanı 2. LOT, Mekanik Ayırma ve Biyometanizasyon Tesisi projesi ile İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısının 6 Şubat 2020 tarihinde yapılacağını duyurdu.
Kırklareli Belediyesi, İnece Belediyesi, Kavaklı Belediyesi, Üsküp Belediyesi, Babaeski Belediyesi, Alpullu Belediyesi, Büyükmandıra Belediyesi, Karahalil Belediyesi, Demirköy Belediyesi, İğneada Belediyesi, Kofçaz Belediyesi, Lüleburgaz Belediyesi, Ahmetbey Belediyesi, Büyükkarıştıran Belediyesi, Evrensekiz Belediyesi, Pehlivanköy Belediyesi, Pınarhisar Belediyesi, Kaynarca Belediyesi, Vize Belediyesi, Çakıllı Belediyesi ve Kıyıköy Belediyesi’ne hizmet verecek olan projenin bedeli 74 milyon 440 bin 500,00 TL.
Proje özeti
Projenin teknik olmayan özetinde şu bilgiler veriliyor;
Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği tarafından Kırklareliİli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mahallesi Kırmızıyar Mevkii sınırları içerisinde E18c1 paftasıüzerinde toplam 153.454 m2 alanda "Düzenli Depolama Alanı 2. Lot, Mekanik Ayırma veBiyometanizasyon Tesisi" kurulması ve işletilmesi planlanmaktadır.
Faaliyetin gerçekleştirildiği saha; Kırklareli Merkez İlçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 7 km,en yakın yerleşim yeri olan Asılbeyli Köyü’nde ise yaklaşık 1,8 km mesafede yer almaktadır.
Mevcut durumda ÇED alanı içerisinde Kırklareli İli’nde toplanan evsel katı atıklar,06.07.2000 tarih ve 3 sayılı Mahali Çevre Kurulu Kararı’nca Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı1verilen (Lot-1) düzenli depolama suretiyle bertaraf edilmekte Lot-1’den toplanan depo gazıkojeneratörler aracılığı ile yine kurulu bulunan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’ne iletilmekte olup,elektrik üretilmektedir.
Dosyaya konu proje kapsamında Mekanik Ayırma Tesisi, Biyometanizasyon Tesisi ve II.Sınıf Düzenli Depolama Tesisi (Lot-2) yapılması planlanmıştır. Ayrıca mevcut Elektrik ÜretimTesisi’nin kapasitesinde artış söz konusu olacaktır.Projenin inşaat aşamasının 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, işletmesüresinin ise 29 yıl olması öngörülmektedir. Projenin inşaat aşamasında en fazla 20, işletmeaşamasında ise en fazla 12 personele istihdam sağlanması planlanmaktadır.
Faaliyet kapsamında; başta “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” ve 2872sayılı Çevre Kanunu olmak üzere tüm Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
2872 sayılı Çevre Kanunu’ nun 11. maddesi gereği büyükşehir belediyeleri ve belediyelerevsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür.5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereği katı atık hizmetlerini yapmak veyaptırmak, 15. maddesi gereği de katı atığın toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı,ortadan kaldırılması ve depolanması belediyelerin yükümlülüğündedir.Mevcut durumda Kırklareli İli’nde toplanan evsel katı atıklar, 06.07.2000 tarih ve 3 sayılıMahali Çevre Kurulu Kararı’nca Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı1 verilen ve Merkez İlçesi,Karaca İbrahim Mahallesi, Kırmızı Yar Mevkii, 589 ada, 78 parselde bulunan alanda (Lot-1) düzenlidepolama suretiyle bertaraf edilmektedir. Ayrıca Lot-1’den toplanan depo gazı kojeneratörleraracılığı ile yine kurulu bulunan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’ne iletilmekte olup, elektriküretilmektedir.
04.01.2006 tarih ve 2006/9941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı2 ile Kırklareli Yerel YönetimleriKatı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği kurulması kararlaştırılmıştır. Bu tarihten sonra KırklareliBelediyesi yükümlülüğünde olan düzenli depolama alanı yapılması ve işletilmesi Birliğedevredilmiştir.
02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren AtıkYönetimi Yönetmeliği’ hükümlerince atığın kaynağından ayrı toplanması esastır. Ancak mevcutdurumda ayrı toplama faaliyetlerinin tam anlamıyla gerçekleştirilemediği ve atığın karışık olarakgeldiği bilinmektedir. Bu sebeple içerisindeki biyobozunur atığın II. Sınıf Düzenli DepolamaSahası’na gitmesinin önlenmesi için karışık belediye atığı Mekanik Ayırma Tesisi’ne alınacaktır.
Dosyaya konu proje ile entegre tesise kabul edilecek atıklar kurulacak Mekanik AyırmaTesisi’nde işleme tabi tutulacak ve geri dönüşümü mümkün olan atık ayrıştırılarak ekonomiyekazandırılacak, biyobozunur atıktan biyometanizasyon yöntemi ile biyogaz, elektrik ve ısı enerjisiüretilebilecektir.
Projenin inşaat aşamasının 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projekapsamında inşa edilecek tüm üniteler operasyonel süreçlere en az 15 yıl yetkin bir şekilde karşılıkverecek kalite ve verimlilikte olacaktır. Mekanik Ayırma Tesisi ve BiyometanizasyonTesisi’ninömrü, II. Sınıf Düzenli Depolama Alanı 2. Lot ömrü ile aynı olacaktır. Bu kapsamda tesisin ömrü 29yıl olarak planlanmış olup tesiste yer alan makine ve ekipmanların onarım, bakım ve yenilemeçalışmaları ile sürekli revize edilerek son teknolojiye uygun hale getirilecektir.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol