Çevre ve Şehircilik Bakanlığı son noktayı koydu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Beğendik Köyü'ne yapılması planlanan termik santralle ilgili son noktayı koydu. Bakanlık, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda kömüre dayalı termik santral olmaması gerekçesiyle ÇED başvurusu için gerekli olan ÇED Raporu Özel Formatını vermedi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bulunan Beğendik Köyü'ne kurulmak istenen Entegre Termik Santral ile ilgili son noktayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koydu. Mevzuata aykırı olduğu gerekçesi ile ÇED Raporu Özel Formatını vermeyen Bakanlığın açıklamasında dikkat çeken bir nokta bölgenin Ramsar alanı olmadığının belirtilmesi oldu.
Dünyanın en önemli longoz ormanlarından birinin yer aldığı Kırklareli'nin İğneada beldesinde yaşanan kömüre dayalı Entegre Termik Santral endişesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklaması ile sona erdi.

Bölgeye ilişkin verilen soru önergesini yanıtlayan Bakanlık, Çevresel Etki Değerlendirmesine (ÇED) tabi olan her türlü faaliyet veya proje için ÇED sürecinde, onaylı çevre düzeni planı ve imar planı kararlarının dikkate alınmasının zorunlu olduğunu anımsattı. Bakanlık, bu anlamda kurulması planlanan "Trakya Entegre Termik Santrali Projesi"nin Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı ve Plan Hükümlerine aykırı olduğu bu nedenle ÇED Raporu Özel Formatı'nın verilmediğini kaydetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Trakya Entegre Termik Santrali Projesi için herhangi bir ÇED Raporu hazırlanmasının söz konusu olmadığı belirtildi.
Yürürlükteki Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı'nda ve Kırklareli İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "enerji bölgesi" olarak ayrılan alan bulunmadığı vurgulanan açıklamada, Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı ile enerji üretim alanlarına ilişkin getirilen Plan Hükümleri içerisinde "Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynakları"nın bulunduğu, ilgili kurumların uygun görüşlerinin alınması şartıyla ve çevre etkileşimleri göz önünde bulundurularak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji üretim tesislerinin yapılabileceğinin yer aldığı kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında Planlama alanında yer alamayacak sanayi türlerinin de belirtildiği bunların; "metal sertleştirme, metal kaplama yüzey temizleme, tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı, madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler, lifli yıkama-yağlamacılar, selüloz veya saman kullanarak kağıt üreten tesisler, ham deri işleme, asit imal ve dolum yerleri, pil, batarya-akü imal yerleri, kömüre dayalı termik santral, gres yağ fabrikaları, ilaç sentez fabrikaları, ağır metal tuzu üretimi, demir-çelik üretimi, petrokimya, klor-alkali, rafineri" olarak açıklandığına işaret edildi.
Bakanlık ayrıca, Planda, "…kömüre dayalı termik santraller yapılmamak kaydıyla rüzgâr, güneş ve doğalgaz enerji kaynakları üretim tesisleri ile doğalgaz kombine çevrim santrali plan değişikliğine gerek olmadan alt ölçekli imar planı ile yapılabilir" hükmü ile "Bölgedeki mevcut doğalgaz çevrim santrallerinin yanı sıra, çevre dostu doğalgaz rezervlerinin araştırılarak bulunmasına ve bölgenin tüketimine sunulmasına hız verilecektir" hükmünün bulunduğunu vurguladı.
Ramsar listesinde değil
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamasında, ilan edildiği bölgede sanayi tesislerinin kurulmasını daha da zorlaştıran Ramsar alanlarına ilişkin olarak Kırklareli'de Ramsar Sözleşmesi kapsamında resmi olarak "Sulak Alan" ilan edilen bir alan bulunmadığını belirtiyor. 2013 yılı içinde Ramsar alanı ilan edilmesi beklenen bölgeye ilişkin olarak Bakanlık açıklamasında, "Söz konusu santralin yapılmak istendiği bölgenin sulak alan olarak tesciline ilişkin herhangi bir başvuru veya görevlendirme Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze intikal etmemiştir. Ayrıca, bölgede bulunan Longoz Ormanı Milli Parkına ilişkin iş ve işlemler; Orman ve Su İşleri Bakanlığının l inci Bölge Müdürlüğünce yürütülmektedir.
İğneada'nın sahil kesimlerine ait olan 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi-Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı'nda ve 1/25.000 ölçekli Kırklareli Çevre Düzeni Planı'nda turizm ve kültür amaçlı tesislere ve günübirlik turizm kullanımına ayrılmıştır. Etkileşim-geçiş alanları da dahil olmak üzere bu bölgenin yakınında bulunan Doğal Sit Alanları'na etkisi olabilecek bütün işlemler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi tarafından incelenip, karar mercii olan Tabiat Varlıklarım Koruma Bölge Komisyonu'na iletilmektedir. Ayrıca, söz konusu santralin Istranca Ormanları, Longoz Ormanları Milli Parkı ve İğneada'nın turizm potansiyeline veya bölgede bulunan flora ve fauna değerlerine etkisine yönelik hazırlanan, İl Müdürlüğümüze iletilen herhangi bir rapor bulunmamaktadır" denildi.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. Kimin soru önergesine 18 Aralık 2012 Salı 14:14:19

    Bakan kafadan mı açıklama yapmış? Kimin soru önergesine yanıt vermiş haberde yok!