55 milyonluk borçlanma talebinin 30 milyonu kabul gördü

Kırklareli İl Genel Meclisi, Nisan ayı 4’ncü birleşiminde İdare’nin 55 milyon liralık borçlanma talebini ele aldı. İl Özel İdaresi araç parkındaki iş makinelerinin yenilenmesini içeren teklif ile 1 adet dozer, 2 adet greyder, 1 adet ekskavatör ve 4 adet damperli kamyon alınması planlandı. İl Genel Meclisi’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı raporda söz konusu araç alımının İl Özel İdaresi’nin iş kapasitesini yüzde 60 artıracağı ayrıca yedek parça giderlerini minimuma indireceğine işaret edildi. Ancak Komisyon borçlanmayı 30 milyon Lira ile sınırlandırdı. Teklif hakkında hazırlanan rapor kabul edildi.

Nisan ayı toplantılarının 4’ncüsünü 6 Nisan Çarşamba günü yapan Kırklareli İl Genel Meclisi, saat 10.30’da Aydın Karakoç Başkanlığında toplandığı İl Genel Meclis Toplantı Salonu’nda 55 milyon lira borçlanma konusunu ele aldı. İl Genel Meclisi’nin 2’ncü gündem maddesi olarak ele alınan konuda imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma vb. hizmetlerin yerine getirilebilmesi için makine ve araç parkına yeni araçlar alınması için ilave ödeneğe acil olarak ihtiyaç duyulduğu, en uygun vade ve faiz oranını uygulayacak, İller Bankası ile kamu bankalarından borçlanma yoluyla 55 milyon TL ödeneğinin temin edilerek, kredi borçlanması sözleşmesi yapmaya, imza atmaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na yetki verilmesi hakkında "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.
Görüşmeler öncesi Komisyon Başkanı Okay Şeran, hazırladıkları raporu Meclise sundu. Şeran Raporda; “Komisyonumuz konu ile ilgili olarak bir araya gelip, ilgili müdürlük ve kendi arasında yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde, bu makine ve teçhizatların İl Özel İdare'ye kazandırılması durumunda İl Özel İdaresi'nin iş kapasitesinin %60 oranında artacağı, personelin iş motivasyonunun gelişeceği, eski makine ve teçhizatların kullanılmasından doğan yedek parça giderlerinin minimuma ineceği ve İl Özel İdaremizin gelecek yıllarda giderlerinin azalacağı konusunda komisyonumuz fikir birliğine varmıştır.
Bütün bu yapılan değerlendirmeler ve varılan fikir birliğinden mevzubahisle, komisyonumuz borçlanma üst sınırının 30.000.000 TL (OTUZ MİLYON) ile sınırlandırılmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 51'nci maddesi gereğince; Bakanlık onayı almaya, en uygun vade ve faiz oranını uygulayacak, İller Bankası ile Kamu Bankalarından borçlanma yoluyla 30.000.000,00-TL. ödeneğinin temin edilerek, kredi borçlanması sözleşmesi yapmaya, imza atmaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'na yetki verilmesine, bu borçlanılacak parayla öncelik ve gereklilik sırasına göre; 1 adet dozer, 2 adet grayder, 1 adet ekskavatör ve 4 adet damperli kamyon alınmasına, bu araç alımlarının öncelikli olarak Devlet Malzeme Ofis'inden talep edilmesine, bu alımlardan sonra geriye kalan parayla da idaremizin iş araç ve makinalarında kullanılmak üzere akaryakıt alınmasına ve ayrıca bankalardan idaremizce alınan ham teklifler gözden geçirildiğinde İl Özel İdaresi bütçesinin sarsılmaması, yatırımlarda herhangi bir aksaklığa sebep olmaması hususları ele alındığında, beş yıl ve daha üst ölçekli vadelerde borçlanmanın yapılmasının uygun olacağı komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir” dedi.
Rapor hakkında ilk olarak söz alan CHP Grup Başkanı Aptullah Mutluer, Komisyonun raporu ve varmış olduğu kanaate grup olarak olumlu karşıladıklarını olumlu oy kullanacaklarını söyledi.
Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanı Nihat Sağlam da borçlanmanın 30 milyon lira ile sınırlandırılması konusunda mutlu olmadıklarını ifade etti. Sağlam, “Konu borçlanma malum bu sene hem Dünyada hem Türkiye de böyle bir sıkıntı var. Köylere mazot almakta sıkıntı çekiyoruz greyder vermekte sıkıntı çekiyoruz. 1 aydan beri iki kere üç kere toplandı komisyon. İdarenin bizden 55 milyon lira talebi oldu. Demek ki haklı gerekçeleri de vardır. Bu yaptığımız bütçeyle araç alımı ve çok az bir kısmıyla da mazot alımı planlandı. Yaklaşık 1 ay sonra mazotumuz yine bitecek. AK Parti Grubu olarak asla yıkıcı olmayacağız. 30 milyon lirada olsa yapabildiğimiz kadar hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Komisyon raporu hakkında olumlu oy kullanacağız” diye konuştu.
Oya sunulan rapor oy birliği ile kabul edildi. (H.Murat Taner)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol