2020 için denk bütçe 135 milyon 250 bin TL

Kırklareli Belediye Meclisi, 2020 Yılı Performans Programı ile 2020 Mali Yılı ve İzleyen 2021-2022 Mali Yıllarına ait Belediye Bütçesi’ni oylayarak belirledi. Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul ettiği denk bütçe 135 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. Bütçeye ilişkin grup başkanları söz alarak olumlu yönde açıklamalarda bulundular bazı önerilerde de bulundular. Kırklareli’ne hayırlı olmasını temenni ettiler.

Kırklareli Belediye Meclisi Kasım ayı ilk toplantısında Meclis üyelerinin de yeterince incelenmesi amacıyla görüşülmesini 19 Kasım’a bıraktığı 2020 Yılı Performans Programı hakkında Plan Bütçe Komisyonu Raporu ile 2020 Mali Yılı ve İzleyen 2021-2022 Mali Yıllarına ait Belediye Bütçesi’ni görüştü.
2020 Yılı Performans Programı oylanarak kabul edilirken 2020 Mali Yılı ve İzleyen 2021-2022 Mali Yıllarına ait Belediye Bütçesi hakkında önce Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu. Raporda şu ifadeler yer aldı;
“Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarih 178 sayılı karan ile komisyonumuza havale edilen 2019 Yılı Performans Programı ile Belediye Meclisinin 05/11/2019 tarih ve 179 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilen 2020 Mali yılı ve izleyen 2021-2022 Mali yıllarına ait Belediyemiz bütçesi ile ilgili konu özerinde yapılan inceleme ve müzakereler neticesinde;
1- Belediyemiz 2020 Yılı Performans Programının kanun ve yönetmelik hükümlerine oyularak Belediye personelince hazırlandığı tespit edilmiştir.
2- Bütçe hazırlığında ilgili kanun ve Yönetmeliklere uyularak gerçekçi bir bütçenin yapılmasına özen gösterildiği tespit edilmiş olup; 2020 Mali Yılı Gelir Bütçesi 135.250.000,00 - TL, 2020 Mali Yılı Gider Bütçesi 135.250.000,00 - TL olarak belirlenmiştir.
3- 2020 gider bütçesinin yaklaşık %50'den fazlasının personel giderlerinden oluştuğu görülmüş olup; kaynakların etkili ve verimli kullanılması maksadıyla gerekli görülen önlemlerin alınması kanaatine varılmıştır.
4- 2020 Yılı Performans programının ve 2020 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi ile izleyen 2021-2022 Mali yıllarına ait Belediyemiz bütçesinin komisyonumuzca oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.
İş bu komisyon raporu Belediye Meclisinin görüş ve takdirlerine sunulur. 14/11/2019”
Bütçe hakkında söz aldılar.
Raporun ardından Belediye Başkanı, bütçe hakkında üyelere söz verdi. İlk olarak AK Parti Grup Başkanı Halil Kahraman konuştu. Kahraman, “Gelir ve Gider Bütçeleri 135 milyon 250 bin TL olup denk bütçelenmiştir. Komisyon raporunun 3’ncü maddesinde de belirtildiği gibi Belediyemiz kaynaklarının son derece etkili ve verimli kullanılması gerektiği kanaatine varılmıştır. Bizde bu komisyon raporuna kesinlikle katılıyoruz. Bununla birlikte bazı müdürlüklerimizin harcamalarını kontrol ettiğimizde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bütçesi 14 milyon 734 bin 972 TL’den oluşmaktadır. Bunun içerisinde en dikkat çeken kısım müşavir firmalara ve kişilere ödenen miktar 7 milyon 67 bin TL’den ibarettir. Bu harcamalarla ilgili diğer belediyelerdeki usul ve esasların uzman kişiler tarafından araştırılıp incelenmesinin çok faydalı olacağı kanaatini taşımaktayız. Aynı müdürlüklerden Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü ile ilgili giderlerimiz içinde de tüketime yönelik mal ve malzeme alımları faslı 3 milyon 500 bin TL olup detaylı araştırmalar yapıldıktan sonra alım sürecine girilirse çok daha uygun olacağına olan inancımız tamdır.
Belediyemiz gelir fasılları içinde bulunan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri üzerinde ivedi olarak hareket edilmesi, satış ve tahsilatların en hızlı şekilde yapılması, Belediyemizin kesinlikle menfaatinedir. Böylede olması gerekmektedir. Grup olarak oyumuz evet olacaktır. Bütçemizin ilimize ve Belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“BEYA’yı bilmiyoruz”
CHP Grup Başkanı Gürkan Oras ise bütçedeki Beya isimli Belediye Şirketine dikkat çekerek bütçenin büyük kısmının buraya gittiğine işaret etti. 3 ayda bir üyelere şirketin harcamalarına ilişkin mizan verilmesi önerisinde bulundu.
Oras, “Bütçede dikkatimizi çeken bir konu oldu. Yaklaşık olarak bütçenin 4/1’i Beya şirketine aktarılıyor. Bu Beya şirketi ile ilgili bilgi sahibi değiliz. Meclise şöyle bir öneride bulunuyoruz. 3 ayda bir şirketler kar zararla ilgili beyanname veriyor. 3 ayda bir meclis üyelerine de mizan verilmesini en azından oradaki durum ve harcamalarla ilgili bilgi sahibi olmamız açısından iyi olur diye düşünüyoruz Bütçenin Kırklareli’ne hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu. Başka söz alan olmayınca Belediye Başkanı’nın açıklamalarının ardından oylamaya geçildi. Belediyeye bağlı müdürlüklerin bütçeleri tek tek okunarak oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Meclisi bir sonraki toplantısını 3 Aralık 2019 Salı günü saat 14.00’da yapacak.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol