2019 Taslak Bütçesi 66 Milyon 500 Bin

Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım ayı görüşmelerine dün yaptığı oturum ile başladı. Bilindiği üzere Kasım ayı Meclisin bütçe ayını oluşturduğu için birleşimler bir ay boyunca sürecek. Gerçekleştirilen ilk birleşimde 2019 Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi görüşüldü. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bilal Kuşoğlu tarafından okunan hazırlık bütçesinin tutarı 66 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

1 Kasım Perşembe günü saat 11.30’da İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda Saffet Üresin başkanlığında yapılan ilk birleşimde öncelikle Ekim ayı beşinci birleşimine ait tutanak özetleri kabul edildi.Birleşimin başında grup başkanları Cumhuriyetin İlanının 95’inci yıl dönümü ve Vize İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümünü kutladılar. Gündem maddelerine geçilirken 27 ile 28 numaralı maddeler 2 ile 3 numaralı maddelerle değiştirildi.
Kasım ayı yoğun geçecek
Gündemin 2’ncü maddesinde 2019 Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi görüşülürken, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bilal Kuşoğlu bütçeyi okudu. 2019 Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesi ile ilgili konuşan Kuşoğlu, 2019 Yılı Performans Planı ve 2019 Yılı Bütçesi görüşülmek üzere şu anda Kasım ayı toplantılarında gündeminde olduğunu ve bu ay içerisinde karara bağlanacağını kaydetti. Kasım ayında yoğun bir şekilde havale edilen konuların sonuçlandırılması için hem Meclisin hem de İdare çalışanlarının ortak çalışma içerisinde olacaklarını ifade eden Kuşoğlu, “İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Hazırlık Bütçesi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26, 30, 44 ve 45 nci maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'niin 2005/57 sayılı Genelgelerine istinaden hazırlanmış olup. yasal süreleri çerçevesinde Encümenine sunulmuş, İl Encümeninin görüş raporu ile de, İl Genel Meclisinin Kasım ayı toplantılarında görüşülüp kabul edilmek üzere Meclisimize sunulmuştur” dedi.
Kırklareli İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Hazırlık Gelir-Gider Bütçesi 66 milyon 500 bin TL olarak denk bağlandığından bahseden Bilal Kuşoğlu, bütçenin içinde bulunduğumuz yılın gerçekleşme hedefleri dikkate alınarak hesaplandığının altını çizdi.
“İdaremizin tüm Müdürlüklerin Bütçelerine dağıtımı yapılmıştır”
Bütçenin hesaplanırken bütün müdürlüklere dağıtımının yapıldığından bahseden İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bilal Kuşoğlu, “Bu Bütçe içinde; İl Özel İdaresi olarak kanunen ayırmak zorunda olduğumuz kanuni paylarımız ilgili tertiplerine ayrılarak konulmuştur.
Bunun yanında Özel İdare personeli giderlerine, genel yönetimin cari harcamalarına, yasama-yürütme organları hizmetlerine, birliklere ve köylere yapılacak yardımlara ve Yedek Ödenek tertibine ayrılacak ödenekler tek tek hesaplanarak ayrılmaya çalışılmıştır. Kalan ödenekler, netleşecek 2019 Yılı Yatırım Programında belirlenecek yatırımları gerçekleştirmek üzere; İdaremizin tüm Müdürlüklerin Bütçelerine dağıtımı yapılmıştır” ifadelerini kullandı.
“Gerekli desteği her zaman
sağladık”
Kuşoğlu sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı: “İl Özel İdaresi olarak bütçe imkanlarımız doğrultusunda, mahalli ve müşterek olmak şartıyla, İlimizin köylerinin imar, yol, su, kanalizasyon, çevre, acil yardım ve kurtarma, orman köylerinin desteklendirilmesi, ağaçlandırma, altyapı, yol ve ulaşım ile sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, sosyal hizmet ve yardımlar, ilk ve ortaöğretim kurumlarının bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli desteği her zaman sağladık.”
Hazırlık Bütçesinin okunmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Sonrasında 2019 Yılı Performans Programı görüşüldü. Performans Programı da oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol