171 muhtar İmar Barışı hakkında bilgilendirildi

20 Haziran Çarşamba Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Barış Masasında muhtarlara “İmar Barışı” detayları hakkında bilgiler verildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Kırklareli İl Müdür Vekili Yücel Çelebioğlu ve İnşaat Mühendisi Ali Öztürk tarafından verilen bilgilerde kanunun detayları anlatıldı. Saat 14.00 itibariyle başlayan bilgilendirme toplantısına 171 muhtar katılım gösterdi.
İmar barışı nedir?
Saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan toplantı Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Kırklareli İl Müdür Vekili Yücel Çelebioğlu’nun yaptığı bilgilendirme konuşması ile devam etti. İmar Barışının ne olduğunu anlatan Çelebioğlu; “İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir. Hedefimiz; vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır” şeklinde konuştu.
“Mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu
1950-2000 yılları arasında”
İmar barışına neden ihtiyaç duyulduğunu anlatan Çelebioğlu; “Ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50’in üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır. Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını sağlamak maksadı hedeflemiştir. Yapılardaki mevcut aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır.
Vatandaş ve Belediyeler arasında ortaya çıkan imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol açmaktadır. Ayrıca Belediyeler imara aykırı yapılarla ilgili olarak yıkım işlemini birçok sebepten dolay gerçekleştirememektedir.
Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamakta ya kaçak kullanım yapmaktadır. Konut veya iş yerleri ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir. Fabrika ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek veya teminat olarak gösterilmemektedir” dedi.
Hangi yapılar faydalanıyor?
Çelebioğlu imar barışından hangi yapıların faydalanabileceğini anlatarak; “31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamındadır. Sadece Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan'da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır. Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez” diye konuştu.
“Vergi kayıpları önlenecek”
Sık sorulan sorulardan bir tanesinin de imar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı? sorusu olduğunu söyleyen Çelebioğlu; “İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma İzin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla İlgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir. Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir.
Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınma ya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir Kat İrtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat ipotek veya her turlu bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir” ifadelerini kullandı.
“Arsalar rayiç bedel üzerinden
satın alınabilecek”
Hazine taşınmazı üzerinde ki yapıların da imar barışından faydalanabileceğini söyleyen Çelebioğlu; “Hazine taşınmaz, üzerindeki yapılara da yapı kayıt belgesi verilebilecektir. Hazine taşınmaz, üzerindeki yap, sahiplen yap, kayıt belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç bedel üzerinden satın alabileceklerdir” dedi.
“Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilecekler”
Çelebioğlu imar barışının sağlayacağı faydalardan söz ederken şu cümleleri kullandı; “İmar Barışı'ndan faydalanan ve yapı kayıt belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanabilecektir. Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacak. Ancak depremsellik açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacaklardır. İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları İle tahsil edilemeyen para cezalan iptal edilecektir. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebileceklerdir.”
31 Ekim 2018 son başvuru tarihi
Başvurular hakkında bilgiler veren Çelebioğlu; “Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi beyanı esas alınacaktır. Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebilecektir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda vatandaşlarımıza her turlu bilgi ve destekte bulunacaktır. Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak olup 31.10.2018 tarihine kadar devam edecektir” dedi.
Gelir nereye gidecek?
Elde edilen gelirin deprem ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye gelir olarak kaydedileceğini söyleyen Çelebioğlu; “Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini tercih ettikleri takdirde, sıfır faizli kredi imkanı         sağlanacaktır” diye konuştu.
Yapılar yenilenebilecek mi?
Yapı kayıt belgesi alan yapıların yenilenmesi durumunda yapılacakları anlatan Çelebioğlu; “Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuat, hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlanmaz, müktesep oluşturulmaz” ifadelerini kullandı. Verilen bilgilerin ardından toplantı muhtarların sorduğu sorular ile soru-cevap şeklinde devam etti.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol